Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 7 tháng 12 năm 2022  
Thứ hai, ngày 26 tháng 9 năm 2022 | 22:31

Bắc Giang bổ sung hơn 900ha chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa

UBND tỉnh Bắc Giang vừa có quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa năm 2021 - 2022. Theo đó, tỉnh đã bổ sung 919ha chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa cho 9 huyện.

Theo đó, tỉnh Bắc Giang điều chỉnh giảm 363 ha  đất lúa chuyển đổi sang trồng cây lâu năm của các huyện Lạng Giang, Tân Yên và Việt Yên sang điều chuyển tăng cho các huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Yên Dũng và Hiệp Hòa có nhu cầu.

Cùng với đó, điều chỉnh bổ sung thêm 919 ha đất trồng lúa cho 9 huyện. Trong đó, chuyển đổi 399 ha sang cây lâu năm cho 2 huyện Sơn Động và Lục Ngạn, chuyển đổi 520 ha sang trồng lúa kết hợp với nuôi trồng thủy sản cho 9 huyện trên địa bàn tỉnh.

Bắc Giang bổ sung hơn 900ha chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa

 

Như vậy, tổng diện tích đất lúa chuyển đổi sau điều chỉnh, bổ sung vào chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa năm 2021-2022 tăng từ 6.519  ha lên 7.438 ha. Trong đó, diện tích chuyển đổi sang cây lâu năm là 6.432 ha, chuyển đổi sang trồng lúa kết hợp thủy sản là 1.006 ha.

Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND các huyện căn cứ kế hoạch điều chỉnh, bổ sung chỉ đạo triển khai thực hiện việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa tuân thủ đúng các trình tự, thủ tục theo quy định.

Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường đôn đốc, hướng dẫn UBND các huyện triển khai thực hiện Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa đảm bảo đúng các thủ tục theo quy định hiện hành.

 

Hoàng Văn
Ý kiến bạn đọc
Vinamilk
Xi Mang
hanvet.com.vn
Top