Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 13 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 25 tháng 8 năm 2023 | 14:45

Bài học Đồng thuận Ý Đảng - Lòng Dân

Chúng ta đang trong những ngày kỷ niệm 78 năm Cách mạng Tháng Tám thành công – sự kiện trọng đại nhất trong lịch sử dân tộc.

Nói vậy vì, đây là cuộc cách mạng dân chủ nhân dân đầu tiên ở châu Á, lật đổ chế độ thực dân và phong kiến, điểm khởi đầu tạo nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhà nước hoàn toàn của Dân, do Dân, vì Dân. Từ Cách mạng Tháng Tám 1945, đất nước, xã hội, dân tộc và con người Việt Nam bước sang kỷ nguyên mới, kỷ nguyên Độc lập, Tự do, Hạnh phúc. Người Việt Nam tự quyết định con đường đi lên của đất nước, dân tộc.

Màn đồng diễn xếp hình cờ Tổ quốc, cờ Đảng chào mừng Quốc khánh 2-9, ở huyện ven biển Hải Hậu, Nam Định. (Ảnh TTXVN)

78 năm trước, chỉ với 5.000 đảng viên và sau 15 năm thành lập, Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh, đã thổi bùng tinh thần yêu nước, ý chí giành Độc lập đến tất cả mọi giai cấp, tầng lớp xã hội Việt Nam… Tạo sự đồng thuận để 25 triệu dân Việt Nam khi đó không phân biệt giai cấp, giai tầng, tôn giáo, trai gái, trẻ già,… cùng nhau đứng lên quật đổ ách thống trị của Thực dân Pháp, Phát xít Nhật và chế độ phong kiến.

Mọi lợi ích của Đảng đều thuộc về Nhân dân là nguồn gốc tạo nên sức mạnh của sự Đoàn kết, sự Đồng thuận trên dưới một lòng dưới sự lãnh đạo với đường lối đúng đắn của Đảng, sự tận dụng sáng tạo trong nắm bắt thời cơ và nhất là sự lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hành động sáng tạo với phương pháp đấu tranh, chiến lược, chiến thuật linh hoạt nhưng thống nhất và đồng bộ của Đảng.

Sau thành công của Cách mạng Tháng Tám, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ, cả dân tộc đã Đoàn kết một lòng, Đồng thuận trên dưới tiến hành cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ kéo dài 30 năm để giữ vững nền độc lập và khẳng định: “Nước Việt Nam là một, Dân tộc Việt Nam là một”, không kẻ thù nào có thể chia cắt.

Trong 78 năm qua, bài học Đại Đoàn kết toàn dân tộc và Đồng thuận Lòng Dân - Ý Đảng đã đưa dân tộc ta vượt qua bão giông, chiến thắng mọi kẻ thù, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Trong 37 năm qua, từ khi đất nước thực hiện đường lối đổi mới do Đảng khởi xướng, chỉ đạo, lãnh đạo, đất nước ta đã có bước tiến mạnh mẽ trên hành trình thực hiện khát vọng Thịnh vượng.

Năm 1986, chúng ta bắt đầu thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, GDP lúc đó đạt khoảng 8 tỷ USD. Sau 36 năm đổi mới (năm 2022), quy mô GDP Việt Nam đạt 406,45 tỷ USD, tăng hơn 50 lần. Đặc biệt, giai đoạn 1986 – 2022, Việt Nam là 1 trong 5 nước có quy mô kinh tế tăng nhiều nhất thế giới (Equatorial Guinea tăng 180,78 lần, Trung Quốc tăng 60,15 lần, Qatar tăng 53,51 lần, Việt Nam và Maldives tăng 39,28 lần).

Bằng sự đồng thuận Ý Đảng – Lòng Dân, từ nước nhập khẩu lương thực, chúng ta trở thành nước trong TOP 3 xuất khẩu gạo. Bằng sự đồng thuận Ý Đảng – Lòng Dân, sau 15 năm (2000 -2015) thực hiện Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ - Vì một thế giới không có ai bị bỏ lại phía sau, chúng ta gần như hoàn thành 8 mục tiêu đề ra, trong đó có những thành tựu to lớn, như giảm sâu tỉ lệ đói nghèo, tỉ lệ học sinh được nhập học tiểu học đạt 99%, tỉ lệ tử vong ở bà mẹ giảm 3/4..., về trước mục tiêu gần 10 năm (Báo cáo  của Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc -UNDP).

Trong hơn 93 năm qua, với quan điểm: Lấy độc lập, tự do, hạnh phúc của Nhân dân làm mục tiêu, động lực phấn đấu, Đảng Cộng sản Việt Nam hòa mục tiêu của Đảng với khát vọng của Dân tộc, của Nhân dân. Tại Đại hội 13 của Đảng đầu năm 2021, Đảng xác định mục tiêu xây dựng đất nước Thịnh vượng, cụ thể: Đến năm 2025, là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp (vượt 4.045 USD/người/năm-NV). Đến năm 2030, là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trong bình cao (đạt từ 4.046đến 12.536 USD/người/ năm - NV). Đến năm 2045, trở thành nước phát triển, thu nhập cao (trên 12.536 USD/người/năm - NV).

Để khát vọng Thịnh vượng sớm thành hiện thực, cùng với chủ trương, đường lối, chính sách đúng đắn, kịp thời, sự lãnh đạo, chỉ đạo linh hoạt, sáng tạo, quyết liệt của Đảng, Nhà nước và Chính phủ, thì bài học về sự đồng thuận Ý Đảng – Lòng Dân, coi “Dân là gốc”, tất cả vì hạnh phúc của Nhân dân,  tin tưởng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, mọi chủ trương, chính sách đều xuất phát từ cuộc sống, nguyện vọng, quyền và lợi ích của Nhân dân cần tiếp tục được củng cố trên cơ sở khơi dậy khát vọng Thịnh vượng của toàn Dân tộc.

Có thể nói, dân tộc ta đang đứng trước cơ hội bứt phá để hoàn thành mục tiêu Thịnh vượng nếu chúng ta cùng nhau triển khai có hiệu quả đường lối của Đảng trong tận dụng thời cơ từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư với công nghệ số là nền tảng.

 

Hiền Trang
Ý kiến bạn đọc
Top