Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ hai, ngày 15 tháng 7 năm 2024  
Thứ tư, ngày 19 tháng 6 năm 2024 | 11:16

Đại hội Hội Làm vườn huyện Anh Sơn lần thứ I: Phấn đấu 50% số xã, thị trấn có tổ chức Hội

Hội Làm vườn huyện Anh Sơn (Nghệ An) vừa tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2024- 2029.

Tham dự Đại hội có ông Nguyễn Thế Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Làm vườn Việt Nam, Chủ tịch Hội Làm vườn tỉnh Nghệ An; đại diện các phòng ban ngành của huyện, Hội Nông dân, Hội Làm vườn các xã, thị trấn...

Các đại biểu tham dự Đại hội.

Hội Làm vườn huyện Anh Sơn hiện có 45 hội viên. Những năm qua, phong trào xây dựng vườn mẫu, vườn chuẩn NTM được hội viên, nông dân tham gia hưởng ứng. Đã xuất hiện nhiều hộ làm kinh tế giỏi,  khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai, sức lao động, sử dụng đồng vốn có hiệu quả, mạnh dạn áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm; nhiều gia đình đã mạnh dạn đầu tư sản xuất kết hợp trồng trọt với chăn nuôi cho thu nhập cao...

Đại hội đã đề ra phương hướng, mục tiêu cho nhiệm kỳ tới, trọng tâm là tiếp tục củng cố tổ chức Hội và phát triển kinh tế VAC, thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và làm giàu, đóng góp tích cực vào đề án “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp” và Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu 50% số xã, thị trấn có tổ chức Hội Làm vườn; Mỗi xã, thị trấn phát triển thêm 1- 2 chi hội, kết nạp 30 -60 hội viên;  70% Hội Làm vườn xã, thị trấn đăng ký tham gia xây dựng được 2 - 4 vườn chuẩn nông thôn mới; 90% cán bộ Hội được tập huấn chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức khoa học kỹ thuật làm VAC.

Anh-tin-bai

BCH Hội Làm vườn huyện Anh Sơn nhiệm kỳ 2024- 2029 ra mắt Đại hội.

Với tinh thần “Đoàn kết – Sáng tạo – Kết nối – Phát triển” vì sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Làm vườn huyện Anh Sơn nhiệm kỳ 2024- 2029, gồm 12 người; ông Nguyễn Trường Phị được bầu giữ chức Chủ tịch Hội khóa I.

Đại hội cũng bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Hội Làm vườn tỉnh Nghệ An trong thời gian tới.

 
Thái Hiền/anhson.nghean.gov.vn
Ý kiến bạn đọc
Top