Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 30 tháng 5 năm 2023  
Thứ tư, ngày 1 tháng 3 năm 2023 | 10:0

Kinh tế nông thôn 35 năm đồng hành cùng các cấp Hội Làm vườn

TS. Nguyễn Duy Lượng, Phó chủ tịch Hội Làm vườn Việt Nam nhấn mạnh: Tạp chí Kinh tế nông thôn là người bạn đồng hành, là diễn đàn của các doanh nghiệp, doanh nhân, hội viên có tâm huyết xây dựng nền nông nghiệp, nông thôn và bảo vệ môi trường sinh thái…

TS. Nguyễn Duy Lượng, Phó Chủ tịch Hội Làm vườn Việt Nam.

TS. Nguyễn Duy Lượng, Phó Chủ tịch Hội Làm vườn Việt Nam: “Cầu nối” giữa Đảng, Nhà nước với nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Trong chặng đường 35 năm phát triển, Tạp chí Kinh tế nông thôn đã góp một tiếng nói mạnh mẽ, chuyển tải chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, tôn chỉ, mục đích của Hội Làm vườn Việt Nam về phong trào phát triển VAC, phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại đến mọi vùng miền trên toàn quốc; truyền thông, lan tỏa sâu rộng các mô hình sản xuất trong nông nghiệp hiệu quả, những điển hình tiên tiến trong quá trình phát triển nông nghiệp, nông thôn, góp phần quan trọng làm nên những kết quả thắng lợi của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đồng thời, đã phản ánh những cái hay, cái đẹp trong thiên nhiên, cuộc sống của con người và truyền thống văn hóa tốt đẹp trải qua hàng ngàn năm của dân tộc. Tạp chí Kinh tế nông thôn là người bạn đồng hành, là diễn đàn của các doanh nghiệp, doanh nhân, hội viên có tâm huyết xây dựng nền nông nghiệp, nông thôn văn minh, hiện đại.

35 năm qua, Tạp chí Kinh tế nông thôn đã không ngừng đổi mới hình thức, nội dung tuyên truyền theo hướng chuyên sâu, hình thức đẹp, nội dung sâu sắc, đa dạng, phong phú, sinh động, hấp dẫn, hàm lượng khoa học cao. Ngoài ra, cái đẹp của Tạp chí còn thể hiện ở chỗ hình thức chân phương, giản dị, phổ thông, dễ hiểu, bạn đọc, có thể tìm thấy ở đó không chỉ sự chuẩn xác về nội dung thông tin mà cả hình thức thể hiện.

Thời gian tới, tôi mong rằng, Tạp chí Kinh tế nông thôn tiếp tục phát huy thành tựu to lớn đã đạt được, bước vào giai đoạn phát triển mới sẽ bám sát hơn tôn chỉ, mục đích của Tạp chí, của Hội Làm vườn Việt Nam, tăng cường nhiều hơn nữa lượng tin, bài trực tiếp về vấn đề nông nghiệp, nông thôn, phong trào phát triển VAC, kinh tế vườn; trong đó, chú trọng đến đời sống người nông dân và xây dựng văn hóa, xã hội ở nông thôn cũng như những vấn đề nảy sinh trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa và truyền thông kỹ thuật số trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Xin chúc Tạp chí Kinh tế nông thôn vững bước phát triển, luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, doanh nhân, hội viên, người nông dân Việt Nam trong chặng đường hội nhập và phát triển của đất nước.         

Nhiều mô hình, trang trại hiệu quả của hội viên Hội Làm vườn  Bắc Giang được thông tin kịp thời.

Ông Đỗ Xuân Bình, Chủ tịch HLV tỉnh Bắc Giang: Tuyên truyền để nông sản tiêu thụ tốt hơn

Tạp chí Kinh tế nông thôn rất tích cực trong việc tuyên truyền, quảng bá các sản phẩm nông sản, hình ảnh nông nghiệp, nông thôn cả nước nói chung, Bắc Giang nói riêng, đặc biệt là một số vùng chăn nuôi, cây ăn quả của tỉnh được đăng tài một cách đậm nét.

Thời gian tới, mong Kinh tế nông thôn  tuyên truyền ở nhiều góc độ khác nhau, nhưng đi sâu hơn về thực chất của kinh tế nông nghiệp, nông thôn ở các địa phương, trong đó có Bắc Giang. Sau dịch Covid-19, nông sản gặp khó khăn ở đầu ra, trong khi thị trường tiêu thụ chính vẫn là Trung Quốc, cần tuyên truyền để các sản phẩm nông sản của Việt Nam sang nước này được thuận lợi nhất.

Chủ tịch Hội Làm vườn TP. Hải Phòng - bà Ngô Thị Minh Hà mong muốn Tạp chí tiếp tục phản ánh những mô hình, cách làm sáng tạo của người dân.

Chủ tịch Hội Làm vườn TP. Hải Phòng Ngô Thị Minh Hà: Kinh tế nông thôn luôn đồng hành cùng nông dân

Việc xây dựng, phát triển kinh tế vườn - ao - chuồng (VAC), chuyển dịch cơ cấu cây trồng, xây dựng vườn mẫu theo hướng nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn được Hội Làm vườn TP. Hải Phòng quyết liệt triển khai thực hiện trong những năm qua. Nhiều vùng sản xuất hàng hóa tập trung, trang trại, gia trại, nuôi trồng thuỷ sản hình thành và phát triển mạnh. Công tác tập huấn khoa học kỹ thuật, nhân rộng mô hình vườn mẫu, liên kết tiêu thụ sản phẩm, thích ứng với biến đổi khí hậu, các mô hình liên kết nông dân, doanh nghiệp trong sản xuất, chế biến tiêu thụ sản phẩm kinh tế vườn dần hình thành rõ nét, góp phần vào thắng lợi chung của Nông nghiệp thành phố.

Trong đó, phóng viên của Văn phòng Đông Bắc Bộ - Tạp chí Kinh tế nông thôn đã góp phần quan trọng trong việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phản ánh kịp thời, đầy đủ mọi mặt về công tác chỉ đạo, điều hành, giới thiệu tiến bộ khoa học - kỹ thuật cho nông dân, giới thiệu các mô hình sản xuất mới, có hiệu quả đến với nông dân, hội viên.

Nhiều bài viết có chiều sâu, bám sát các mô hình phát triển kinh tế VAC, vườn mẫu theo hướng hữu cơ, tuần hoàn của Hội Làm vườn thành phố như: “Hội Làm vườn TP. Hải Phòng: Giúp nông dân thay đổi tư duy đưa nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn vào vườn mẫu”; “HLV TP. Hải Phòng cùng hội viên vượt qua dịch Covid-19”; “Phát triển mô hình kinh tế VAC gắn với xây dựng nông thôn mới”; “Người phụ nữ mang phân hữu cơ đến với đồng ruộng…”. Thông qua những bài viết, đã truyền tải  giúp người nông dân nắm bắt được tiến bộ kỹ thuật và áp dụng vào thực tế sản xuất.

Mong rằng trong thời gian tới, Văn phòng Đông Bắc Bộ - Tạp chí Kinh tế nông thôn tiếp tục đồng hành cùng Hội Làm vườn thành phố, đồng hành cùng những người nông dân, người làm vườn Hải Phòng. Tạp chí xây dựng những chuyên mục sát thực tế với người làm vườn; có nhiều tác phẩm phản ánh chân thực những cách làm hay, sáng tạo của người nông dân; giới thiệu nhiều mô hình sản xuất mới mang lại hiệu quả kinh tế cao; giới thiệu các mặt hàng nông sản, cùng kết nối tiêu thụ sản phẩm cho nông dân…

Hội Làm vườn thành phố đang triển khai thực hiện xây dựng vườn mẫu theo hướng hữu cơ, tuần hoàn giai đoạn 2022-2024. Hội mong Tạp chí Kinh tế nông thôn quan tâm hơn nữa đến chuyên đề này, tuyên truyền sâu hơn về vườn mẫu; giới thiệu nhiều mô hình chuyển đổi từ diện tích cây trồng cho hiệu quả kinh tế thấp sang trồng các loại cây ăn trái mang lại giá trị cao... Cũng từ công tác tuyên truyền, giúp lan toả không chỉ việc triển khai xây dựng và nhân rộng vườn mẫu mà còn trực tiếp góp phần vào việc thực hiện, nâng cao một số chỉ tiêu của tiêu chí môi trường, đổi mới hình thức tổ chức sản xuất, thu nhập… trong xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, khu dân cư mẫu, vườn mẫu ở các địa phương. Góp phần nâng cao thu nhập cho người nông dân, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, hình thành sản xuất hàng hóa.

Hội Làm vườn Thái Nguyên tích triển cực khai lắp đặt mô hình công nghệ tưới Israel đối với một số nhà vườn.

Bà Đào Thị Dung, Chủ tịch Hội Làm vườn Thái Nguyên: Cần tăng cường tuyên truyền về nông nghiệp, nông thôn 

Thời gian vừa qua, Tạp chí Kinh tế nông thôn (trước là Báo Kinh tế nông thôn) đã đóng góp một phần không nhỏ trong việc tuyên truyền các mô hình nông nghiệp tiêu biểu trong cả nước với những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo, từ đó giúp hội viên Hội Làm vườn Thái Nguyên học hỏi và áp dụng vào sản xuất.

Tạp chí luôn giữ vững vai trò là tờ báo phản ánh tâm tư, nguyện vọng của những người làm vườn nói riêng và người nông dân nói chung với nội dung và hình thức phù hợp, phong phú. Luôn là người bạn đồng hành cùng nông dân trong việc tuyên truyền và phát triển các mô hình VAC; đồng thời tuyên truyền và phổ biến kịp thời, hiệu quả kiến thức khoa học kỹ thuật mới đến bà con, giúp nâng cao nhận thức để phát triển kinh tế.

Trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, Tạp chí chưa được nhiều người biết đến. Tỉnh có nhiều mô hình nông nghiệp tiêu biểu nhưng chưa được tuyên truyền nhiều trên Tạp chí Kinh tế nông thôn. Nếu được Tạp chí quan tâm tuyên truyền, giới thiệu, sẽ giúp động viên và nhân rộng mô hình sản xuất kinh doanh giỏi của cho hội viên, nông dân.

Thời gian tới, mong rằng  Tạp chí Kinh tế nông thôn đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền về các mô hình nông nghiệp tiêu biểu trên địa bàn Thái Nguyên nói riêng và cả nước nói chung để nhiều hội viên có cơ hội biết đến, học tập và làm theo. Đồng thời, nâng cao hơn nữa chất lượng nội dung, đa dạng hóa các loại hình khai thác để đẩy mạnh công tác tuyên truyền.

Ông Chu Thanh Phong, Uỷ viên Ban chấp hành Hội Làm vườn tỉnh Thái Nguyên, nhận xét: Tạp chí Kinh tế nông thôn đã góp phần tuyên truyền giúp cho  hội viên, nông dân có cơ hội tiếp cận, học hỏi mô hình hay, gương nông dân điển hình, xuất sắc làm kinh tế giỏi, từ đó áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao hiệu quả kinh tế và thu nhập.

“Mong trong thời gian tới, Tạp chí Kinh tế nông thôn tiếp tục phát huy vai trò của mình trong việc tuyên truyền để hội viên nắm rõ chủ trương, đường lối về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, kinh tế VAC, từ đó giúp bà con nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh”, ông Phong chia sẻ.

Ông Võ Văn An, Chủ tịch Hội Nghề nghiệp Nông nghiệp tỉnh Sơn La: Người dân được mở rộng kiến thức khoa học kỹ thuật

Kinh tế nông thôn là tờ báo của Hội Làm vườn Việt Nam, tờ báo của hội viên, những người làm vườn. Nội dung phong phú, đa dạng, không thể thiếu đối với hội viên, những người làm vườn, trang trại và nông dân; người dân được mở rộng, hiểu biết kiến thức về khoa học kỹ thuật, hiểu biết chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng - vật nuôi, về vệ sinh an toàn thực phẩm, về thị trường trong, ngoài nước.

Đặc biệt, với miền núi, vùng cao, vùng sâu, nơi mà kiến thức về khoa học, kinh tế, thị trường…còn hạn chế. Do vậy, Kinh tế nông thôn không thể thiếu đối với hội viên, nông dân, HTX nông nghiệp và những ai muốn tìm hiểu về khoa học kỹ thuật, cách thức làm nông nghiệp, làm giàu…

Để nội dung phong phú, đa dạng hơn nữa, Kinh tế nông thôn cần đưa nhiều thông tin về các mô hình nông nghiệp, phát triển kinh tế vườn, vườn mẫu ở miền núi, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao. Thông tin nhiều về thị trường, nhất là giá cả, nơi tiêu thụ ở trong và ngoài nước. Kết nối doanh nghiệp với nhà nông. Tăng cường mục hỏi đáp, hội viên hỏi, nhà khoa học trả lời, cái này nông dân rất cần. Có mục chuyên sâu về cây trồng, vật nuôi, thủy sản. Giới thiệu, vận động các mạnh thường quân mua báo tặng để Kinh tế nông thôn đến với đông đảo người đọc, hội viên. Có thể dành ra một số báo để biếu tặng cho hội viên, nông dân.

Ông Nguyễn Thế Thắng, Chủ tịch Hội Làm vườn Nghệ An.

Ông Nguyễn Thế Thắng, Chủ tịch Hội Làm vườn Nghệ An: Sát sườn với nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Là Chủ tịch Hội Làm vườn tỉnh Nghệ An, gắn bó với nông nghiệp, nông dân hơn 10 năm, hàng sáng công việc đầu tiên của tôi trước khi bắt đầu ngày mới là theo dõi các nội dung trên Tạp chí Kinh tế nông điện tử để tìm kiếm những thông tin cần thiết, hữu ích cho công việc của mình. Tạp chí đã trở thành người bạn gần gũi và thiết thực với tôi hơn 10 năm nay.

Qua theo dõi, tôi nhận thấy Tạp chí Kinh tế nông thôn đã có những bước tiến bộ lớn, vượt bậc và có tính đột phá. Chất lượng của các tác phẩm báo chí trên Tạp chí đang được nâng cao qua từng tháng, từng năm. Sự biến đổi rõ rệt từ lượng sang chất đã minh chứng cho nỗ lực không mệt mỏi của đội ngũ cán bộ, phóng viên trong nhiều năm qua.

Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, điều khiến tôi yêu mến, tâm đắc mà ít tờ Tạp chí có được, ấy là sự sát sườn với nông nghiệp, nông dân, nông thôn, luôn “Đồng hành cùng nông dân Việt Nam”, luôn lấy bạn đọc nông dân, địa bàn nông thôn, sản xuất nông nghiệp làm đối tượng ưu tiên phục vụ hàng đầu.

Tạp chí Kinh tế nông thôn đã trở thành kênh thông tin quan trọng, cung cấp thông tin về kỹ thuật, khoa học công nghệ, thị trường sản xuất kinh doanh về nông nghiệp, nông thôn. Kinh tế nông thôn cũng là một trong những Tạp chí giới thiệu nhiều nhất các mô hình hay, kinh nghiệm trồng trọt, chăn nuôi của nông dân. Thông qua việc giới thiệu các mô hình này, góp phần thúc đẩy và nhân rộng mô hình một cách hiệu quả.

Những chuyên đề, loạt bài của Tạp chí mang đậm hơi thở đời sống nông thôn khắp mọi miền đất nước, tạo nên những bản sắc, tạo nên sức hấp dẫn rất riêng. Đặc biệt, trên Tạp chí có những bài viết, những phát hiện mang tính dự báo xu hướng phát triển của nông nghiệp, nông dân, nông thôn; các bài viết về mô hình VAC cho hiệu quả cao kinh tế cao. Chính những thông tin, bài viết trên Tạp chí đã góp phần đem lại hiệu quả thiết thực cho người nông dân, góp phần chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp, khai thác tiềm năng đất đai và lao động nông thôn. 

Là cơ quan ngôn luận của Hội Làm vườn, tôi mong rằng, thời gian tới, bên cạnh các thông tin mô hình cây, con có giá trị kinh tế, các hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi thì Tạp chí cũng cần tăng cường đưa thông về xây dựng, củng cố hoạt động Hội Làm vườn, các mô hình chi, tổ hội cơ sở. Tăng cường tuyến bài, phóng sự điều tra phản ánh những tâm tư, nguyện vọng, bức xúc của hội viên Hội Làm vườn để làm cơ sở giúp Hội Làm vườn Việt Nam kiến nghị, đề xuất với Đảng, Nhà nước tháo gỡ khó khăn cho hội viên, nông dân...

Tôi tin tưởng và mong rằng, với bản lĩnh, kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng của mình, Ban biên tập, đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên Tạp chí Kinh tế nông thôn sẽ tiếp tục đổi mới, vượt qua khó khăn, thách thức, gặt hái được nhiều thành quả, xứng đáng với niềm tin yêu của Hội Làm vườn, đông đảo bạn đọc và nông dân cả nước và khẳng định chỗ đứng, vị trí trong điều kiện mới của nền báo chí cách mạng.

Ông Nguyễn Thế Phiệt mong muốn Kinh tế nông thôn đồng hành cùng Hội trong công tác tuyên truyền tại địa phương.

Chủ tịch Hội Làm vườn xã Chiến Thắng Nguyễn Thế Phiệt: Tuyên truyền  thay đổi tư duy trong xây dựng vườn mẫu

Ông Nguyễn Thế Phiệt, Chủ tịch Hội Làm vườn xã Chiến Thắng (An Lão - TP. Hải Phòng), chia sẻ: Thực hiện kế hoạch chuyên đề số 41/KH-VAC ngày 24/11/2021 của Thường vụ Hội về xây dựng vườn mẫu theo hướng hữu cơ, tuần hoàn tại Hải Phòng giai đoạn 2022-2024, Hội Làm vườn thành phố đã chọn mô hình của gia đình anh Nguyễn Thế Hùng (xã Chiến Thắng), với diện tích 3ha, xây dựng vườn mẫu theo hướng trải nghiệm cho học sinh các cấp, hiện nay mô hình đang trong giai đoạn thi công.

Tôi rất kỳ vọng  năm mới 2023, địa phương sẽ huy động nguồn lực từ nhân dân, riển khai mô chuyên đề xây dựng vườn mẫu theo hướng hữu cơ tuần hoàn, VAC, xây dựng nông thôn mới… Xây dựng nông nghiệp theo hướng hữu cơ sẽ tạo ra khuôn viên hộ xanh, sạch, đẹp, hình thành thói quen của người dân trong việc sản xuất hàng hóa có giá trị kinh tế. Góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu.

Để góp phần làm nên thành công đó, tôi rất kỳ vọng được Tạp chí Kinh tế nông thôn cùng chúng tôi đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân thay đổi tư duy, hình thành phương thức canh tác mới, phát triển kinh tế nông nghiệp tập trung tại địa phương.

Bà Đỗ Thị Ngọc Hằng là một trong những bạn đọc thân thiết của Kinh tế nông thôn từ năm 2020 cho đến nay.

Bà Đỗ Thị Ngọc Hằng, phường Hoà Thọ Tây (Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng): Hỗ trợ bạn đọc rất lớn

Kinh tế nông thôn trong những năm trước đây đã lên tiếng, hỗ trợ người dân chúng tôi rất nhiều về mặt truyền thông qua các phóng sự  phản ánh về sự nhọc nhằn của thủ tục hành chính trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nuôi trồng thuỷ sản cho cá nhân tôi cũng như những hộ dân sống lân cận.

Đến nay, nhờ sự lên tiếng kịp thời của Kinh tế nông thôn, mà người dân chúng tôi đã được cấp sổ sau bao nhiêu năm chờ đợi. Chúng tôi trước tiên rất cảm ơn và ghi nhận công sức của đội ngũ phóng viên, biên tập của Tạp chí đã hết mình đồng hành cùng người dân, để cho ra “quả ngọt” như ngày hôm nay.

Chúc Kinh tế nông thôn năm mới 2023 đạt nhiều thành công và thắng lợi hơn nữa trên mặt trận truyền thông báo chí!

 

 

Nhóm P.V
Ý kiến bạn đọc
Vinamilk
Tan A Dai Thanh
hanvet.com.vn
 • Nuôi chồn hương sinh sản: Mô hình lợi nhuận cao

  Nuôi chồn hương sinh sản: Mô hình lợi nhuận cao

  Hơn 8 năm kiên trì theo đuổi nghề nuôi chồn hương, anh Võ Văn Thuận (thôn Thuận Phong, xã Cát Lâm, huyện Phù Cát, Bình Định) đã gặt hái thành công, mỗi năm, anh có thu 1,4 tỷ đồng.

 • Một số biện pháp chống nóng cho bò sữa

  Một số biện pháp chống nóng cho bò sữa

  Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nam vừa tổ chức nắm bắt công tác phát triển đàn bò sữa và hướng dẫn một số biện pháp chống nóng tại khu quy hoạch chăn nuôi bò sữa xã Mộc Bắc, thị xã Duy Tiên (Hà Nam).

 • Nuôi con đặc sản: Hướng đi mới của nông dân Hưng Thịnh

  Nuôi con đặc sản: Hướng đi mới của nông dân Hưng Thịnh

  Những năm gần đây, nắm bắt được nhu cầu thị trường, nhiều hộ ở xã Hưng Thịnh (Trấn Yên - Yên Bái) đã đầu tư phát triển mô hình nuôi con đặc sản nhằm phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập.

 • Làm kinh tế giỏi từ mô hình tổng hợp

  Làm kinh tế giỏi từ mô hình tổng hợp

  Những năm gần đây, từ phong trào nông dân làm kinh tế giỏi, huyện Châu Thành (Tây Ninh) xuất hiện một số mô hình phát triển kinh tế đa dạng, làm ăn hiệu quả với nhiều tấm gương nông dân năng động, dám nghĩ, dám làm, cần cù, sáng tạo vươn lên làm giàu chính đáng.

 • Khởi nghiệp từ nuôi chim trĩ

  Khởi nghiệp từ nuôi chim trĩ

  Sau gần 3 năm khởi nghiệp, anh Nguyễn Tấn Lợi ở thôn Xuân Bình, xã An Xuân (Tuy An - Phú Yên) đã sở hữu hơn 200 con chim trĩ, thỏa niềm ấp ủ bấy lâu về phát triển kinh tế gia đình từ vật nuôi mới này.

 • Làm giàu từ trồng cây ăn quả

  Làm giàu từ trồng cây ăn quả

  Sau khi khởi nghiệp không thành công với mô hình nuôi lợn, anh Bùi Văn Mạnh ở xã Đông Minh (Tiền Hải - Thái Bình) mạnh dạn chuyển đổi đất cấy lúa kém hiệu quả sang xây dựng mô hình trồng cây ăn quả.

Top