Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ hai, ngày 15 tháng 7 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 21 tháng 6 năm 2024 | 15:3

Những bài viết về phản biện xã hội rất hiệu quả

Chủ tịch Hội Làm vườn Phú Yên Lê Luân chia sẻ, báo chí có vai trò hết sức quan trọng trong việc cung cấp thông tin, truyền thông về chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước liên quan đến xây dựng NTM, tái cơ cấu ngành Nông nghiệp..., giúp người dân hiểu, đồng thuận và thực hiện.

Trong đó, Tạp chí Kinh tế nông thôn trong thời gian qua đã truyên truyền sâu rộng, đậm nét tinh thần của các nghị quyết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, xây dựng nông thôn mới,  những mô hình trồng cây ăn trái hiệu quả, đạt năng suất, sản lượng cao... Kinh tế nông thôn cũng có những bài viết về phản biện xã hội, phát hiện những hạn chế, tồn tại, đồng thời định hướng một số giải pháp phù hợp, khả thi. Từ đó, người dân hiểu và đồng thuận phát huy nội lực chứ không trông chờ từ hỗ trợ bên ngoài.

Những mô hình hay từ vườn hoa tại TP.Tuy Hòa đã giúp người dân xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng.

Điều chúng tôi đánh giá cao là Kinh tế nông thôn có nhiều bài viết tiếp cận từ góc nhìn mang hơi thở cuộc sống, ví dụ như tập trung vào yếu tố con người là trung tâm, từ góc độ người dân về vấn đề khoảng cách cuộc sống đô thị và cuộc sống nông thôn, hoặc những làng quê khang trang, sạch đẹp hơn nhờ trồng cây xanh kết hợp cây ăn quả ven đường... Từ đó giúp cho những người làm vườn nắm bắt được những chính sách, quy định của ngành Nông nghiệp, hoặc nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp chính quyền, đoàn thể và Nhân dân trong việc thực hiện Chương trình xây dựng NTM gắn với cơ cấu lại ngành Nông nghiệp hoặc thông tin phản biện để hoàn thiện chính sách về xây dựng NTM, tái cơ cấu nông nghiệp sao cho sát với thực tiễn giúp nông dân cải thiện cuộc sống. Báo chí là kênh thông tin quan trọng để tăng cường đối thoại giữa chính quyền với người dân nông thôn - chủ thể của xây dựng NTM.

Việc đối thoại thẳng thắn, công khai, trách nhiệm sẽ phát huy hiệu quả Chương trình xây dựng NTM và tái cơ cấu ngành Nông nghiệp. Với những kết quả đạt được trong thông tin, phản ánh về kinh tế vườn, kinh tế VAC, kinh tế trang trại, thời gian tới, tôi mong Tạp chí Kinh tế nông thôn, phóng viên, nhà báo dành nhiều trách nhiệm, tâm huyết hơn nữa tới nông nghiệp, nông dân, nông thôn, đi sâu, đi sát tìm hiểu đời sống người dân để nắm bắt nhu cầu thực tế và những đòi hỏi phát triển nông nghiệp, nông thôn hiện nay.

 

Dương Hùng
Ý kiến bạn đọc
Top