Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ hai, ngày 27 tháng 5 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 15 tháng 3 năm 2024 | 15:8

Phối hợp thực hiện nhiệm vụ công tác giữa Cục Kinh tế hợp tác và PTNT và Hội Làm vườn Việt Nam

Ngày 14/3, Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn đã ký văn bản số 521/KH-KTHT-NNNT về Kế hoạch Phối hợp thực hiện nhiệm vụ công tác giữa Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn và Hội Làm vườn Việt Nam giai đoạn 2023-2025.

Mục tiêu của Kế hoạch: góp phần thực hiện thành công các nhiệm vụ tại Nghị quyết số 06/NQLT- BNNPTNT-HLV ngày 09/10/2023 về việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ công tác giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Hội Làm vườn Việt Nam giai đoạn 2023-2030 nhằm thúc đẩy hợp tác, liên kết, phát triển hiệu quả nghề làm vườn, chuỗi giá trị nông sản Việt.

Ảnh minh họa

Nội dung của Kế hoạch: Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn và Hội Làm vườn Việt Nam tạo điều kiện phối hợp, hỗ trợ nhằm đẩy mạnh các hoạt động liên quan, tập trung vào một số nội dung sau:

Về phối hợp xây dựng chính sách

Phối hợp xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, phản biện xã hội các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quản lý của Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn. Cụ thể nhiệm vụ năm 2024 Hội làm vườn cử chuyên gia tham gia phản biện, hoàn thiện các chính sách sau đây:

Phát triển kinh tế-xã hội vùng tái định cư dự án thủy lợi, thủy điện, các giải pháp phát triển kinh tế, xã hội, sinh kế của người dân các vùng tái định cư trong các đề án như: Điều chỉnh, bổ sung Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế- xã hội vùng tái định cư dự án thủy điện Sơn La, (Đề án 666); Đề án nghiên cứu, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp bố trí ổn định dân cư các xã biên giới Việt Nam - Campuchia gắn với xây dựng nông thôn mới.

Nghiên cứu cơ sở xây dựng bộ tiêu chí đánh giá hoạt động làng nghề; khả năng bổ sung quy định về nghề làm vườn và nghệ nhân làm vườn;

Nghiên cứu, rà soát đánh giá cơ chế, chính sách thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất (Tiểu dự án 1, dự án 3) thuộc chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 đề xuất giải pháp thực hiện cho giai đoạn tiếp theo.

Về truyền thông

Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về kinh tế hợp tác, cụ thể như sau:

Gắn kết các sản phẩm truyền thông hằng năm của Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn với Hội làm vườn Việt Nam;

Một số hoạt động tuyên truyền Hội làm vườn có thể phối hợp, tham gia như:

Tham gia thực hiện các hoạt động truyền thông như làm video, phóng sự, viết tin bài….

Tăng cường vận động các Hội viên HLV, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đầu tàu trong phát triển kinh tế tại địa phương để thành lập HTX trong lĩnh vực của Hội;

Tư vấn, hỗ trợ Hội viên HLV tổ chức sản xuất gắn với liên kết theo chuỗi giá trị; tham gia phát triển các sản phẩm nông nghiệp, trái cây, thủy sản đạt tiêu chuẩn chất lượng thuộc các vùng nguyên liệu;

Giới thiệu các mô hình sản xuất kinh doanh giỏi; viết tin, bài về HTX, về các mô hình sản xuất kinh doanh của hội viên làm vườn để tuyên truyền trên báo, tạp chí, bản tin HTX nông nghiệp.

Về đào tạo, tập huấn

Phối hợp tổ chức, tham gia các lớp đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng về kinh tế tập thể, xóa đói giảm nghèo, đào tào nghề nông thôn, bố trí dân cư.

Hội Làm vườn Việt Nam có thể chủ trì, tham gia phối hợp các nhiệm vụ sau:

Tham gia xây dựng các tài liệu tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về nghề làm vườn, về phát triển nông thôn với vai trò chuyên gia.

Chủ trì hoặc phối hợp thực hiện các lớp tập huấn, bồi dưỡng về nghề làm vườn, về phát triển kinh tế tập thể, HTX, cộng đồng dân cư nông thôn.

Vận động hội viên tham gia các lớp tập huấn bồi dưỡng về kinh tế tập thể, HTX, bố trí dân cư.

Về xây dựng mô hình

Tăng cường phối hợp trong việc thực hiện các mô hình phát triển kinh tế trang trại và kinh tế tập thể trong phát triển kinh tế vườn, kinh tế VAC cụ thể như sau:

Hội Làm vườn giới thiệu các mô hình kinh tế vườn sản xuất hiệu quả để tổng kết, nhân rộng. Phối hợp tham gia xây dựng mô hình với các địa phương như vận động hội viên tham gia mô hình, phổ biến cơ chế chính sách, điều kiện cần có để triển khai mô hình…

Hướng dẫn, vận động các hội viên xây dựng các vùng nguyên liệu đạt chuẩn theo các vùng thuộc Đề án thí điểm xây dựng vùng nguyên liệu nông, lâm sản đạt chuẩn phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu mà Bộ Nông nghiệp và PTNT đang triển khai, cụ thể như sau:

Vùng nguyên liệu cây ăn quả vùng miền núi phía Bắc, gồm các tỉnh: Hòa Bình, Sơn La;

Vùng nguyên liệu gỗ rừng trồng chứng chỉ vùng duyên hải miền Trung, gồm các tỉnh: Quảng Trị, Thừa Thiên Huế;

Vùng nguyên liệu cà phê Tây Nguyên, gồm các tỉnh: Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Kon Tum;

Vùng nguyên liệu lúa gạo vùng Tứ Giác Long Xuyên, gồm các tỉnh: Kiên Giang, An Giang;

Vùng nguyên liệu cây ăn quả vùng Đồng Tháp Mười, gồm các tỉnh: Đồng Tháp, Tiền Giang, Long An.

Về Hội nghị, diễn đàn

Phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo, diễn đàn thuộc lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn cụ thể như sau:

Hội Làm vườn tham gia tổ chức; là đại biểu tại các hội nghị, hội thảo kết nối, chia sẻ thông tin về các quan điểm, chủ trương, định hướng phát triển kinh tế hợp tác cho hội viên.

Cử các chuyên gia tham gia với vai trò diễn giả tại diễn đàn; Tham gia viết bài tham luận và trình bày tại các hội thảo, hội nghị…

Cung cấp danh sách các Hội viên HLV tham gia các hội nghị, hội thảo, diễn đàn…

Về phong trào thi đua

Phối hợp tổ chức các lễ tôn vinh, khen thưởng HTX nông nghiệp, doanh nghiệp, hộ nông dân, các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh nông nghiệp.

Tuyên truyền, giới thiệu các tổ chức, cá nhân, hội viên có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh nông nghiệp; liên kết theo chuỗi giá trị sản phẩm… để tuyên dương, khen thưởng.

Tổ chức biểu dương, phong tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc liên quan đến nghề.

Tổ chức thực hiện

Giao các phòng chuyên môn trực thuộc Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn đưa các nội dung trên vào kế hoạch hằng năm của Cục;

Giao Phòng Ngành nghề nông thôn làm đầu mối, phối hợp với Vụ Kế hoạch (đơn vị thường trực của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp thực hiện Nghị quyết liên tịch số 06/NQLT-BNNPTNT-HLV) và của Hội Làm vườn triển khai các nội dung hợp tác đã thống nhất giữa các bên.

 

P.V
Ý kiến bạn đọc
 • Anh Ngô Quang thu quả ngọt từ cây sầu riêng

  Anh Ngô Quang thu quả ngọt từ cây sầu riêng

  Đắk Nông được đánh giá có điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu thích hợp để trồng cây ăn trái, trong đó có cây sầu riêng. Những năm qua, cây sầu riêng đã mang lại thu nhập cao cho nhiều gia đình, trong đó có gia đình anh Ngô Quang, ở phường Nghĩa Đức, TP.Gia Nghĩa.

 • Lão nông Hải Phòng trồng cỏ nuôi dê đạt hiệu quả kinh tế cao

  Lão nông Hải Phòng trồng cỏ nuôi dê đạt hiệu quả kinh tế cao

  Đã ngoài 70 tuổi, nhưng ông Vũ Văn Nhĩ (thôn Minh Hậu, xã Toàn Thắng, huyện Tiên Lãng, TP. Hải Phòng) vẫn ngày ngày cần mẫn tận dụng đất bỏ hoang, bờ mương ven đường để trồng cỏ nuôi hơn 100 con dê. Mô hình nuôi dê đã đem lại hiệu quả kinh tế cao, giúp gia đình ông thoát nghèo, trở nên khá và từng bước lên hộ giàu.

 • Thử thách đặt ra khi theo nghề Freelancer

  Thử thách đặt ra khi theo nghề Freelancer

  Nhiều người thường nghĩ công việc của một Freelancer khá thoải mái khi họ được tự chủ về mặt thời gian làm việc. Thực tế, công việc này cũng có những thử thách và áp lực riêng mà không phải ai cũng biết.

Top