Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 8 tháng 12 năm 2022  
Thứ hai, ngày 3 tháng 10 năm 2022 | 21:46

Quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận Chanh Cao Lãnh

Đây là nhiệm vụ khoa học và công nghệ vừa được UBND tỉnh Đồng Tháp quyết định phê duyệt.

Chanh Cao Lãnh được cấp nhãn hiệu chứng nhận năm 2016

Nhiệm vụ khoa học và công nghệ này nhằm xây dựng và hoàn thiện mô hình, công cụ quản lý, phát triển và khai thác có hiệu quả nhãn hiệu chứng nhận Chanh Cao Lãnh; đảm bảo kiểm soát chất lượng, xúc tiến thương mại, nâng cao uy tín sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận Chanh Cao Lãnh trên thị trường; việc triển khai thực hiện nhiệm vụ đảm bảo các điều kiện nhân rộng kết quả thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn huyện Cao Lãnh và tỉnh Đồng Tháp.

Sản phẩm dự kiến bao gồm: Báo cáo đánh giá hiện trạng sản xuất và kinh doanh chanh và sản phẩm từ chanh thuộc khu vực địa lý của nhãn hiệu chứng nhận; báo cáo đánh giá thực trạng quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận; mô hình quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận.

Cùng với đó là xây dựng các quy định quản lý, quy chế phối hợp bao gồm: Quy định cấp và thu hồi quyền sử dụng nhãn hiệu; Quy định kiểm soát chất lượng và truy xuất nguồn gốc sản phẩm mang nhãn hiệu; Quy định kiểm soát việc sử dụng nhãn hiệu; Quy chế phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành huyện Cao Lãnh.

Ngoài ra, còn xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu; ít nhất 10 tổ chức, cá nhân được cấp quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận; hỗ trợ ít nhất 05 chủ thể đăng ký mã số mã số mã vạch và tạo QR code cho sản phẩm...

Nguyệt Anh/dongthap.gov.vn

 

Ý kiến bạn đọc
Vinamilk
Xi Mang
hanvet.com.vn
Top