Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 7 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 17 tháng 6 năm 2023 | 9:10

Trách nhiệm được đề cao

Hoạt động chất vấn tại mỗi kỳ họp Quốc hội luôn được cử tri và Nhân dân đặc biệt quan tâm vì: Chất vấn là hình thức giám sát tối cao của Quốc hội nhằm làm rõ trách nhiệm về lĩnh vực được giao phụ trách của người được chất vấn (Bộ trưởng, trưởng ngành – những chức danh do Quốc hội phê chuẩn); qua đó đánh giá năng lực của người được chất vấn trong nắm bắt và điều chỉnh lĩnh vực được phân công. Các vấn đề được chất vấn thường là những vấn đề đang rất nóng trong cuộc sống.

Và cũng qua hoạt động này, cử tri và Nhân dân thấy được trách nhiệm của đại biểu Quốc hội, những người đại diện cho quyền của cử tri, Nhân dân. Bởi vậy hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn có hiệu ứng xã hội rất lớn.

Trên tinh thần đó, trong phát biểu khai mạc phiên chất vấn tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết: Nội dung chất vấn tập trung vào 4 nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của các Bộ: Lao động - Thương binh và Xã hội, Khoa học và Công nghệ, Giao thông vận tải và Ủy ban Dân tộc.  Đây là những vấn đề lớn, quan trọng, không chỉ cần thiết, cấp bách trước mắt, mà còn có ý nghĩa chiến lược, lâu dài. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần “Tận tâm - Tận lực - Tích cực - Tâm huyết - Trách nhiệm” trong hoạt động chất vấn và các Bộ trưởng, Trưởng ngành nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Quốc hội, trước cử tri và Nhân dân cả nước.

Phần trả lời chất vấn của Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan được đánh giá là đầy đủ, bao quát các vấn đề đại biểu Quốc hội đặt ra - Ảnh: quochoi.vn

 

Thực tế theo dõi 2,5 ngày hoạt động chất vấn và trả  lời chất vấn của kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV và qua tiếp nhận ý kiến cử tri,  Nhân dân thấy:  Thứ nhất, những nội dung được chất vấn tại kỳ họp đều đang là những vấn đề rất nóng trong xã hội (hỗ trợ người lao động mất việc, giãn việc, đào tạo nghề... Việc chậm trễ triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia ở khu vực đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, chính sách thu hút nguồn lực, vấn đề đất ở và đất sản xuất, chặt phá rừng và chính sách dân tộc,…Việc triển khai các khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, thu hút nhân tài, giải pháp đưa sản phẩm khoa học công nghệ vào cuộc sống, cơ chế chính sách về tài chính đối với nghiên cứu khoa học… Giải pháp hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, vấn đề tháo gỡ khó khăn, nâng cao chất lượng công tác kiểm định phương tiện cơ giới đường bộ, đường thủy nội địa…).

Thứ hai, hoạt động tại phiên chất vấn sôi động, có trách nhiệm với  những câu hỏi ngắn gọn sát thực tế, trúng vấn đề; những tranh luận sôi nổi, đi đến tận cùng vấn đề để làm rõ thêm nội dung chất vấn (đã có 454 lượt đại biểu Quốc hội đăng kí tham gia chất vấn; có 112 lượt đại biểu Quốc hội đã thực hiện quyền chất vấn; 49 lượt đại biểu tranh luận để làm rõ hơn các vấn đề).

Thứ ba, phần trả lời của các vị Tư lệnh ngành cũng ngắn gọn, rõ ràng, thẳng thắn, nêu rõ thực tế, có giải pháp xử lý với trách nhiệm cao, dù có bộ trưởng mới nhận nhiệm vụ khoảng 7 tháng.

Thứ tư, công tác điều hành của Chủ tịch Quốc hội được cử tri và Nhân dân đánh giá cao bởi sự linh hoạt, chủ động dẫn dắt việc hỏi và trả lời, tranh luận. Vừa giúp các bộ trưởng, trưởng ngành trả lời đúng, trúng, ngắn gọn vừa lưu ý những vấn đề cần làm rõ thêm, đồng thời tạo không khí sôi nổi khi động viên, khích lệ kịp thời đối với từng Tư lệnh ngành, lưu ý thời gian và trực tiếp tham gia tranh luận cùng bộ trưởng, trưởng ngành. Đồng thời yêu cầu nhiều bộ trưởng, trưởng ngành liên quan cùng các Phó thủ tướng phụ trách lĩnh vực tham gia làm rõ thêm những vấn đề đại biểu Quốc hội, cử tri quan tâm. Kết thúc phần trả lời chất vấn của từng bộ trưởng, Chủ tịch Quốc hội đều có kết luận với nhận xét cụ thể, nêu rõ những tích cực và lưu ý những việc cần triển khai sớm trong thời gian tới.

Nhìn chung, cử tri và Nhân dân cho rằng, cả người hỏi - các đại biểu Quốc hội, cả người trả lời - các Tư lệnh ngành và chủ tọa điều hành đều thể hiện rõ trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân, vì sự phát triển nhanh, mạnh, bền vững của đất nước và cuộc sống ấm no, hạnh phúc của Nhân dân.

Tuy nhiên, cử tri và Nhân dân cũng nhận thấy, qua phần trả lời của các Tư lệnh ngành thấy hệ thống pháp luật của ta cần đẩy nhanh tốc độ để hoàn thiện hơn, chặt chẽ hơn, đồng bộ hơn. Cử tri và Nhân dân mong sự vào cuộc nhanh hơn, đồng bộ hơn và hành động mạnh mẽ hơn để tháo gỡ nhanh những điểm nghẽn, những bất cập trong thực tế cuộc sống nhằm sớm tạo sự chuyển biến, đó chính là trách nhiệm cao nhất.

Hiền Anh
Ý kiến bạn đọc
Top