Bình Thuận: Cải thiện chuỗi giá trị thanh long

KTNT Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận vừa phê duyệt Quy hoạch vùng trồng thanh long của tỉnh đến năm 2020, định hướng đến 2025. Theo đó, đến năm 2020, diện tích thanh long của Bình Thuận đạt 28.000 ha, năng suất 28 tấn/ha. Đến năm 2025, mở rộng lên 30.000ha, năng suất bình quân 30 tấn/ha…

Vườn thanh long VietGAP tại Hàm Chính  (Hàm Thuận Bắc).

Mục tiêu chung của Bình Thuận là phát triển ngành hàng thanh long theo hướng tập trung, an toàn và bền vững, đạt năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cao. Đến năm 2020 đạt 28.000ha, năng suất 28 tấn/ha, sản lượng 750 ngàn tấn. Đến năm 2025, mở rộng lên 30.000ha, năng suất bình quân đạt 30 tấn/ha, sản lượng trên 843.000 tấn. Từ nay đến năm 2020, chủ yếu ổn định diện tích, tập trung cải tạo để nâng cao chất lượng vườn cây sau đó mới tiếp tục mở rộng diện tích. Không phát triển thanh long trên đất lúa, đặc biệt là đất chuyên lúa.

Quyết định phê duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, trong giai đoạn 2016 - 2020 và đến năm 2025, cần gắn phát triển vùng thanh long tập trung với việc xây dựng cơ sở hạ tầng các xã nông thôn mới. Nghiên cứu các giải pháp để sớm chấm dứt tình trạng cắt giảm 50% công suất bình hạ thế, tiến tới dừng hẳn việc cắt giảm công suất để tránh lãng phí suất đầu tư trạm hạ thế, góp phần làm giảm giá thành thanh long, nhất là chuyển sang sử dụng 100% bóng đèn compact tiết kiệm điện. Khuyến khích người dân tưới phun, tưới nhỏ giọt để tiết kiệm nước. Đa dạng hóa sản phẩm thanh long bằng việc thay các loại giống mới (ruột đỏ, tím hồng, giống kháng bệnh)…

Để cải thiện chuỗi giá trị thanh long, các hộ phải thực hiện sản xuất thanh long an toàn theo quy trình VietGAP,  GlobalGAP. Qua đó, tạo  ra  sản  phẩm  chất lượng,  đáp  ứng  yêu  cầu  thị trường. Tuyên truyền vận động doanh nghiệp liên doanh, liên kết, ký kết hợp đồng bao tiêu thanh long theo giá cả thị trường với các tổ chức của người sản xuất. Cơ quan chức năng phải kiểm soát chặt chẽ thương lái nước ngoài lũng đoạn thị trường thu mua. Tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi nhất để thu hút doanh nghiệp trong vùng có năng lực tài chính, có thị trường tiêu thụ, có kinh nghiệm thị trường quốc tế đến vùng sản xuất tập trung lập doanh nghiệp, chế biến, xuất khẩu thanh long… Quan tâm đến thị trường nội địa, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu; tăng cường thâm nhập, phát triển các thị trường nhiều tiềm năng, thị trường mới như: Hoa Kỳ, Nhật Bản, Ấn Độ, Hàn Quốc, EU, Myanmar… và các thị trường Trung Đông, Bắc Phi, vì đây là thị trường có khí hậu nóng, khá thích hợp để quảng bá tiêu dùng thanh long.

Kiều Hằng

 

KTNT

Ý kiến của bạn