Đẩy mạnh phát triển kinh tế HTX trong tái cơ cấu nông nghiệp

KTNT Sáng ngày 22/9, tại Hải Phòng, Trung tâm khuyến nông Quốc gia kết hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng tổ chức Diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp, chuyên đề: Phát triển hợp tác xã nông nghiệp trong tiến trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Đây là dịp để các đại biểu trao đổi kinh nghiệm phát triển sản xuất kinh doanh các HTX trên địa bàn cả nước.

Ông Trần Văn Khởi - Quyền Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phát biểu khai mạc diễn đàn

Phát biểu khai mạc diễn đàn, ông Trần Văn Khởi, quyền Giám đốc Trung tâm khuyến nông Quốc gia nhấn mạnh: Các HTX ngày nay đã phát huy được vai trò tập hợp vận động, thay đổi cách nghĩ cách làm cho bà con nông dân giúp nông dân tiếp cận được những thông tin, tiến bộ khoa học kỹ thuật để ứng dụng có hiệu quả vào sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế và nhất là đã thực hiện tốt việc liên danh liên kết, bảo đảm đầu ra ổn định cho nông sản.

Trên một số lĩnh vực, HTX đã mở rộng sản xuất, tạo thêm nhiều ngành nghề, phát triển kinh doanh tổng hợp, du lịch sinh thái, đầu tư trang thiết bị để nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh.       

Theo báo cáo của Cục kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn: Hiện nay, cả nước có 21 liên hiệp và 10.726 HTX nông nghiệp. Bình quân mỗi tỉnh có 170 HTX, trong đó lớn nhất là Bắc Trung Bộ với 373 HTX/tỉnh, Đồng bằng sông Hồng là 327/tỉnh…Hầu hết các HTX đã nhanh chóng thích nghi với cơ chế thị trường, tạo sự liên kết, hợp tác với nhau và với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế mang lại hiệu quả kinh tế cho xã viên góp phần làm thay đổi căn bản đời sống của người dân và bộ mặt nông thôn trong xây dựng Nông thôn mới.

Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, các HTX cũng tồn tại một số khó khăn trong cách thức vận hành, đó là: Đa số các HTX hình thành theo quy định hành chính, áp đặt chỉ định ban lãnh đạo HTX mà không xuất phát từ thực tế sản xuất và ý nguyện của mỗi thành viên HTX dẫn đến hình thức, không hiệu quả, số lượng HTX bị giải thể nhiều.

 Về phần vốn, hầu hết các HTX đều gặp khó khăn về nguồn vốn đầu tư sản xuất kinh doanh, thiếu tư vấn của đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật, thiếu hệ thống bảo quản sau thu hoạch và năng lực quản trị chưa đáp ứng được yêu cầu. Ngoài ra, một số HTX đã đăng ký lại theo Luật HTX năm 2012 nhưng chưa thực sự tổ chức và hoạt dộng đúng các quy định của Luật Hợp tác xã. 

Giải đáp các chính sách về phát triển Hợp tác xã

Tại Diễn đàn các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến về xây dựng và phát triển HTX. Theo Thạc sỹ Nguyễn Tiến Định - Viện chính sách và Chiến lược Phát triển NNNT: Để khắc phục những hạn chế trong phát triển HTX nông nghiệp hiện nay, cần đưa ra các giải pháp để các HTX nông nghiệp phát triển trong tiến trình tái cơ cấu ngành, đó là: Tích cực tuyên truyền nhằm thay đổi nhận thức về vai trò HTX nông nghiệp, xác định rõ HTX hoạt động bình đẳng như các thành phần kinh tế khác.

Trong điều kiện, nguồn lực hạn chế, chính sách của Nhà nước tập trung hỗ trợ có trọng điểm cho các HTX phát triển các hoạt động kinh doanh dịch vụ nhằm nâng cao giá trị gia tăng, nâng cao tính cạnh tranh của sản phẩm của HTX. Ngoài ra, cần phải hỗ trợ kết nối thị trường, xúc tiến thương mại sản phẩm cho HTX nông nghiệp, hỗ trợ xây dựng thương hiệu, chứng nhận chất lượng sản phẩm, hỗ trợ kinh phí đăng bạ chứng nhận nhãn hiệu sản phẩm.

Các đại biểu trao đổi về kinh nghiệm sản xuất

Ông Phạm Bỉnh Lừng - Giám đốc HTX Sản xuất kinh doanh DV Thiên Hương (huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) cho biết: HTX đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức cho cán bộ, thành viên, người lao động trong HTX nắm bắt nội dung Luật HTX năm 2012. HTX đã và đang thực hiện đề án trang bị cơ giới hóa đồng bộ phục vụ sản xuất nông nghiệp nhằm giảm ngày công lao động và giảm chi phí đầu tư ban đầu. HTX đã tham mưu cho chính quyền địa phương xây dựng các dự án phục vụ nông nghiệp như: Xây dựng tuyến đường nội đồng, xây dựng mương cứng cấp nước phục vụ các xứ đồng gieo cấy tập trung, cánh đồng mẫu lớn thực hiện cơ giới hóa đồng bộ, góp phần cùng địa phương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới…

Trong chương trình khuôn khổ diễn đàn, nhiều ý kiến được của các đại biểu đến từ HTX của 7 tỉnh Đồng bằng sông Hồng được đưa ra trao đổi kinh nghiệm sản xuất kinh doanh dịch vụ, tìm giải pháp phát triển kinh tế HTX, đồng thời các đại biểu đi tham quan mô hình HTX Mắt Rồng và HTX Thiên Hương, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng./.

Nguyễn Minh

 

 

KTNT

Ý kiến của bạn