Diễn đàn Kinh tế hợp tác và phát triển trang trại Việt Nam

KTNT Ngày 15-6, tại TP. Hồ Chí Minh, Hiệp hội Trang trại và doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam cùng Cục Kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn tổ chức diễn đàn Kinh tế hợp tác và phát triển trang trại Việt Nam.

Với chủ đề “Vai trò của tín dụng trong hỗ trợ kinh tế hợp tác và phát triển trang trại”, diễn đàn nói trên thu hút hơn 300 đại biểu các tỉnh thành phía Nam về dự.

Toàn cảnh buổi diễn đàn Kinh tế hợp tác và phát triển trang trại Việt Nam

Tại diễn đàn, các đại biểu tập trung thảo luận về tình hình kinh tế trang trại và hợp tác xã trong vấn đề chính sách tín dụng và khả năng tiếp cận vốn; chủ trương và chính sách cho vay trong phát triển kinh tế nông nghiệp; phát triển kinh tế trang trại, hợp tác sản xuất, xây dựng nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa lớn; phát triển nông nghiệp đô thị với việc ứng dụng công nghệ cao và chính sách tín dụng tại TP. Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Văn Tiến, Vụ trưởng Vụ Nông nghiệp - Nông thôn Ban kinh tế Trung ương phát biểu 

Ông Lê Duy Minh, Chủ tịch Hiệp hội Trang trại và Doanh nghiệp Nông nghiệp Việt Nam (VFAEA) phát biểu

Ngoài ra, các đại biểu còn thảo luận về xu hướng phát triển tất yếu của nền nông nghiệp hữu cơ Việt Nam; thực trạng và định hướng phát triển kinh tế hợp tác và trang trại tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2016-2020. Đồng thời đề xuất giải pháp và kiến nghị về chính sách tín dụng, tiếp cận vốn, đầu tư nông nghiệp công nghiệp cao, liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm./.

Hoài Trung - Trịnh Hòa 

 

 

KTNT

Ý kiến của bạn