“Đối thoại 2045”, khởi động hành trình thịnh vượng

KTNT Đại hội Đảng lần thứ XIII đặt mục tiêu: Đến năm 2025: Là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp.

Đến năm 2030: Là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045: Trở thành nước phát triển, thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

 

t2.jpg

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tôm Bạc Liêu, ngày 30/1/2018. Ảnh: VGP

 

Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội, ngày 6/3 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì hội nghị “Đối thoại 2045” nhằm lắng nghe ý kiến của đội ngũ doanh nhân và trí thức, tầng lớp tinh hoa, đội quân chủ lực, đầu tàu đưa con tàu Việt Nam phát triển, hiện thực hóa khát vọng hùng cường, thịnh vượng.

Tại hội nghị, Thủ tướng nêu rõ, “Đối thoại 2045” sẽ được tổ chức hằng năm dưới sự chủ trì của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. “Đối thoại 2045” bao gồm nhiều chủ đề, từ kinh tế - xã hội, môi trường, văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ, hội nhập quốc tế, kể cả an ninh quốc phòng. Tất cả những chủ đề, nội dung có liên quan và có tính ảnh hưởng đến tầm nhìn về một Việt Nam vẻ vang, hùng cường, sánh vai với các cường quốc năm châu đều sẽ hiện diện trong các “Đối thoại 2045”.

Tại “Đối thoại 2045” lần đầu tiên, ý kiến các đại biểu tham dự đều đánh giá cao sáng kiến của Thủ tướng, coi đây là diễn đàn lớn để cả Chính phủ, doanh nghiệp và đội ngũ trí thức nhận diện điểm nghẽn đã làm chậm tiến trình phát triển, khiến phát triển chưa tương xứng tiềm năng mọi mặt, nhất là tiềm năng con người và trí tuệ Việt Nam.

Tại “Đối thoại 2045” này, một số lợi thế cần khai thác sâu trong những năm tới được nhiều đại biểu đề cập, nhất là lĩnh vực nông - lâm - ngư nghiệp. Một số điểm nghẽn cũng đã được chỉ rõ. Theo đó, doanh nghiệp mong muốn Chính phủ quan tâm đến đổi mới thể chế để khơi thông mọi nguồn lực, nhất là nguồn lực xã hội; hỗ trợ doanh nghiệp mạnh lên trên tinh thần bình đẳng, công khai, minh bạch; đó là kết nối hạ tầng, đặc biệt là đẩy nhanh hoàn thiện cơ chế của Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số…  Các ý kiến nhận định, dưới sự lãnh đạo sáng tạo của Đảng, sau hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới, với nhiều quyết sách sáng tạo, “Chưa bao giờ đất nước ta có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày hôm nay” đúng như nhấn mạnh của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại buổi họp báo ngay sau phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trên nền tảng đó, với khát vọng và niềm tin, chắc chắn đất nước ta sẽ hoàn thành di nguyện của Bác, ngay từ ngày đầu lập nước: Xây dựng nước Việt Nam giàu mạnh, trở nên vẻ vang, sánh vai với các cường quốc năm châu với hệ giá trị Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

Thêm nữa, trong Thư gửi học sinh nhân ngày khai giảng năm học mới của nước Việt Nam độc lập, tháng 9 năm 1945, Người viết: “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em”.

Và, ngày 13/10/1945, sau khi công bố với thế giới về nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, với hệ giá trị Độc lập - Tự do - Hạnh phúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư cho giới công thương Việt Nam. Trong thư Bác, có đoạn: “… Việc nước, việc nhà bao giờ cũng đi liền với nhau. Nền kinh tế quốc dân thịnh vượng nghĩa là sự kinh doanh của các nhà công thương nghiệp thịnh vượng. Chính phủ, nhân dân và tôi sẽ tận tâm giúp giới công thương trong cuộc kiến thiết này…”.

Qua di nguyện của Bác, thấy Người đã chỉ đường khá rõ nét. Đó là chất lượng nguồn nhân lực, đó là giáo dục, đào tạo, khoa học công nghệ, đó là văn hóa Việt Nam. Và là Chính phủ cùng Nhân dân tạo điều kiện để doanh nghiệp, kinh tế tư nhân phát triển.

Việt Nam thịnh vượng, hùng cường “sánh vai với các cường quốc năm châu” sẽ sớm thành sự thật nếu chúng ta trên dưới đồng lòng, cùng nhau chung một ý chí, một khát vọng để gỡ bỏ những rào cản, điểm nghẽn giúp  các doanh nghiệp mạnh lên, tiếp sức cho những sáng tạo khởi nghiệp, tạo điều kiện và cơ hội để khai thác tốt nhất những tiềm năng và phát huy sức mạnh của dân tộc. Cùng nhau, chúng ta sẽ có chung niềm tin vào hành trình, mục tiêu, nhờ đó chúng ta vừa đi xa vừa đi nhanh.

 

Hiền Anh

Ý kiến của bạn