Đức Thọ phấn đấu đến tháng 6/2020 đạt chuẩn huyện nông thôn mới

KTNT Theo Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 5/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã hoàn thành 9/9 tiêu chí cấp huyện.

Chánh Văn phòng nông thôn mới (NTM) trung ương Nguyễn Minh Tiến cùng đoàn công tác vừa làm việc với huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) về kết quả thực hiện các tiêu chí huyện NTM.
 
13.JPG
 Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, huyện Đức Thọ và các sở ngành liên quan cùng tham dự
Sau 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, đến cuối 2019, Đức Thọ có 27/27 xã đạt chuẩn NTM, trong đó có 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; thị trấn Đức Thọ đạt chuẩn văn minh đô thị; thu nhập bình quân đầu người dự kiến đến cuối năm 2020 đạt trên 40 triệu đồng. Văn hoá - xã hội chuyển biến tích cực, chính trị ổn định, quốc phòng - an ninh được giữ vững. Tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm còn 3,9%.
 
Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đức Thọ luôn phấn đấu hoàn thành các tiêu chí ở mức cao nhất, quyết tâm xây dựng huyện đạt chuẩn NTM vào năm 2020. Theo đó, thời gian qua, các cấp, các ngành và người dân Đức Thọ phát động nhiều đợt cao điểm xây dựng huyện NTM ở tất cả các xã, thị trấn, phòng ban, ngành, cơ quan, đơn vị trường học.
9.JPG
 
Trên cơ sở bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, HĐND, UBND tỉnh, sự hướng dẫn của các sở ngành, các tiêu chí huyện NTM được chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, thực hiện đảm bảo chất lượng, tiến độ phù hợp thực tiễn của địa phương.
 
Theo Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 5/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ,  Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã hoàn thành 9/9 tiêu chí cấp huyện.
 
12.JPG
Bộ mặt nông thôn ở Đức Thọ sáng, xanh, sạch, đẹp
 
Bài học được Đức Thọ rút ra trong quá trình chỉ đạo, tổ chức thực hiện đó là tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận của nhân dân, cùng đó là sự năng động, sáng tạo, đa dạng hóa trong việc huy động nguồn lực để xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng kinh tế, văn hóa – xã hội, xây dựng NTM của địa phương từ nguồn hỗ trợ cấp trên, của con em quê hương xa quê và nguồn lực của nhân dân. Đồng thời, huyện đã ban hành các cơ chế chính sách kịp thời, phù hợp với đặc điểm tình hình địa phương; phát huy quy chế dân chủ cơ sở, nhân dân bàn bạc, giám sát việc thực hiện các công trình, dự án…
 
10.JPG
Vườn mẫu cho thu nhập cao ở thôn Châu Nội, xã Tùng Ảnh
 
Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn công tác đánh giá cao kết quả xây dựng NTM của huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) thời gian qua, đặc biệt là sự hài lòng, đồng thuận của nhân dân trong quá trình xây dựng NTM.
 
Đối với một số tiêu chí huyện NTM như: môi trường, cơ sở vật chất văn hóa, hạ tầng giao thông..., đề nghị địa phương tiếp tục hoàn thiện, đảm bảo đạt chuẩn bền vững. Mục tiêu lâu dài, cốt lõi của huyện NTM vẫn là nâng cao đời sống, vật chất tinh thần cho người dân.
 
Phát biểu tại buổi làm việc, Chánh Văn phòng NTM Trung ương Nguyễn Minh Tiến đánh giá cao kết quả xây dựng NTM của Đức Thọ, là tiền đề để xây dựng đạt chuẩn huyện NTM. Theo đề án tỉnh NTM, Đức Thọ là 1 trong 2 địa phương đến 2025 phải đạt chuẩn NTM nâng cao. Vì vậy, Đức Thọ phải quyết tâm hoàn thành huyện NTM trong năm 2020.
 
2.JPG
Đoàn tham quan Trường THCS Nguyễn Biểu
Chánh Văn phòng NTM Trung ương đề nghị huyện tiếp thu các ý kiến góp ý của thành viên đoàn và tập trung hoàn thiện hồ sơ trình trung ương công nhận huyện đạt chuẩn NTM trong tháng 6.
 
5.JPG

Chánh Văn phòng NTM Trung ương Nguyễn Minh Tiến cùng đoàn công tác đã thực tế kiểm tra mô hình sản xuất đồ mộc tại Cụm tiểu thủ công nghiệp Thái Yên 

8.JPG

và tham quan mô hình sản xuất dưa lưới công nghệ cao tại xã Yên Hồ

Trước đó, Chánh Văn phòng NTM Trung ương Nguyễn Minh cùng đoàn công tác đã thực tế kiểm tra một số mô hình sản xuất, thiết chế văn hóa và khu dân cư mẫu, vườn mẫu tại các xã: Thanh Bình Thịnh, Yên Hồ, thị trấn Đức Thọ, Tùng Ảnh…
 
 
 
 

Trà Giang

Ý kiến của bạn