Hà Tĩnh: Xác định vụ đông là vụ sản xuất chính

KTNT Đưa vụ đông trở thành vụ sản xuất chính, nhằm góp phần bù đắp thiệt hại trong vụ xuân và hè thu là quan điểm của ngành NN&PTNT Hà Tĩnh tại hội nghị triển khai sản xuất vụ đông năm 2017.

Năm 2016, sản xuất ở Hà Tĩnh liên tục bị ảnh hưởng bởi các đợt mưa lũ, gây thiệt hại lớn. Để hỗ trợ sản xuất, tỉnh đã ban hành các chính sách giúp địa phương bổ cứu sản xuất kịp thời. Xác định vụ đông là vụ sản xuất chính, ngành NN&PTNT chỉ đạo bố trí cơ cấu giống cây trồng và thời vụ hợp lý, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, né tránh thiên tai nhằm tăng năng suất, sản lượng, giá trị trên đơn vị diện tích.

Nông dân Thạch Hà gieo trỉa ngô sinh khối

Theo đó, ưu tiên các sản phẩm chủ lực có lợi thế gắn với đề án mỗi xã một sản phẩm, xây dựng các loại hình liên kết sản xuất. Trong đó, tăng cường công tác quản lý nhà nước về SX-KD vật tư nông nghiệp, đảm bảo VSATTP và bảo vệ môi trường, khuyến khích sản xuất nông nghiệp hữu cơ.

Theo kế hoạch, vụ đông 2017, toàn tỉnh Hà Tĩnh phấn đấu sản xuất tổng diện tích đạt trên 13.300 ha. Đặc biệt, ngô là cây trồng chủ lực với ngô lấy hạt (trên 3.000 ha) và ngô sinh khối (trên 3.400 ha); rau các loại 4.223 ha; khoai lang 2.829 ha; củng cố, duy trì 37 cơ sở chăn nuôi lợn nái ngoại (quy mô 300 con trở lên); tăng tỷ lệ bò lai Zebu, bò chất lượng cao…

Hà Nguyên

 

KTNT

Ý kiến của bạn