HLV Bình Tân: Hướng dẫn hội viên thực hiện hiệu quả mô hình VAC

KTNT Xác định mô hình VAC là cách làm mang lại hiệu quả kinh tế cao trong sản xuất nông nghiệp, 6 tháng qua, Hội Làm vườn huyện Bình Tân (Vĩnh Long) xây dựng mới được 31 mô hình VAC, đạt 62% chỉ tiêu. Đồng thời, tích cực thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với tình hình sản xuất thực tế tại địa phương. Cụ thể, đã cải tạo được 45,8ha vườn kém hiệu quả, trồng mới 3,5ha bằng các giống cho năng suất, chất lượng cao như: nhãn Idol, mãng cầu gai, dừa xiêm lùn; trong chăn nuôi, phát triển đàn heo lên 36.000 con, trâu - bò 1.350 con, dê 2.700 con, đàn gia cầm (gà, vịt) 860.500 con và nuôi mới thủy sản 12ha.

Ngoài ra, qua phong trào giúp nhau làm VAC, các cấp Hội đã vận động hội viên khá, giàu giúp đỡ hội viên khó khăn bằng hình thức cho không, bán trả chậm 5 mảnh vườn, 4 ao nuôi, 267 nhánh cây giống, 6kg cá giống, 15 con gà giống và 57 ngày công lao động, ước tổng giá trị quy thành tiền trên 16 triệu đồng;  củng cố 11 tổ hùn vốn xoay vòng (có 205 hội viên tham dự) với số tiền góp vào mỗi tháng từ 50.000- 200.000 đồng/người.

Công Phú

KTNT

Ý kiến của bạn