HLV Cao Bằng: Trên 65% số xã có tổ chức Hội vào năm 2025

KTNT Hội Làm vườn tỉnh Cao Bằng vừa tiến hành Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, kiểm điểm, đánh giá phong trào hoạt động nhiệm kỳ qua, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới. 

t14p.jpg
Hội Làm vườn tỉnh tặng Giấy khen cho các tập thể có thành tích trong việc phát triển kinh tế VAC giai đoạn 2015 - 2020. Ảnh: Hoài An

 

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Hội Làm vườn tỉnh Cao Bằng thành lập mới 4 chi hội với 46 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên 4.422 hội viên, sinh hoạt tại 279 chi hội; củng cố 3 câu lạc bộ trực thuộc với 89 hội viên gồm: Câu lạc bộ nuôi ong mật Đề Thám; Câu lạc bộ kinh tế trang trại; Câu lạc bộ VAC Bạch Đằng.

Trong 5 qua, Hội Làm vườn tỉnh đã phối hợp với các cấp, ngành chuyển giao khoa học kỹ thuật nông -lâm nghiệp, thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các chi hội, hội viên, nhân dân thực hiện chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; tổ chức hội thảo, tham quan mô hình sản xuất tiêu biểu trong và ngoài tỉnh.

Hội đã cấp phát trên 1.200 tờ rơi phổ biến về quy trình kỹ thuật trồng và chăm sóc các loại cây trồng và vật nuôi; tổ chức 37 lớp tập huấn cho 1.800 lượt hội viên về kỹ thuật trồng cây ăn quả, nuôi ong, xây dựng các mô hình VAC tổng hợp; cung ứng 4.525 cây giống ăn quả các loại, trên 15.000 giống cây lâm nghiệp cho hội viên trồng, hình thành vùng cây ăn quả tập trung.

Trung tâm dịch vụ Tỉnh Hội cung ứng 100 kg túi bầu ươm cây giống, 3.000 túi bọc quả và nhiều vật tư kỹ thuật khác phục vụ các mô hình sản xuất nông nghiệp. Nhờ phát triển kinh tế tổng hợp vườn - ao - chuồng, hằng năm, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện hàng trăm mô hình, gương cá nhân điển hình làm vườn giỏi có thu nhập cao được các ngành, các cấp biểu dương, khen thưởng. Phối hợp với các tổ chức đoàn thể xây dựng các đề tài, dự án trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp. Duy trì thường xuyên phong trào thi đua làm kinh tế VAC thoát nghèo, làm giàu và xây dựng tổ chức hội vững mạnh.

Về phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2020 - 2025, Hội phấn đấu đến năm 2025, số xã, phường, thị trấn có tổ chức hội chiếm trên 65%; phát triển 105 chi Hội Làm vườn, trên 60 chi hội hoạt động có hiệu quả; phát triển 10% hội viên mới; mỗi huyện xây dựng ít nhất 2 mô hình VAC tiêu biểu trở lên/năm; tập trung phát triển mô hình kinh tế trang trại theo tiêu chí mới của Bộ Nông nghiệp và PTNT; củng cố và phát triển tổ chức Hội các cấp huyện và xã; nâng cao chất lượng mô hình câu lạc bộ trang trại, câu lạc bộ chuyên ngành giúp hội viên phát triển sản xuất, kinh doanh hiệu quả; phát động các phong trào thi đua về xây dựng Hội và phong trào làm kinh tế VAC; tổng kết, phổ biến rộng rãi kinh nghiệm của những người làm vườn giỏi, những điển hình tiên tiến và biểu dương khen thưởng kịp thời.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Làm vườn tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 23 đồng chí. Ông Nguyễn Sinh Cung, nguyên Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Làm vườn tỉnh Cao Bằng.

Nhân dịp này, Hội Làm vườn tỉnh Cao Bằng tặng Giấy khen cho 5 tập thể và 7 cá nhân có thành tích trong phát triển kinh tế VAC giai đoạn 2015 - 2020.

 


 

Hoàng Ngơi - La Tuấn

Ý kiến của bạn