HLV huyện Tuyên Hóa: Lực lượng nòng cốt  trong phong trào phát triển kinh tế ở nông thôn

KTNT Ba mươi năm qua (16/6/1991 - 16/6/2021), Hội Làm vườn huyện Tuyên Hoá luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, tìm cách làm mới, xây dựng, củng cố tổ chức Hội và phát triển kinh tế VAC, kinh tế trang trại ngày càng lớn mạnh.

t8p.jpg
Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Hội Làm vườn huyện Tuyên Hóa.

 

Hội hiện có hơn 3.200 hội viên sinh hoạt tại 19 tổ chức hội cơ sở. Những năm qua, các tổ chức Hội và hội viên luôn đẩy mạnh phát triển kinh tế VAC, làm vườn mẫu nông thôn mới, trồng cây có múi, từng bước mang lại hiệu quả kinh tế cao. Phong trào cải tạo vườn tạp, ao hoang, chuồng trống thành hệ sinh thái VAC, đưa các cây - con giống có năng suất cao, được thị trường ưa chuộng vào sản xuất.

Phong trào VAC đã thu hút hàng chục ngàn người làm theo, nhiều mô hình, điển hình sản xuất ra các loại hàng hoá có giá trị, mang lại thu nhập cao cho người dân. Phong trào  phát triển đúng hướng và thực hiện tốt các đề án của huyện như đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, Đề án phát triển chăn nuôi bò lai, xây dựng vườn mẫu nông thôn mới. Hội Làm vườn huyện đã phối hợp với Hội Làm vườn các xã, thị trấn tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật, phối hợp xây dựng 3.000 mô hình phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại, gia trại, nhiều mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Đến nay, toàn huyện có 21 trang trại vừa và nhỏ đang tổ chức sản xuất theo quy trình VietGAP, VietGAHP, góp phần vào công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, bảo vệ môi trường và xây dựng thương hiệu nông sản sạch.

Thời gian tới, Hội Làm vườn huyện Tuyên Hoá tiếp tục củng cố, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh để thực sự trở thành lực lượng nòng cốt  trong phong trào phát triển kinh tế ở nông thôn, góp phần tích cực vào Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

 

 

Thuý Hằng - Thế Nam

Ý kiến của bạn