HLV Nga Sơn: Nòng cốt trong phát triển nông nghiệp - nông thôn

KTNT Năm 2019, hoạt động của các cấp Hội Làm vườn huyện Nga Sơn có nhiều chuyển biến tích cực, bám sát các nhiệm vụ chuyên môn của ngành Nông nghiệp và các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

tr4.jpg
Trao Giấy khen cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác Hội năm 2019.

 

Hội đã làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng gắn với phong trào thi đua, xây dựng các mô hình và phát triển kinh tế, tổ chức 22 lớp tập huấn kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây ăn quả, hơn 700 hội viên tham gia, 12 xã tổ chức tham quan mô hình, hơn 200 hội viên tham gia.

Tuyên truyền, vận động nhân dân đấu nối sử dụng nước sạch và nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, thông qua đó góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân trong huyện hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Hoàng Khắc Hải, Phó chủ tịch Hội Làm vườn tỉnh Thanh Hóa, khẳng định, Hội Làm vườn huyện Nga Sơn là lực lượng nòng cốt đóng góp cho quá trình phát triển nông nghiệp - nông thôn của huyện, góp phần tăng tỉ lệ hộ khá - giàu, giảm tỉ lệ hộ nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, ông Hải đề nghị Hội Làm vườn huyện tiếp tục phát triển, nâng cao số hội viên tham gia sinh hoạt, bồi dưỡng tư tưởng chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, hội viên, nông dân. Đồng thời khắc phục một số điểm còn tồn tại hạn chế trong thời gian qua để phát triển tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

Với những kết quả đạt được trong năm 2019 của Hội Làm vườn huyện Nga Sơn, Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen cho 5 tập thể và 6 cá nhân; Chủ tịch Hội Làm vườn huyện tặng Giấy khen cho 6 tập thể, 6 cá nhân.

 

 

Mai Kiền

Ý kiến của bạn