HLV tỉnh Thái Bình sơ kết 6 tháng đầu năm

KTNT Hôm nay, (12/7), Hội Làm vườn tỉnh Thái Bình đã tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Tham dự hội nghị có đầy đủ các đồng chí lãnh đạo Hội Làm vườn cấp tỉnh, cấp huyện và một số hội viên tiêu biểu cấp cơ sở; về dự Hội nghị còn có các đại biểu đại diện một số sở, ngành trong tỉnh.

Theo báo cáo của Tỉnh hội, 6 tháng đầu năm về công tác tổ chức Hội Làm vườn các cấp trên địa bàn tiếp tục được củng cố, hoạt động hội vẫn được giữ vững, luôn đảm bảo nề nếp; công tác phát triển hội viên mới không ngừng được mở rộng, chất lượng hội viên tiếp tục được nâng cao.Trong lĩnh vực chuyển giao KHKT, thăm quan các mô hình phát triển kinh tế mới, mô hình kinh tế hiệu quả đều được các cấp hội hết sức quan tâm; nhiều hội viên đã mạnh dạn đầu tư máy móc thiết bị, áp dụng vào sản xuất, chăn nuôi cho hiệu quả kinh tế khá cao; đặc biệt một số sản phẩm vi sinh có hiệu quả sử dụng đã được các hội viên mạnh dạn đưa vào áp dụng,...

Hội nghị cũng đã đề ra phương hướng và những nhiệm vụ rất rõ ràng cho 6 tháng cuối năm, cụ thể như việc tiếp tục duy trì các hoạt động và sinh hoạt ở các cấp hội một cách đầy đủ là nhiệm vụ luôn được ưu tiên hàng đầu; tiếp đó là nhiệm vụ đẩy mạnh việc giới thiệu, tham quan các mô hình kinh tế đang có hiệu quả cao có ở trong cũng như ở ngoài tỉnh; đồng thời, các cấp hội tiếp tục chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng, chú trọng tới nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về việc áp dụng khoa học kỹ thuật và các sản phẩm vi sinh đảm bảo vệ sinh môi trường trong chăn nuôi và gieo trồng,...

Đặc biệt, Hội nghị còn có sự chia sẻ và giới thiệu một số sản phẩm vi sinh có giá trị trong sản xuất; có sự chia sẻ kinh nghiệm của một số mô hình cây con mới nhằm giúp các hội viên thêm các cơ hội tiếp cận để phát triển sản xuất.

Đình Hợi

 

KTNT

Ý kiến của bạn