Huyện Bình Sơn có 9/24 xã đạt chuẩn nông thôn mới

KTNT Sau gần 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), đến tháng 7/2019 huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) đã có 9/24 xã đạt chuẩn NTM.

Sáng 13/8, UBND huyện Bình Sơn tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Bình Sơn giai đoạn 2010 – 2019.
 
Trao Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng NTM giai đoạn 2010 – 2019.
Trao Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng NTM giai đoạn 2010 – 2019.

 

Trong giai đoạn 2010 - 2019, việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM đã được Bình Sơn tập trung lãnh đạo triển khai, tổ chức thực hiện với tinh thần chủ động, trách nhiệm, sự nỗ lực và quyết tâm chính trị cao. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm tính toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những vấn đề cấp bách, then chốt để tạo bước đột phá. Quá trình triển khai thực hiện, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết để đánh giá, rút kinh nghiệm, đề ra các giải pháp sát thực, cụ thể và khả thi; đồng thời tích cực tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và kịp thời báo cáo đề xuất, tranh thủ sự chỉ đạo của tỉnh.
 
Sau 10 năm triển khai thực hiện tích cực, diện mạo nông thôn của Bình Sơn có nhiều khởi sắc, kinh tế phát triển theo hướng bền vững, hệ thống kết cấu hạ tầng được đầu tư đồng bộ, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao, từng bước thu hẹp khoảng cách giữa các vùng, địa bàn và giữa các dân tộc, nhóm dân cư. Các mục tiêu chương trình xây dựng NTM trên địa bàn của huyện luôn đi đúng hướng, đạt kết quả khả quan, nhất là công tác xã hội hóa trong xây dựng cơ sở hạ tầng, mà trọng tâm là hạ tầng giao thông nông thôn.
 
Ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất có nhiều tiến bộ; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, dồn điền đổi thửa được tập trung thực hiện; năng suất, chất lượng cây trồng tăng lên; giá trị thu nhập trên 01 đơn vị diện tích tăng cao.
 
Mô hình măng tây xanh ở xã Bình Trung bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Mô hình măng tây xanh ở xã Bình Trung bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cao.

 

Các ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, thương mại - dịch vụ đều tăng trưởng mạnh. Những thành tựu đó đã góp phần thay đổi toàn diện bộ mặt nông thôn, tạo cơ sở vững chắc tiếp tục nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.
 
Theo báo cáo của Văn phòng Điều phối xâu dựng NTM huyện Bình Sơn, sau gần 10 năm triển khai thực hiện, đến nay huyện Bình Sơn đã đạt được những thành tựu quan trọng. Tính đến tháng 7/2019 huyện Bình Sơn đã có 9/24 xã đạt chuẩn NTM, chiếm tỷ lệ 37,5%; số lượng tiêu chí bình quân các xã trên địa bàn huyện đạt 15,21 tiêu chí; kế hoạch từ nay đến cuối năm 2019 huyện có thêm 05 xã (Bình Thanh Tây, Bình Phước, Bình Hiệp, Bình Thạnh và Bình Khương) đạt chuẩn xã NTM, nâng số xã đạt chuẩn xã NTM trong huyện lên 14/24 xã, đạt tỷ lệ 58,33%.
 
Bình Sơn phấn đấu đến năm 2020 toàn huyện có 19/24 xã đạt chuẩn xã NTM, có từ 8 đến 10 khu dân cư nông thôn kiểu mẫu đạt chuẩn, có 19 thôn/04 xã đạt chuẩn NTM ở các xã bãi ngang ven biển trên địa bàn huyện. Phấn đấu trong giai đoạn 2021-2025 có 24/24 xã đạt chuẩn xã NTM và huyện được công nhận đạt chuẩn huyện NTM.
 
Trong những năm tới, huyện Bình Sơn sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu biết được tầm quan trọng, ý nghĩa của Chương trình MTQG xây dựng NTM nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động; tích cực thi đua phát triển sản xuất nâng cao thu nhập, vươn lên thoát nghèo. Huy động tối đa các nguồn lực xã hội để tổ chức triển khai xây dựng NTM; tăng cường đầu tư phát triển khu vực nông nghiệp, nông thôn; đồng thời huy động các nguồn lực trong dân để đầu tư phát triển sản xuất, lồng ghép các nguồn vốn, chương trình đầu tư trên địa bàn huyện…
 
Trao Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng NTM giai đoạn 2010 – 2019.
Trao Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng NTM giai đoạn 2010 – 2019.

 

Tại Hội nghị, BCĐ Chương trình MTQG xây dựng NTM huyện Bình Sơn đã trao Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn cho 20 tập thể và 25 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng NTM huyện Bình Sơn giai đoạn 2010 – 2019.
 
 
 
 
 
 

Hải Yến

Ý kiến của bạn