Kinh tế vườn chỉ phát triển khi thực hiện nông nghiệp hữu cơ

KTNT Người xưa có câu: “Một mẫu trạch bằng bách mẫu điền”, nghĩa là “Một mẫu vườn bằng trăm mẫu ruộng”, thế nhưng hiện nay, ở nhiều địa phương, kinh tế vườn còn thiếu bền vững. Theo TS.Nguyễn Xuân Tình, Chủ tịch Hội Làm vườn và Trang trại (HLV&TT) Hà Tĩnh, muốn xây dựng bền vững kinh tế vườn phải phát triển theo hướng nông nghiệp hữu cơ. Đây cũng là hướng đi tất yếu trong xây dựng vườn mẫu NTM ở Hà Tĩnh.

TS.Nguyễn Xuân Tình, Chủ tịch HLV&TT Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh là địa phương duy nhất có tiêu chí thứ 20 trong XDNTM (xây dựng vườn mẫu), HLV &TT tỉnh đã có những đóng góp gì trong phong trào này, thưa ông?

Năm 2009, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã đưa ra quan điểm chỉ đạo nâng cao thu nhập cho người dân, đó là: Phát triển nông nghiệp toàn diện, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp phát triển bền vững. Đồng thời, ban hành chính sách khuyến khích phát triển mô hình vườn mẫu, hỗ trợ 10 - 20 triệu đồng/vườn. Trong hai năm 2014 - 2015, tại 93 xã NTM, mỗi xã xây dựng 5 mô hình vườn mẫu, với tổng số 465 vườn. UBND tỉnh giao HLV&TT tổ chức thực hiện, đôn đốc, kiểm tra, giám sát. 

Thực hiện nhiệm vụ xây dựng mô hình vườn mẫu do UBND tỉnh giao năm 2011 - 2013, Hội đã phối hợp với Văn phòng điều phối XDNTM tỉnh và các huyện Hội xây dựng được 60 vườn mẫu; năm 2014 xây dựng 240 vườn; năm 2015 xây dựng 225 vườn. Qua điều tra, đánh giá kết quả xây dựng mô hình vườn mẫu cho thấy, hầu hết các vườn đều đạt 5 tiêu chí. Tính đến cuối tháng 12/2015 cơ bản hoàn thành việc xây dựng, giải ngân kinh phí hỗ trợ; năm 2016 đưa vào khai thác các vườn đã đạt 5 tiêu chí. Hiện nay, mô hình vườn mẫu đã có sức lan toả rộng lớn trên địa bàn tỉnh. Đến nay, Hà Tĩnh đã xây dựng được 860 vườn mẫu, thu nhập từ kinh tế vườn chiếm trên 70% tổng thu nhập của kinh tế hộ.

Thưa ông, trong quá trình thực hiện 5 tiêu chí vườn mẫu, Hội có gặp khó khăn gì không?

Khó khăn lớn nhất trong việc thực hiện 5 tiêu chí vườn mẫu là tiêu chí sản phẩm từ vườn phải đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, đồng thời phải giải quyết đầu ra cho sản phẩm. Để đảm bảo vườn mẫu đạt 5 yêu cầu đặt ra, năm 2014, HLV&TT Hà Tĩnh được Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh giao thực hiện dự án “Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình vườn mẫu theo hướng nông nghiệp hữu cơ tại xã Cẩm Bình - Cẩm Xuyên”. Dự án gồm 5 nội dung: Nghiên cứu tổng hợp biên soạn 6 tài liệu kỹ thuật trồng rau (cải bẹ xanh, mồng tơi, mướp đắng, mướp ngọt, bí xanh, dưa chuột) và nuôi gà thịt hữu cơ; tập huấn các tài liệu kỹ thuật cho 197 hộ dân (thôn Tân An, xã Cẩm Bình); xây dựng 10 mô hình vườn mẫu trồng rau 1.732m2/hộ và chăn nuôi gà thịt hữu cơ 200 con/hộ, 187 hộ được tiếp thu kỹ thuật và chỉ hỗ trợ một phần vật tư (hạt giống, men vi sinh HATIMIC, thuốc sâu sinh học) trồng rau; phân tích 12 mẫu sản phẩm rau ở thời kỳ thu hoạch tại Công ty cổ phần Vinacontrol Hà Nội; theo dõi, hội thảo, tổng kết.

Sau 1 năm thực hiện, 197 hộ nhà vườn thôn Tân An đã nắm vững quy trình kỹ thuật nông nghiệp hữu cơ là thực hiện “4 không”: Không sử dụng phân bón hoá học và phân người; không sử dụng các chất kích thích tăng trưởng; không sử dụng các hoá chất bảo vệ thực vật hoặc các chất diệt cỏ; không sử dụng các chế phẩm biến đổi gen. Các vật liệu đầu vào cải thiện độ phì của đất, quan tâm bón các loại phân động vật được ủ, các phân hữu cơ vi sinh, các vật liệu thực vật, khoáng dolomit, vôi….

Kết quả, 10 mô hình nuôi gà cỏ địa phương không xuất hiện dịch, tỷ lệ sống ở thời kỳ xuất chuồng đạt 91,5%. Trọng lượng bình quân 1,57kg/con, lợi nhận 12,1 triệu đồng/hộ (chiếm 39% doanh thu); 10 mô hình trồng rau, qua phân tích kiểm nghiệm 12 mẫu rau đều đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm. Bình quân mỗi mô hình thu được 3.626kg/hộ, lợi nhuận 19,469 triệu đồng/hộ (chiếm 61% doanh thu), thu nhập từ trồng rau cao gấp 9,13 lần trồng lúa trên cùng một đơn vị diện tích, cao gần gấp đôi tiêu chí vườn mẫu và gấp 5 lần trồng lúa.

Nhiệm vụ chính của  Hội năm 2016 và những năm tiếp theo là gì, thưa ông?

Năm 2016, HLV&TT tỉnh tiếp tục kiểm tra, theo dõi, giúp đỡ 460 vườn mẫu năm 2014, 2015, áp dụng quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, sản xuất nông nghiệp hữu cơ để nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa. Đồng thời chuyển giao tiến bộ kỹ thuật sản xuất nông nghiệp hữu cơ tới 860 vườn mẫu mới. Xây dựng mô hình vườn mẫu theo hướng nông nghiệp hữu cơ, coi đây là hướng đi tất yếu trong phát triển kinh tế vườn, góp phần nâng cao thu nhập, nâng cao sức khoẻ cộng đồng và đảm bảo an sinh xã hội.

Xin chân thành cảm ơn ông!

Trà Giang (thực hiện)

 

KTNT

Ý kiến của bạn