Nhiều dấu hiệu sai phạm tại Đại học Thái Nguyên

KTNT Theo Điều lệ trường đại học thì trưởng khoa phải có trình độ tiến sĩ phù hợp với ngành, chuyên ngành đào tạo tại khoa.

Tuy nhiên, theo bạn đọc phản ánh, nhiều trưởng khoa của các trường đại học thành viên Đại học Thái Nguyên được bổ nhiệm chưa đúng quy định.

Tại điểm a, khoản 2, Điều 15,  Quyết định 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Điều lệ trường đại học nêu rõ: “Trưởng khoa phải có trình độ tiến sĩ phù hợp với ngành, chuyên ngành đào tạo tại khoa. Đối với khoa không đảm nhận chính việc đào tạo một ngành hoặc chuyên ngành để cấp một trong các văn bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, nếu không có tiến sĩ thì hiệu trưởng có thể xem xét bổ nhiệm người có trình độ thạc sĩ vào vị trí trưởng khoa”.

Bạn đọc phản ánh tới Báo Kinh tế nông thôn cho biết, hiện nhiều khoa của nhiều trường đại học thành viên Đại học Thái Nguyên được bổ nhiệm trưởng khoa sai quy định, khi bổ nhiệm không thực hiện đúng theo Điều lệ mà Thủ tướng Chính phủ ban hành.

e51a1c750cefeeb1b7fe.jpg

 untitled.pngBà Lê Thị Ngân là tiến sĩ văn học Việt Nam được bổ nhiệm làm Trưởng khoa Luật và Quản lý xã hội.

 

Trường hợp đầu tiên phải kể đến tiến sĩ văn học Việt Nam Lê Thị Ngân. Ngày 5/12/2018, bà Lê Thị Thanh Nhàn, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học ra quyết định bổ nhiệm lại bà Ngân giữ chức Trưởng khoa Luật và Quản lý xã hội, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Việc bà Ngân là tiến sĩ văn học Việt Nam được bổ nhiệm Trưởng khoa Luật và Quản lý xã hội là không phù hợp với ngành, chuyên ngành đào tạo tại khoa.

Trường hợp thứ hai là Ngành truyền thông đa phương tiện, Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông. Theo giới thiệu trên trang thông tin của trường thì tiến sĩ Đỗ Thị Bắc đang là Trưởng khoa. Tuy nhiên, ngành mà bà Bắc học là Cơ sở toán học cho tin học, không phải ngành truyền thông đa phương tiện.

8.png

Ngành truyền thông đa phương tiện, Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông, theo giới thiệu, bà Đỗ Thị Bắc đang là Trưởng khoa nhưng chuyên ngành học được cho là không phù hợp với chuyên ngành đào tạo.

Cũng tại Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông có ngành quản trị văn phòng. Trong danh sách giảng viên cơ hữu có 2 tiến sĩ nhưng không có ai là chuyên ngành quản trị văn phòng.

Bạn đọc cho rằng, 3 khoa, ngành nói trên, các trưởng khoa, ngành có trình độ tiến sĩ nhưng không phù hợp với ngành, chuyên ngành đào tạo tại khoa đã vi phạm điểm a, khoản 2, Điều 15, Quyết định 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ thướng Chính phủ ban hành Điều lệ trường đại học.

Ngoài những nội dung phản ánh như trên, bạn đọc còn cung cấp nhiều dấu hiệu sai phạm khác của Đại học Thái Nguyên. Hiện, phóng viên đang liên hệ với Đại học Thái Nguyên để làm rõ và sẽ thông tin tới bạn đọc.

 

Bài 2: Biết sai vẫn làm?

Bài 3: Giảng viên phân thân?

 

 

 

Hoàng Văn

Ý kiến của bạn