Niềm tin vào những tầm cao mới

KTNT Những ngày này, nhân dân cả nước hướng sự quan tâm đến Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV bởi đây là kỳ họp Quốc hội “soi” lại việc thực hiện nhiệm vụ khóa XIV của cả Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ...

t2.jpg

Những ngày này, nhân dân cả nước hướng sự quan tâm đến Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV bởi đây là kỳ họp Quốc hội “soi” lại việc thực hiện nhiệm vụ khóa XIV của cả Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ và nhiều cơ quan khác nhằm rút ra những bài học kinh nghiệm đối với cả những thành công và hạn chế, tồn tại. Cũng tại Kỳ họp này, Quốc hội sẽ miễn nhiệm, bầu, phê chuẩn 25 nhân sự cấp cao trong bộ máy nhà nước để ổn định về mặt tổ chức và cán bộ, đáp ứng kịp thời yêu cầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trên cơ sở đó, kiện toàn Hội đồng Bầu cử quốc gia để tiếp tục chỉ đạo công tác bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp vào ngày 23/5/2021.

Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua của cả Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ cũng như Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước, Hội đồng dân tộc của Quốc hội là toàn diện, có thể nói gọn: Niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Quốc hội và Chính phủ được nâng cao. Quốc hội đã nỗ lực, đoàn kết, đổi mới, có trách nhiệm cao với những nhiệm vụ lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề lớn của đất nước. Tham nhũng, tiêu cực từng bước được kiềm chế, phát huy được truyền thống yêu nước, ý chí và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong đối nội và đối ngoại, hoàn thành tốt trọng trách mà Đảng và nhân dân giao phó cho Chủ tịch nước. Nền kinh tế có quy mô 343 tỷ USD, thăng 11 bậc để đứng thứ 37 thế giới và thứ tư ASEAN; GDP bình quân đầu người đạt trên 3.500 USD. Được cộng đồng quốc tế đánh giá là quốc gia có trách nhiệm. Với kết quả phòng chống đại dịch Covid-19, chúng ta là điểm sáng nổi bật trên toàn thế giới cả trong phòng chống dịch và tăng trưởng kinh tế. Nhiều kết quả đạt được là chưa có tiền lệ, như giảm nợ xấu, nợ công,…

“Chưa bao giờ đất nước ta có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày hôm nay”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh như vậy tại buổi họp báo ngay sau phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tuy vậy, ngay trong báo cáo nhiệm kỳ của Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ cũng đã nêu rõ những hạn chế; và tại các phiên thảo luận góp ý, các vị đại biểu Quốc hội đều khẳng định: Kết quả đạt được nhiệm kỳ qua là rất rõ ràng, tạo nền tảng cho những năm tiếp theo nhưng cũng thẳng thắn bổ sung, làm rõ những hạn chế và đề xuất những vấn đề cần được Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nhiệm kỳ mới quan tâm để đất nước sớm trở nên vẻ vang và sánh vai cùng các cường quốc năm châu, như mong muốn của Bác – Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người khai sinh nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) với hệ giá trị Độc lập, Tự do, Hạnh phúc.

Theo đó, việc nâng cao chất lượng, cách thức tiếp xúc cử tri, nhân dân, cách tiếp cận nhân dân của đại biểu Quốc hội, thành viên Chính phủ để hiểu  được điều dân mong muốn, từ đó có quyết định đúng đắn phù hợp điều dân cần. Bộ máy công quyền cần “nói” đi cùng với “làm”, “chuyển” và “động” cùng nhịp, nâng cao sự công khai minh bạch và kỷ cương kỷ luật mọi mặt, sớm hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thu hút người tài và có những chính sách, giải pháp khai thác tốt mọi nguồn lực xã hội, đồng thời xây dựng bộ máy công quyền hành động, liêm chính, kiến tạo, thống nhất từ trên xuống.

Với những gì đã đạt được trong suốt hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới, đặc biệt là những thành tựu chúng ta đã đạt được trong 5 năm 2016-2020 vừa qua và với đội ngũ lãnh đạo mới, chúng ta có quyền tin tưởng rằng kết quả sẽ tiếp tục được nâng cao, tầm vóc, vị thế, tiềm lực và uy tín Việt Nam tiếp tục được nâng tầm.

Hiền Anh

Ý kiến của bạn