HLV Nghệ An tham gia tập huấn cho cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ về xây dựng nông thôn mới

KTNT Phát huy vai trò, trách nhiệm của mình, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) các cấp trong tỉnh Nghệ An đã triển khai sâu rộng phong trào xây dựng gia đình “5 không 3 sạch” góp phần không nhỏ trong việc thực hiện các tiêu chí, đẩy nhanh tiến độ về đích NTM.

Trong 2 ngày 26 - 27/5, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Nghệ An tổ chức tập huấn cho cán bộ là chủ tịch, phó chủ tịch, ban thường vụ các xã, phường, thị trấn trong tỉnh về một số nội dung, chuyên đề nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Hội Liên hiệp phụ nữ cấp cơ sở, về thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không 3 sạch” gắn với xậy dựng nông thôn mới.

 

Chủ tịch HLV Nghệ An giảng dạy về xây dựng vường chuẩn nông thôn mới, xây dựng VAC tổng hợp cho các học viên
Chủ tịch HLV Nghệ An giảng dạy về xây dựng vường chuẩn nông thôn mới, xây dựng VAC tổng hợp cho các học viên.

 

Nằm trong chương trình tập huấn, các học viên đã được Chủ tịch Hội Làm vườn tỉnh Nghệ An, Thạc sĩ Nguyễn Thế Thắng giảng dạy về chuyên đề: ”Chính sách nông nghiệp, xây dựng vường chuẩn nông thôn mới, xây dựng VAC tổng hợp, cách làm phân hữu cơ vi sinh và xử lý môi trường”, các học viên đã lắng nghe, tiếp thu những chủ trương, chính sách, những cách làm hay, những ứng dụng kiến thữ khoa học kỹ thuật, khoa học công nghệ vào đời sống, nâng cao giá trị thu nhập, chất lượng cuộc sống, và góp phần và công cuộc xây dựng nông thôn mới, làm thay đổi bộ mặt nông thôn cho tỉnh nhà.

Xác định vai trò to lớn của phụ nữ và các cấp Hội LHPN Việt Nam trong đóng góp vào Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, từ năm 2010, Hội LHPN đã phát động cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”.

 

Các cấp Hội LHPN Nghệ An có vai trò, đóng góp rất lớn vào Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng NTM
Các cấp Hội LHPN Nghệ An có vai trò, đóng góp rất lớn vào Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng NTM

 

Các tiêu chí "5 không, 3 sạch" (Không đói nghèo, không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, Không có bạo lực gia đình, Không vi phạm chính sách dân số, Không có trẻ em suy dinh dưỡng và bỏ học; Sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ) được TW Hội giao cho Hội LHPN các tỉnh, thành lựa chọn nội dung cụ thể phù hợp với thực tiễn, trong đó một số tỉnh điều chỉnh tiêu chí như: Không có tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, Không khói thuốc, Sạch ruộng đồng…

Qua hơn 10 năm, Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” do Hội LHPN tỉnh Nghệ An đã được triển khai sâu rộng và từng bước đạt được nhiều kết quả tích cực, rõ nét, trở thành “thương hiệu” của Hội LHPN Nghệ An. Các cấp Hội không chỉ hỗ trợ hội viên xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc mà còn góp phần cùng với cộng đồng chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

 

 

 

Ngọc Lan

Ý kiến của bạn