Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 23 tháng 9 năm 2023  
Thứ năm, ngày 1 tháng 10 năm 2020 | 0:3

Tuyên Quang: Bố trí nơi ở cho gần 2.000 hộ dân

Theo kế hoạch đầu tư công trung hạn lĩnh vực bố trí, sắp xếp ổn định dân cư và di dân, tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Tuyên Quang sẽ bố trí nơi ở ổn định cho 1.959 hộ dân.

img_20200811091130.jpg
Đường vào khu tái định cư thôn 5, xã Kim Phú (TP. Tuyên Quang).

 

Theo mục tiêu mà tỉnh Tuyên Quang đặt ra, giai đoạn 2021 - 2025 sẽ xây dựng kế hoạch bố trí ổn định dân cư tại các vùng thiên tai, sạt lở đất, vùng đặc biệt khó khăn; hạn chế thiệt hại về người và tài sản do thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; giải quyết việc làm, tăng thu nhập góp phần giảm nghèo, bảo vệ môi trường và củng cố an ninh quốc phòng.

Quy hoạch, bố trí dân cư gắn với quy hoạch phát triển sản xuất, để khai thác hiệu quả tiềm năng lao động, đất đai khu vực nông nghiệp - nông thôn trên địa bàn tỉnh theo hướng phát triển sản xuất hàng hoá gắn với chế biến tiêu thụ sản phẩm; hình thành điểm dân cư mới, có đủ cơ sở hạ tầng thiết yếu, phát triển kinh tế xã hội bền vững.

Theo đó, có 1.959 hộ sẽ được bố trí nơi ở ổn định. Trong đó, bố trí dân cư tập trung 311 hộ, xen ghép 694 hộ, dự án dự kiến mở mới thực hiện giai đoạn 2021-2025 là 954 hộ.

Trong đó, ưu tiên phương án di dời, bố trí dân cư tại địa bàn nội bộ xã, đảm bảo cự ly di chuyển ngắn, không xáo trộn về đời sống và sản xuất của người dân.

Ưu tiên các đối tượng vùng thiên tai cần di dời cấp bách (vùng thường xuyên có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất…) và các đối tượng dân cư đang sống trong vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn. Hỗ trợ đào tạo nghề cho các hộ dân vùng bố trí dân cư thiên tai theo hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh.

Tổng kinh phí thực hiện giai đoạn 2021-2025 là 872.105 triệu đồng.

Nguyên tắc xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 phải đảo đảm công khai, minh bạch và công bằng trong lập kế hoạch đầu tư công trung hạn.

Huy động lồng ghép nguồn vốn hợp pháp khác trên địa bàn để thực hiện bố trí dân cư, đặc biệt là hỗ trợ phát triển sản xuất, xây dựng mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất vùng bố trí dân cư, góp phần từng nâng cao thu nhập cho các hộ di dân, an tâm ổn định đời sống lâu dài.

Khi các hộ dân di chuyển đến nơi ở mới sẽ được hưởng một số chính sách như: hỗ trợ di chuyển; tạo điều kiện để các hộ tiếp cận với các nguồn vốn vay từ các Quỹ như quỹ hỗ trợ Phát triển sản xuất, quỹ hỗ Quốc gia về việc làm, Chương trình cho vay hộ nghèo của Ngân hàng chính sách xã hội, quỹ hỗ trợ nông dân…

Đối với các xã, phường nhận hộ dân đến ở xen ghép được hỗ trợ di chuyển 20 triệu đồng/hộ và hỗ trợ cộng đồng 50 triệu đồng/hộ để điều chỉnh đất ở, đất sản xuất để giao cho các hộ mới đến, xây dựng mới hoặc nâng cấp một số công trình hạ tầng thiết yếu.

Cùng với đó, tuyên truyền, vận động người dân áp dụng chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất hàng hóa đối với cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang theo Nghị quyết số 12/2014/NQ-HĐND ngày 22/7/2014; Nghị quyết số 10/2014/NQ-HĐND ngày 22/7/2014 của HĐND tỉnh.

Qua đây, tỉnh Tuyên Quang cũng đề nghị Trung ương hàng năm tiếp tục bố trí nguồn vốn thực hiện Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định 1776/QĐ-TTg cho địa phương để triển khai thực hiện.

 

 

Hoàng Văn
Ý kiến bạn đọc
Top