Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 28 tháng 5 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 13 tháng 10 năm 2023 | 15:40

Hội Làm vườn Việt Nam và Bộ Nông nghiệp - PTNT ký Nghị quyết liên tịch giai đoạn 2023-2030

Mới đây, Hội Làm vườn Việt Nam và Bộ Nông nghiệp - PTNT đã ký Nghị quyết liên tịch về việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ công tác giữa Bộ và Hội giai đoạn 2023-2030.

Nghị quyết liên tịch nhằm tăng cường phối hợp trong quá trình tổ chức, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ công tác giữa Bộ Nông nghiệp - PTNT và Hội Làm vườn Việt Nam nhằm thúc đẩy ứng dụng, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật (TBKT), công nghệ mới; hợp tác, liên kết, phát triển chuỗi giá trị; xây dựng các mô hình làm vườn và VAC (vườn, ao, chuồng) tiên tiến có năng suất, chất lượng, hiệu quả cao, đảm bảo an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường,  góp phần phát triển nghề làm vườn, cũng như phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại và nông dân văn minh.

Nghị quyết liên tịch về việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ công tác giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Hội Làm vườn Việt Nam giai đoạn 2023-2030.

Đẩy mạnh phong trào thi đua nhân rộng các điển hình nông dân, hội viên Hội Làm vườn các cấp làm kinh tế giỏi, thực hiện xóa đói, giảm nghèo bền vững và vươn lên làm giàu, xây dựng nông thôn mới. Bộ Nông nghiệp và PTNT, Hội Làm vườn Việt Nam thống nhất ban hành Nghị quyết liên tịch về việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ công tác giữa Bộ Nông nghiệp và PTNT, Hội Làm vườn Việt Nam giai đoạn 2023 - 2030.

Theo đó, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Hội Làm vườn Việt Nam chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, các tổ chức thành viên từ Trung ương đến địa phương, tạo điều kiện thuận lợi phối hợp, hỗ trợ nhằm đẩy mạnh các hoạt động liên quan, tập trung vào một số nội dung.

Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp, nông thôn; giới thiệu, biểu dương các tập thể, cá nhân điền hình tiên tiến trong phong trào phát triển kinh tế vườn, kinh tế VAC gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng nông nghiệp sinh thái bền vững, nông thôn hiện đại và nông dân văn minh.

Phối hợp triển khai các chương trình, đề tài, dự án, nhiệm vụ do ngành Nông nghiệp và PTNT quản lý về khoa học công nghệ, khuyến nông; xây dựng nông thôn mới; liên kết sản xuất và tiêu thụ; kinh tế hợp tác; xóa đói giảm nghèo, đào tạo nghề nông thôn; di dân, tái định cư, ổn định dân cư; hợp tác quốc tế, tập trung vào một số nội dung.

Lãnh đạo Hội Làm vườn Việt Nam thăm mô hình tại Ninh Bình.

Phối hợp nghiên cứu và tổng kết, nhân rộng các mô hình hiệu quả, đặc biệt là những mô hình sản xuất tiên tiến trong nông nghiệp. Xây dựng và nhân rộng một số mô hình khuyến nông sản xuất theo tiêu chuẩn GAP, ứng dụng TBKT, công nghệ tiên tiến, giống cây trồng có năng suất, chất lượng cao, chống chịu được sâu bệnh nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm, thích ứng với biến đổi khí hậu; mô hình vườn mẫu, vườn chuẩn nông thôn mới nâng cao; các mô hình nông nghiệp mới như: nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp chuyển đổi số, nông nghiệp kết hợp dịch vụ (du lịch trải nghiệm, dịch vụ bảo vệ môi trường, dịch vụ đào tạo và cung cấp chuyển giao công nghệ,...), phát triển các sản phẩm OCOP; mô hình làng thông minh, làng nông thuận thiên.

Tăng cường tập huấn kỹ thuật, chuyển giao TBKT về nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp đa giá trị, nâng cao kiến thức và năng lực tổ chức sản xuất, hợp tác, liên kết, phát triển chuỗi giá trị cho nông dân nhằm đưa nhanh các TBKT, công nghệ mới và đổi mới tổ chức sản xuất, kinh doanh; cung cấp, cập nhật các tài liệu ToT về khuyến nông và tổ chức sản xuất giữa các đơn vị thuộc Bộ có liên quan và Hội Làm vườn Việt Nam.

Phối hợp tham gia đào tạo nghề cho nông dân; đặc biệt là đào tạo nghề tại chỗ; chú trọng vùng sâu, vùng xa, vùng nông nghiệp chuyển đổi cơ cấu sản xuất. Tăng cường phối hợp xây dựng một số mô hình phát triển kinh tế trang trại và kinh tế tập thể trong phát triển kinh tế vườn và kinh tế VAC như hội quản, hợp tác xã, tổ hợp tác kiểu mới, câu lạc bộ trang trại... để tăng cường liên kết giữa nông dân với nông dân, giữa doanh nghiệp với nông dân, hình thành chuỗi sản xuất tiêu thụ và xuất khẩu nông sản thực phẩm.

Tăng cường phối hợp triển khai các dự án hợp tác quốc tế (song phương, đa phương) có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội Làm vườn Việt Nam, kể cả việc tổ chức các tour tham quan, chia sẻ kinh nghiệm nghề làm vườn cho hội viên tại các nước.

Phối hợp tổ chức các phòng trao thi đua, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Tổ chức các hội nghị thi đua, các sự kiện để tuyên truyền và nhân rộng các điển hình phát triển kinh tế vườn, kinh tế VAC; tuyên dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh và công tác Hội.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Lê Minh Hoan cùng lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang chụp ảnh lưu niệm tại Khu Di tích Bộ Canh nông (Thái Bình, Yên Sơn, Tuyên Quang).

Bộ Nông nghiệp và PTNT, cơ quan quản lý ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ở địa phương quan tâm tạo điều kiện thuận lợi phát triển hội viên, xây dựng tổ chức Hội, đẩy mạnh các phong trào hội viên hăng hái thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, có hiệu quả kinh tế xã hội thiết thực và bền vững.

Trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ, Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố có chương trình, kế hoạch phối hợp cụ thể với tổ chức Hội Làm vườn Việt Nam các cấp thực hiện tốt các nội dung Nghị quyết liên tịch.

Hàng năm, trên cơ sở đề xuất của Hội Làm vườn Việt Nam và Hội làm vườn các địa phương, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Sở Nông nghiệp và PTNT giao các đơn vị trực thuộc phối hợp xây dựng và triển khai các nội dung, nhiệm vụ cụ thể, phù hợp theo lĩnh vực được phân công. Giao Vụ Kế hoạch là đơn vị thường trực của Bộ Nông nghiệp và PTNT phối hợp thực hiện Nghị quyết liên tịch này.

Hội Làm vườn Việt Nam có trách nhiệm triển khai, quán triệt Nghị quyết liên tịch đến Hội Làm vườn các cấp, hướng dẫn xây dựng các hoạt động phù hợp để triển khai có hiệu quả các nội dung của Nghị quyết liên tịch. Hàng năm, Hội Làm vườn Việt Nam, Hội Làm vườn các địa phương chủ động đề xuất kế hoạch, nội dung hợp tác với các đơn vị liên quan của Bộ Nông nghiệp và PTNT, Sở Nông nghiệp và PTT các tỉnh, thành phố để xem xét đưa vào kế hoạch triển khai trong năm theo quy định. Giao Văn phòng thuộc Hội Làm vườn Việt Nam là đơn vị thường trực phối hợp thực hiện Nghị quyết.

 

PV
Ý kiến bạn đọc
 • Anh Ngô Quang thu quả ngọt từ cây sầu riêng

  Anh Ngô Quang thu quả ngọt từ cây sầu riêng

  Đắk Nông được đánh giá có điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu thích hợp để trồng cây ăn trái, trong đó có cây sầu riêng. Những năm qua, cây sầu riêng đã mang lại thu nhập cao cho nhiều gia đình, trong đó có gia đình anh Ngô Quang, ở phường Nghĩa Đức, TP.Gia Nghĩa.

 • Lão nông Hải Phòng trồng cỏ nuôi dê đạt hiệu quả kinh tế cao

  Lão nông Hải Phòng trồng cỏ nuôi dê đạt hiệu quả kinh tế cao

  Đã ngoài 70 tuổi, nhưng ông Vũ Văn Nhĩ (thôn Minh Hậu, xã Toàn Thắng, huyện Tiên Lãng, TP. Hải Phòng) vẫn ngày ngày cần mẫn tận dụng đất bỏ hoang, bờ mương ven đường để trồng cỏ nuôi hơn 100 con dê. Mô hình nuôi dê đã đem lại hiệu quả kinh tế cao, giúp gia đình ông thoát nghèo, trở nên khá và từng bước lên hộ giàu.

 • Thử thách đặt ra khi theo nghề Freelancer

  Thử thách đặt ra khi theo nghề Freelancer

  Nhiều người thường nghĩ công việc của một Freelancer khá thoải mái khi họ được tự chủ về mặt thời gian làm việc. Thực tế, công việc này cũng có những thử thách và áp lực riêng mà không phải ai cũng biết.

Top