Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 29 tháng 5 năm 2024  
Thứ tư, ngày 18 tháng 10 năm 2023 | 17:50

Triển khai Nghị quyết liên tịch giữa Bộ Nông nghiệp - PTNT và Hội Làm vườn Việt Nam

Ngày 18/10, Chủ tịch Hội Làm vườn Việt Nam - Lê Quốc Doanh ký văn bản gửi các Hội thành viên, các Hội viên tổ chức, các đơn vị trực thuộc Hội Làm vườn Việt Nam để triển khai Nghị quyết liên tịch giữa Bộ Nông nghiệp - PTNT và Hội Làm vườn Việt Nam.

Trước đó, ngày 09/10/2023, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp - PTNT và Chủ tịch Hội Làm vườn Việt Nam (gọi tắt là Hội) đã ký Nghị quyết liên tịch số 06/NQLT- BNNPTNT-HLV về việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ công tác giữa Bộ Nông nghiệp -bPTNT và Hội Làm vườn Việt Nam giai đoạn 2023-2030. Điều đó cho thấy, Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và PTNT rất quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện cho sự phát triển của Hội, cũng như đánh giá cao các đóng góp của Hội đối với phát triển kinh tế vườn và VAC trong sự nghiệp phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới toàn quốc.

Để triển khai có hiệu quả Nghị quyết liên tịch số 06/NQLT-BNNPTNT-HLV trong thời gian tới, Lãnh đạo Hội đề nghị các Hội thành viên, các Hội viên tổ chức, các đơn vị trực thuộc Hội Làm vườn Việt Nam triển khai một số nhiệm vụ.

Nghị quyết liên tịch về việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ công tác giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Hội Làm vườn Việt Nam giai đoạn 2023-2030.

Tổ chức phổ biến, quán triệt Nghị quyết liên tịch đến các cấp Hội, hội viên tổ chức, hội viên cá nhân để nắm rõ mục đích, nội dung và trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết liên tịch. Chủ động liên hệ, đề xuất kế hoạch, chương trình hợp tác giai đoạn 2023-2030 với Sở Nông nghiệp và PTNT hoặc các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố.

Chủ động đăng ký chủ trì hoặc phối hợp thực hiện các nhiệm vụ (dự án, đề tài, mô hình, đào tạo, tập huấn...) với Sở Nông nghiệp và PTNT và các đơn vị quản lý khoa học, công nghệ, xây dựng nông thôn mới ở địa phương để được xem xét, phê duyệt đưa vào kế hoạch triển khai trong năm 2024 và các năm tiếp theo. Kịp thời báo cáo Hội những khó khăn, vướng mắc và đề xuất hướng xử lý; định kỳ hàng năm báo cáo kết quả triển khai Nghị quyết liên tịch về Văn phòng Hội. Đề nghị, các Hội thành viên, các hội viên tổ chức, cá nhân; các đơn vị trực thuộc Hội sớm phổ biến và tổ chức triển khai thành công Nghị quyết liên tịch này.

Nghị quyết liên tịch số 06/NQLT-BNNPTNT-HLV nêu rõ, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Hội Làm vườn Việt Nam chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, các tổ chức thành viên từ Trung ương đến địa phương, tạo điều kiện thuận lợi phối hợp, hỗ trợ nhằm đẩy mạnh các hoạt động liên quan, tập trung vào một số nội dung.

Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp, nông thôn; giới thiệu, biểu dương các tập thể, cá nhân điền hình tiên tiến trong phong trào phát triển kinh tế vườn, kinh tế VAC gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng nông nghiệp sinh thái bền vững, nông thôn hiện đại và nông dân văn minh.

Chủ tịch Hội Làm vườn Việt Nam ký văn bản gửi các Hội thành viên, các Hội viên tổ chức, các đơn vị trực thuộc Hội Làm vườn Việt Nam để triển khai Nghị quyết liên tịch giữa Bộ Nông nghiệp và PTNT và Hội Làm vườn Việt Nam.

Phối hợp triển khai các chương trình, đề tài, dự án, nhiệm vụ do ngành Nông nghiệp và PTNT quản lý về khoa học công nghệ, khuyến nông; xây dựng nông thôn mới; liên kết sản xuất và tiêu thụ; kinh tế hợp tác; xóa đói giảm nghèo, đào tạo nghề nông thôn; di dân, tái định cư, ổn định dân cư; hợp tác quốc tế, tập trung vào một số nội dung.

Phối hợp nghiên cứu và tổng kết, nhân rộng các mô hình hiệu quả, đặc biệt là những mô hình sản xuất tiên tiến trong nông nghiệp. Xây dựng và nhân rộng một số mô hình khuyến nông sản xuất theo tiêu chuẩn GAP, ứng dụng TBKT, công nghệ tiên tiến, giống cây trồng có năng suất, chất lượng cao, chống chịu được sâu bệnh nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm, thích ứng với biến đổi khí hậu; mô hình vườn mẫu, vườn chuẩn nông thôn mới nâng cao; các mô hình nông nghiệp mới như: nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp chuyển đổi số, nông nghiệp kết hợp dịch vụ (du lịch trải nghiệm, dịch vụ bảo vệ môi trường, dịch vụ đào tạo và cung cấp chuyển giao công nghệ,...), phát triển các sản phẩm OCOP; mô hình làng thông minh, làng nông thuận thiên.

Tăng cường tập huấn kỹ thuật, chuyển giao TBKT về nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp đa giá trị, nâng cao kiến thức và năng lực tổ chức sản xuất, hợp tác, liên kết, phát triển chuỗi giá trị cho nông dân nhằm đưa nhanh các TBKT, công nghệ mới và đổi mới tổ chức sản xuất, kinh doanh; cung cấp, cập nhật các tài liệu ToT về khuyến nông và tổ chức sản xuất giữa các đơn vị thuộc Bộ có liên quan và Hội Làm vườn Việt Nam.

Phối hợp tham gia đào tạo nghề cho nông dân; đặc biệt là đào tạo nghề tại chỗ; chú trọng vùng sâu, vùng xa, vùng nông nghiệp chuyển đổi cơ cấu sản xuất. Tăng cường phối hợp xây dựng một số mô hình phát triển kinh tế trang trại và kinh tế tập thể trong phát triển kinh tế vườn và kinh tế VAC như hội quản, hợp tác xã, tổ hợp tác kiểu mới, câu lạc bộ trang trại... để tăng cường liên kết giữa nông dân với nông dân, giữa doanh nghiệp với nông dân, hình thành chuỗi sản xuất tiêu thụ và xuất khẩu nông sản thực phẩm.

Tăng cường phối hợp triển khai các dự án hợp tác quốc tế (song phương, đa phương) có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội Làm vườn Việt Nam, kể cả việc tổ chức các tour tham quan, chia sẻ kinh nghiệm nghề làm vườn cho hội viên tại các nước.

Phối hợp tổ chức các phong trào thi đua, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Tổ chức các hội nghị thi đua, các sự kiện để tuyên truyền và nhân rộng các điển hình phát triển kinh tế vườn, kinh tế VAC; tuyên dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh và công tác Hội...

 

 

PV
Ý kiến bạn đọc
 • Anh Ngô Quang thu quả ngọt từ cây sầu riêng

  Anh Ngô Quang thu quả ngọt từ cây sầu riêng

  Đắk Nông được đánh giá có điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu thích hợp để trồng cây ăn trái, trong đó có cây sầu riêng. Những năm qua, cây sầu riêng đã mang lại thu nhập cao cho nhiều gia đình, trong đó có gia đình anh Ngô Quang, ở phường Nghĩa Đức, TP.Gia Nghĩa.

 • Lão nông Hải Phòng trồng cỏ nuôi dê đạt hiệu quả kinh tế cao

  Lão nông Hải Phòng trồng cỏ nuôi dê đạt hiệu quả kinh tế cao

  Đã ngoài 70 tuổi, nhưng ông Vũ Văn Nhĩ (thôn Minh Hậu, xã Toàn Thắng, huyện Tiên Lãng, TP. Hải Phòng) vẫn ngày ngày cần mẫn tận dụng đất bỏ hoang, bờ mương ven đường để trồng cỏ nuôi hơn 100 con dê. Mô hình nuôi dê đã đem lại hiệu quả kinh tế cao, giúp gia đình ông thoát nghèo, trở nên khá và từng bước lên hộ giàu.

 • Thử thách đặt ra khi theo nghề Freelancer

  Thử thách đặt ra khi theo nghề Freelancer

  Nhiều người thường nghĩ công việc của một Freelancer khá thoải mái khi họ được tự chủ về mặt thời gian làm việc. Thực tế, công việc này cũng có những thử thách và áp lực riêng mà không phải ai cũng biết.

Top