Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 7 tháng 12 năm 2023  
Thứ ba, ngày 26 tháng 9 năm 2023 | 15:47

Nông dân Lào Cai “Đoàn kết - Trách nhiệm - Đổi mới - Hợp tác - Phát triển”

Hôm nay (26/9), Hội Nông dân tỉnh Lào Cai tổ chức Đại hội đại biểu Hội nông dân lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028 với chủ đề “Đoàn kết - Trách nhiệm - Đổi mới - Hợp tác - Phát triển”.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội Nông dân tỉnh Lào Cai đã có những đóng góp tích cực vào công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng và bảo vệ tổ quốc, phát huy mạnh mẽ vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới; phát huy vai trò tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, khối đại đoàn kết toàn dân.

Các cấp Hội đã tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả 3 nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII: Nghị quyết số 04-NQ/HNDTW ngày 05/8/2019 “Về đẩy mạnh xây dựng chi Hội nghề nghiệp, tổ Hội nghề nghiệp”; Nghị quyết số 05-NQ/HNDTW ngày 05/8/2019 “Về tăng cường công tác phát triển, quản lý và nâng cao chất lượng hội viên Hội Nông dân Việt Nam”; Nghị quyết số 06-NQ/HNDTW ngày 05/8/2019 “Về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới”.

Công tác xây dựng tổ chức Hội được Ban Chấp hành xác định là yếu tố quyết định đến chất lượng hoạt động của Hội và phong trào nông dân. Ban Chấp hành các cấp Hội tích cực đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, hướng về cơ sở.

Ông Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Hội Nông dân tỉnh.

Hàng năm, các cấp Hội đã có nhiều sáng kiến, biện pháp phối hợp, hỗ trợ nông dân tiếp cận vốn, chính sách, khoa học kỹ thuật và tư vấn thị trường để hỗ trợ nông dân thực hiện các chủ trương phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 26/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về Chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Đề án số 01 về phát triển kinh tế nông lâm nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Lào Cai lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Trong 5 năm, các cấp Hội đã tổ chức trên 18.877 buổi tuyên truyền cho 1 triệu lượt hội viên nông dân, tổ chức 73 hội nghị đối thoại cho trên 4,7 nghìn lượt người về các cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn; xây dựng hàng trăm phóng sự, hàng nghìn bài viết biểu dương gương tập thể, hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tiêu biểu các cấp,… để động viên, khuyến khích hộ nông dân vươn lên SXKD giỏi và làm giàu chính đáng.

Mỗi năm, có hơn 40 nghìn hộ đăng ký nông dân SXKD giỏi, hiện trên địa bàn tỉnh có 16.509 hộ đạt danh hiệu hộ SXKD giỏi các cấp, 9.732 hộ nông dân SXKD giỏi là người dân tộc thiểu số, chiếm 61,5% tổng số hộ nông dân SXKD giỏi toàn tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Lào Cai tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Nông dân khóa XI.

Các hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp đã giúp đỡ 66.282 ngày công, hỗ trợ 5,827 triệu đồng tiền mặt và 4,743 triệu đồng tiền vật tư, giúp đỡ được 553 hộ thoát nghèo, hướng dẫn, giúp đỡ về vốn, kỹ thuật, kinh nghiệm cách thức đưa cây, con giống mới vào sản xuất cho hàng nghìn hộ nông dân tại thôn bản.

Từ phong trào tạo động lực khích lệ, động viên hàng nghìn hộ nông dân tham gia, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đầu tư vốn, giống vào sản xuất kinh doanh, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa, đoàn kết giúp đỡ nhau trong sản xuất và giảm nghèo bền vững.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội nông dân tỉnh Lào Cai đã kết nạp được 10.927 hội viên, vượt 320% so với Nghị quyết Đại hội, nâng tổng số hội viên trong toàn tỉnh là 105.717 hội viên. Chất lượng tổ chức cơ sở Hội được nâng lên, có 93 cơ sở Hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (chiếm 61%), 59 cơ sở Hội hoàn thành tốt nhiệm vụ (chiếm 39%), không có cơ sở hội yếu kém.

Hiện, Lào Cai có trên 123 nghìn hộ nông nghiệp, nông thôn, với gần 546 nghìn khẩu. Thu nhập bình quân đầu người/năm đạt 45,7 triệu đồng, tăng 24,4 triệu đồng so với năm 2018. Những năm qua, Hội viên Hội nông dân trong tỉnh đã hiến 30,55 ha đất và 8,5 tỷ đồng làm đường giao thông, các công trình công cộng, cầu, cống, đóng góp 113.447 công lao động, xóa 8.612 nhà tạm, xây dựng 29.519 chuồng trại nuôi nhốt gia súc... góp phần quan trọng trong phát triển sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

10 tập thể, 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào nông dân được vinh danh

Tại Đại hội, Ông Phạm Tiến Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đề nghị, các cấp Hội nông dân tỉnh Lào Cai cần tăng cường xây dựng, phát triển nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân trong tỉnh theo Nghị định số 37 ngày 24/6/2023 của Chính phủ, trong đó chú trọng phát triển nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân ngoài ngân sách. Các cấp hội cần bám sát thực tiễn cuộc sống, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước, và những chủ trương, chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Hội, để tìm ra những cách làm phù hợp, có hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động; chủ động tham mưu cho Tỉnh uỷ, UBND tỉnh những vấn đề quan trọng về chủ trương chính sách phát triển kinh tế- xã hội ở nông thôn.

Ông Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai cũng nhấn mạnh, các cấp Hội cần tập trung nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, trọng tâm là phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi; tham gia phát triển, tái cơ cấu nông nghiệp, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất; liên kết chặt chẽ trong sản xuất nhằm hình thành các chuỗi giá trị, góp phần xây dựng nông thôn mới với những nội dung cụ thể, bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhất là giám sát việc triển khai thực hiện các chương trình, dự án kinh tế - xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia ở địa bàn nông thôn...

Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Lào Cai lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã bầu 32 đại biểu vào Ban Chấp hành và 12 đại biểu chính thức đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII.

 

Nguyên Hoa
Ý kiến bạn đọc
 • Tận dụng cơ hội để về đích

  Tận dụng cơ hội để về đích

  Theo thông tin trên Cổng thông tin của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 11 tháng năm 2023, tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt 47,84 tỷ USD, giảm 3% so với cùng kỳ năm 2022 do giá trị xuất khẩu một số mặt hàng chính còn giảm sâu (nhóm thuỷ sản mới đạt 8,2 tỷ USD, giảm 19%; lâm sản đạt 13 tỷ USD, giảm 17%,…); xuất siêu 10,55 tỷ USD, tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước.

 • Tỏa sáng hành trình giảm nghèo

  Tỏa sáng hành trình giảm nghèo

  1 . Trong hơn 20 năm gần đây, cộng đồng quốc tế luôn vinh danh, nêu gương Việt Nam trong hành trình “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, xem cách làm của Việt Nam là bài học kinh nghiệm cho các quốc gia khác.

 • Đáp ứng mong đợi của cử tri, Nhân dân

  Đáp ứng mong đợi của cử tri, Nhân dân

  Ngay đầu tuần làm việc thứ ba (6-10/11) đợt một Kỳ họp thứ Sáu, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã dành 2,5 ngày chất vấn các thành viên Chính phủ, trưởng ngành về việc thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội khóa XIV và từ đầu nhiệm kỳ khóa XV đến hết kỳ họp thứ Tư về giám sát chuyên đề, về chất vấn đối với các lĩnh vực.

Top