Hà Nam công bố Quy hoạch phát triển nông nghiệp đến năm 2025, định hướng đến năm 2035

KTNT Chiều 28/9, Sở NN&PTNT tỉnh Hà Nam tổ chức hội nghị công bố Quy hoạch phát triển nông nghiệp đến năm 2025, định hướng đến năm 2035.

Ngày 28/8/2017, UBND tỉnh Hà Nam đã ban hành Quyết định số 1357/QĐ-UBND về Phê duyệt phát triển nông nghiệp đến năm 2025, định hướng đến năm 2035. Theo đó, quan điểm phát triển nông nghiệp được thống nhất như sau: Quy hoạch phát triển nông nghiệp của Hà Nam phải gắn với quy hoạch phát triển nông nghiệp của cả nước, của vùng Đồng bằng sông Hồng, phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội; phát triển nông nghiệp bền vững, theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, đảm bảo chất lượng, an toàn và hiệu quả, trên cơ sở khai thác thế mạnh điều kiện tự nhiên của từng vùng.

Ảnh minh họa

Lý Nhân và Bình Lục được xác định là 2 huyện trọng điểm về phát triển nông nghiệp của Hà Nam, tập trung phát triển một số sản phẩm chủ lực (lúa hàng hóa, rau, củ, quả chất lượng cao, bò thịt, lợn, gia cầm…). Duy Tiên và Thanh Liêm phát triển theo hướng nông nghiệp ven đô. Thành phố Phủ Lý phát triển nông nghiệp đô thị. Kim Bảng phát triển nông nghiệp kết hợp với du lịch, phát triển nông nghiệp xanh.

Quy hoạch phát triển nông nghiệp hướng tới mục tiêu xây dựng, phát triển nền nông nghiệp hiện đại, bền vững, nâng cao giá trị gia tăng; chuyển dịch cơ cấu nội bộ ngành nông nghiệp hợp lý; tăng tỷ trọng chế biến, dịch vụ; nâng cao giá trị sản phẩm, thu nhập và mức sống của nông dân; phát triển một số nông sản chủ lực để đạt được các hiệu quả về kinh tế, xã hội và môi trường.

Phấn đấu giai đoạn 2016-2020, sản xuất nông nghiệp đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 3,3%/năm và 4%/năm trong giai đoạn 2021-2025, ổn định tốc độ tăng trưởng bình quân 3,5% trong giai đoạn 2025-2035.

Quy hoạch phát triển nông nghiệp gồm nhiều dự án ưu tiên và quy hoạch thành phần, như: Quy hoạch về phát triển trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao. Có 7 giải pháp để thực hiện quy hoạch, bao gồm: giải pháp về cơ chế chính sách, đổi mới phương thức sản xuất, bảo vệ môi trường nông nghiệp, nông thôn, giải pháp về ứng dụng khoa học và công nghệ, phát triển hạ tầng và phát triển nguồn nhân lực.

Theo Quyết định 1357, UBND tỉnh Hà Nam giao trách nhiệm cụ thể cho các sở, ngành có liên quan, căn cứ chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị thực hiện quy hoạch. Tại hội nghị, Sở NN&PTNT tỉnh Hà Nam đã làm rõ hơn một số nội dung quy hoạch và đề nghị các địa phương triển khai thực hiện.

Hà Nam phấn đấu tất cả hộ nghèo, cận nghèo được vay vốn ưu đãi

Từ nay đến năm 2020, tỉnh Hà Nam đề ra mục tiêu 100% số hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác đủ điều kiện có nhu cầu đều được sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam; nâng chất lượng tín dụng bảo đảm nợ quá hạn dưới 0,1% tổng dư nợ…

Ông Lê Văn Hoạch, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Hà Nam

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hà Nam duy trì tốt phương thức ủy thác đối với các tổ chức chính trị - xã hội; thực hiện củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ giao dịch xã, tổ tiết kiệm và vay vốn, phối hợp chính quyền địa phương, các tổ chức hội nhận ủy thác đánh giá, nhân rộng mô hình giảm nghèo hiệu quả. Từ đó, góp phần nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh, đa dạng hóa về thu nhập cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách, bảo đảm hộ nghèo và các đối tượng chính sách đủ điều kiện có nhu cầu đều được tiếp cận các dịch vụ ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội,…

Với nhiều chương trình tín dụng được triển khai như cho vay hộ nghèo và giải quyết việc làm, 15 năm qua, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hà Nam đã giải ngân gần 4.570 tỷ đồng cho hơn 316 nghìn lượt hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn. Nguồn vốn này góp phần giúp gần 60 nghìn lượt hộ thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo từ hơn 20% (năm 2000) xuống 4,24% (năm 2016). Đồng thời, tạo việc làm cho gần 250 nghìn lao động; trong đó, gần 1.160 lao động vay vốn đi lao động có thời hạn ở nước ngoài, hơn 45.500 lượt học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn đi học; góp phần xây dựng, cải tạo hơn 185 nghìn công trình nước sạch và công trình vệ sinh; hỗ trợ giúp hơn 3.000 lượt hộ nghèo có vốn xây dựng nhà bảo đảm an toàn.

Hà Nam (t/h)

 

KTNT

Ý kiến của bạn