Kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản vượt 1,3% mục tiêu Quý

KTNT Theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp và PTNT, tổng kim ngạch xuất khẩu toàn ngành 9 tháng ước đạt 29,54 tỷ USD, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm 2017, bằng 73% kế hoạch năm và vượt 1,3% mục tiêu Quý đã đề ra.

Theo đó, tháng 9, kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng nông lâm thuỷ sản ước đạt 3,37tỷ USD tăng 9,93% so với cùng kỳ; trong đó, xuất khẩu nông sản chính đạt 1,63 tỷ USD, lâm sản chính ước đạt 784 triệu USD, sản phẩm chăn nuôi ước đạt 38 triệu USD, thuỷ sản ước đạt 799 triệu USD. 


Lũy kế 9 tháng, giá trị xuất khẩu nhóm hàng nông sản chính ước đạt 15,16 tỷ USD, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm 2017. Một số mặt hàng có giá trị xuất khẩu tăng so với cùng kỳ năm 2017, cụ thể: Gạo đạt 2,5 tỷ USD (tăng 23,2%), rau quả đạt 3,07 tỷ USD (tăng 17,1%), trong đó rau đạt 473 triệu USD (tăng 27,8%); sản phẩm từ cao su đạt 523 triệu USD (tăng 21,1%).

Cà phê và hạt điều có khối lượng xuất khẩu tăng lần lượt là 20% và 6,8%, nhưng do giá xuất khẩu giảm nên kim ngạch xuất khẩu của 2 mặt hàng này chỉ tăng nhẹ so với cùng kỳ.

Các mặt hàng cao su, hồ tiêu tăng về khối lượng nhưng giảm về giá trị; xuất khẩu cao su đạt 1.055 nghìn tấn (tăng 11%), giá trị ước đạt 1,45 tỷ USD (giảm 10%); hồ tiêu đạt 195 nghìn tấn (tăng 8%), giá trị ước đạt 641 triệu USD (giảm 33,6%). Riêng chè giảm cả khối lượng và giá trị xuất khẩu (khối lượng: 92 nghìn tấn (giảm 10%), giá trị đạt 152 triệu USD (giảm 7,1%)).

2.jpg
Bốc xếp lúa gạo vận chuyển đến nhà máy chế biến. (Ảnh: TTXVN)

 

Xuất khẩu thủy sản ước đạt 6,395 tỷ USD, tăng 7,2%, trong đó: cá tra ước đạt 1,61 tỷ USD, tăng 24,6%; tôm các loại ước đạt 2,62 tỷ USD, giảm 4,5%.

Xuất khẩu lâm sản chính 9 tháng ước đạt 6,757 tỷ USD, tăng 15,8%, trong đó: gỗ và sản phẩm gỗ ước đạt 6,41 tỷ USD, tăng 15%; sản phẩm mây, tre, cói ước đạt 248 triệu USD, tăng 27,7%.

Xuất khẩu các sản phẩm chăn nuôi 9 tháng ước đạt 405 triệu USD, tăng 5,2%.

Đại diện Bộ Nông nghiệp và PTNT đánh giá, trong 9 tháng đầu năm những mặt hàng tăng trưởng giá trị xuất khẩu tốt so với cùng kỳ năm 2017 là: gạo (tăng 23,2%), rau quả (tăng 17,1%), gỗ và sản phẩm gỗ (tăng 15,0%), thủy sản (tăng 7,2%), trong đó cá tra tăng 24,6%).

Các thị trường xuất khẩu tăng trưởng mạnh trong 8 tháng đầu năm 2018 là Indonesia (đối với gạo (tăng 67 lần), cà phê (tăng 8 lần), cao su (tăng 13,3%)); Malaysia (sản phẩm gỗ (tăng 2 lần), gạo (tăng 26,9%)); Philippines (gạo (tăng 67,4%), cà phê (tăng 46,6%)), Iraq (đối với gạo (tăng 3 lần)); Nga (cà phê (tăng 66,6%)); Trung Quốc rau quả (tăng 11,6%)); Ấn Độ (cao su (tăng 42%)); Hà Lan (thủy sản (tăng 28,2%)); Hàn Quốc (sản phẩm gỗ (tăng 52,8%), rau quả (tăng 21,4%); Thái Lan (rau quả (tăng 38%); Mỹ (rau quả (26,3%)).

Bên cạnh đó, đại diện Bộ Nông nghiệp và PTNT cũng cho biết, giá trị nhập khẩu nông, lâm, thủy sản tháng 9 ước đạt 2,63 tỷ USD, đưa tổng giá trị nhập khẩu 9 tháng đạt khoảng 23,42 tỷ USD, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, nhập khẩu các mặt hàng phân bón, thuốc trừ sâu và các nông sản chính ước khoảng 20 tỷ USD, tăng 10,1%.

Những mặt hàng nhập khẩu tăng mạnh trong 9 tháng đầu năm là ngô (tăng 37%), bông các loại (tăng 29,2%), lúa mỳ (tăng 22,4%), hàng thủy sản (tăng 21,3%), rau quả (tăng 12,7%), thức ăn gia súc và nguyên liệu (tăng 16%), phân Ure (tăng 18,7%).

Như vậy, thặng dư thương mại ước đạt 6,2 tỷ USD, tăng 2,85% so với 9 tháng đầu năm 2017.
Thanh Tâm

Ý kiến của bạn