Lào Cai: Đẩy mạnh chuyển đổi số để phát triển kinh tế - xã hội

KTNT Hôm nay (6/4), UBND tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị phổ biến kiến thức và tham vấn ý kiến chuyên gia về chuyển đổi số tỉnh Lào Cai đến năm 2025.

Nhằm thúc đẩy việc triển khai chuyển đổi số đi nhanh, đúng hướng, hiệu quả cao, tiết kiệm chi phí, phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của tỉnh, Lào Cai đã mời những chuyên gia đầu ngành về chuyển đổi số để phổ biến, chia sẻ kiến thức cơ bản về chuyển đổi số; các công nghệ số quan trọng; trao đổi một số vấn đề của chuyển đổi số và định hướng, tư vấn cho tỉnh Lào Cai triển khai chuyển đổi số đến năm 2025.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Lào Cai đã lựa chọn và đưa vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh 2 lĩnh vực đột phá là: “Đột phá về kết cấu hạ tầng, trong đó có hạ tầng số và đột phá về phát triển du lịch, dịch vụ”.

Xác định rõ hạ tầng số là một trong những hạ tầng thiết yếu cần phải đầu tư  bài bản, dài hạn để thúc đẩy các lĩnh vực khác phát triển, Tỉnh ủy Lào Cai đã ban hành Đề án số 08 về phát triển CNTT&TT giai đoạn 2020-2025 với kinh phí thực hiện là 1.635 tỷ đồng.

 

cđs2.JPG
Các cơ quan, đơn vị, sở ngành được phổ biến, trao đổi về chuyển đổi số tại hội nghị

 

Công cuộc chuyển đổi số của tỉnh được thực hiện theo nguyên tắc ưu tiên đối với các nhiệm vụ giải quyết các vấn đề bức xúc, cần làm ngay; Các hoạt động ứng dụng, đầu tư, phát triển CNTT phải thực hiện, tuân thủ kiến trúc Chính quyền điện tử, đô thị thông minh. Triển khai xây dựng chính quyền số áp dụng mô hình triển khai tập trung: Hạ tầng, cơ sở dữ liệu, nền tảng, ứng dụng tập trung… đáp ứng mục tiêu đến năm 2025 cơ bản các hoạt động của các cơ quan nhà nước đảm bảo hiệu lực, hiệu quả và đổi mới.

Việc tác nghiệp trên môi trường mạng được đảm bảo an toàn thông tin; xây dựng và cung cấp cơ bản đầy đủ các dữ liệu của chính quyền dựa trên dữ liệu và dữ liệu mở; người dân, doanh nghiệp là trung tâm phục vụ.

Thu hẹp khoảng cách số giữa các khu vực dân cư thành thị, nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp đổi mới sáng tạo; ứng dụng triệt để công nghệ số thay đổi mô hình, quy trình, sản phẩm của các doanh nghiệp và có khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Tại hội nghị ông Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Lào Cai yêu cầu: Sở Thông tin và Truyền thông sớm tham mưu ban hành Bộ tiêu chí và đánh giá xếp hạng chuyển đổi số của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng, ban hành kế hoạch chi tiết thực hiện chuyển đổi số tại cơ quan, đơn vị mình; phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông trong quá trình triển khai thực hiện đảm bảo đồng bộ, hiệu quả, toàn diện, gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ đổi mới, sáng tạo, để tạo đột phá cho tỉnh trong thực hiện chuyển đổi số gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Hiện, Lào Cai là tỉnh luôn xếp hạng tốt về ứng dụng, phát triển CNTT – Truyền thông trên cả nước.

 

Nguyên Hoa

Ý kiến của bạn