Nghệ An thông báo về cấp độ dịch ở tỉnh và các địa phương

KTNT Ngày 21/10, UBND tỉnh Nghệ An có Thông báo số 595/TB-UBND về cấp độ dịch của tỉnh theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế.

a3.jpg
Nghệ An thông báo về cấp độ dịch ở tỉnh và các địa phương.
Theo đó, UBND tỉnh Nghệ An thông báo cấp độ dịch của tỉnh Nghệ An là cấp độ 2.
 
Ở cấp huyện: cấp 2 bao gồm TP Vinh, huyện Hưng Nguyên và huyện Nam Đàn; cấp 1 là 18 huyện, thành, thị (trừ các huyện thành thị công bố cấp độ 2)
 
Ở cấp xã, cấp 3 là xã Hưng Lộc (TP Vinh); cấp 2 gồm các phường Trung Đô, Hà Huy Tập, Vinh Tân, Bến Thủy, Hưng Bình (TP Vinh), xã Châu Nhân (huyện Hưng Nguyên), xã Kim Liên (huyện Nam Đàn); cấp 1 gồm 452/460 xã, phường, thị trấn (trừ các phường, xã, thị trấn công bố cấp độ 2 và cấp độ 3).
 
UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các huyện, thành phố, thị xã căn cứ cấp độ dịch được công bố để triển khai các biện pháp hành chính “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid - 19” trong lĩnh vực và trên địa bàn phụ trách.
 
 
 

Lưu Khuyên

Ý kiến của bạn