Nghệ An: Thực hiện Chỉ thị 16 đến hết ngày 22/4.

KTNT Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid -19 tỉnh Nghệ An vừa ký ban hành Công văn hỏa tốc số về việc tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 16/CT - TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid -19 đến hết ngày 22/4/2020.

93551961_234317481312330_1263150611898040320_n.jpg
Công văn hỏa tốc của UBND tỉnh Nghệ An số 2294/UBND - VX về việc tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 16/CT - TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Công văn hỏa tốc nêu rõ, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản của UBND tỉnh về triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid -19 đến hết ngày 22/4/2020.

20200328_144757.jpg
Nghệ An tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid -19 đến hết ngày 22/4/2020.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện nghiêm túc nội dung trên.

 

 

 

Lưu Khuyên

Ý kiến của bạn