Tổng dư nợ tín dụng nông nghiệp của Đồng Nai đạt 12,6 ngàn tỷ

KTNT Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Đồng Nai, tính đến hết tháng 4/2022, dư nợ cho vay đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh ước đạt khoảng 84 ngàn tỷ đồng, tăng gần 6,5% so với cuối năm 2021.

Theo đó, là một trong những ngành kinh tế chủ lực, nông nghiệp Việt Nam đang có bước chuyển mình phát triển mạnh mẽ. Các hộ gia đình đã mạnh dạn đầu tư vào sản xuất nông nghiệp nay càng có thêm cơ hội thành công nhờ nguồn vốn từ sản phẩm vay sản xuất nông nghiệp.

Các sản phẩm cho vay trong lĩnh vực nông nghiệp cũng nằm trong chuỗi các giải pháp dành cho khách hàng có hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Với phương châm Nông dân đổi đời – Nông thôn đổi mới, Sản phẩm sẽ mang tới nguồn tài chính hiệu quả dành cho khách hàng.

Theo thông tin từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) tính đến hết tháng 11/2021 tổng tài sản Ngân hàng Agribank đạt trên 1,67 triệu tỷ đồng, tăng xấp xỉ 3% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, dư nợ cho vay nền kinh tế đạt trên 1,28 triệu tỷ đồng, tăng 3,9%, dư nợ cho vay khu vực nông nghiệp nông thôn chiếm gần 70%.

 

Tại Đồng Nai tổng dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, dự ước khoảng 12,6 ngàn tỷ đồng tính đến hết tháng 4/2022.
Tại Đồng Nai tổng dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, dự ước khoảng 12,6 ngàn tỷ đồng tính đến hết tháng 4/2022.

Riêng tại tỉnh Đồng Nai, theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Đồng Nai, tính đến cuối tháng 4/2022, dư nợ cho vay đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh ước đạt khoảng 84 ngàn tỷ đồng, tăng gần 6,5% so với cuối năm 2021, chiếm tỉ trọng hơn 27% so với tổng dư nợ cho vay của các tổ chức tín dụng trong tỉnh.

Trong tổng dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, dự ước khoảng 12,6 ngàn tỷ đồng là dư nợ tín chấp không phải đảm bảo bằng tài sản, chiếm tỉ trọng 15% tổng dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trong tỉnh.

Cho vay nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới là một trong những lĩnh vực cho vay phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của các lĩnh vực ưu tiên bên cạnh cho vay xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao, doanh nghiệp nhỏ và vừa...

Tuy nhiên, thực tế nguồn vốn vay để phát triển nông nghiệp, nông thôn của người nông dân vẫn khó tiếp cận với nguồn vốn này.

 

 

 

Mạnh Tiến

Ý kiến của bạn