Trà vải sớm tại Bắc Giang ra hoa đạt tỷ lệ 95%

KTNT Thông tin từ Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Giang, cho biết, trà vải sớm của tỉnh này đang trong giai đoạn nở hoa, đạt tỷ lệ ra hoa khoảng 90 - 95%.

 

Năm 2021, diện tích sản xuất vải thiều của Bắc Giang đạt khoảng 28 nghìn ha. Trong đó, diện tích vải sớm gần 7 nghìn ha; vải chính vụ hơn 21 nghìn ha. Đến nay, trà vải sớm của tỉnh này đang trong giai đoạn nở hoa, tỷ lệ ra hoa ước đạt khoảng 90 - 95%. Trà vải chính vụ đang giai đoạn nụ hoa, tỷ lệ ra hoa ước khoảng 85 - 90%.

Sở Nông nghiệp và PTNT Bắc Giang đã xây dựng Kế hoạch sản xuất và xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản với quy mô 30 mã số vùng trồng, diện tích 219,45 ha, tập trung ở 02 huyện là Tân Yên và Lục Ngạn. Cùng với đó, Sở đề nghị Cục Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và PTNT) cấp mới thêm 11 mã số vùng trồng với diện tích 116,45 ha.

Để hoa nở có tỷ lệ đậu quả cao, Sở Nông nghiệp và PTNT đang tích cực phối hợp với các đơn vị, địa phương hướng dẫn nông dân áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; điều tra, theo dõi diễn biến phát sinh, gây hại của các đối tượng sâu bệnh tại các vùng sản xuất vải thiều để xuất khẩu.

Phối hợp với Cục Bảo vệ thực vật tiếp tục giúp đỡ, hướng dẫn nông dân trồng vải các điều kiện cụ thể để sản xuất đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản như: Cấp mã vùng trồng, quy trình sản xuất; danh sách hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật mà phía Nhật Bản cấm sử dụng và mức dư lượng cho phép trên quả vải trước khi xuất khẩu; công tác dự tính dự báo và phòng trừ sâu bệnh trên vải; phân tích dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trước khi xuất khẩu.

 

 

Hoàng Văn

Ý kiến của bạn