UBND TP.HCM kiến nghị giảm tiền thuế cho doanh nghiệp

KTNT Vừa qua, UBND TP. Hồ Chí Minh đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ một số giải pháp hỗ trợ tiền thuế cho hàng loạt doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

Theo đó, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 hiện nay, UBND TP vừa kiến nghị Thủ tướng Chính phủ một số giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực du lịch; nông nghiệp, nông thôn; xuất khẩu; công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa; doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

Cụ thể, Thành phố kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo giãn thời gian thực hiện nghĩa vụ thuế, cho phép chậm nộp các loại thuế (thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế nhập khẩu) của các doanh nghiệp, đơn vị hoạt động trên các lĩnh vực nêu trên và đề xuất lùi thời gian nộp thuế sang quí 3 hoặc quí 4 năm 2020.

 

Trước dịch bệnh Covid-19, UBND TP. Hồ Chí Minh đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ tiền thuế cho Doanh nghiệp.
Trước dịch bệnh Covid-19, UBND TP. Hồ Chí Minh đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ tiền thuế cho Doanh nghiệp.

Ngoài ra, UBND TP. Hồ Chí Minh cũng kiến nghị Thủ Tướng Chính Phủ hỗ trợ miễn, giảm thuế cho doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực du lịch; nông nghiệp, nông thôn; xuất khẩu; công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa; doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao… theo hướng miễn, giảm 50% thuế giá trị gia tăng, giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp, giảm 50% thuế nhập khẩu; đồng thời, giảm thuế thu nhập cá nhân cho người lao động trong lĩnh vực du lịch trên cơ sở đánh giá thiệt hại của dịch bệnh.

Về chính sách giảm tiền thuê đất, giảm 50% tiền thuê đất phải nộp trong năm 2020 và năm 2021; đồng thời hoãn nộp tiền thuê đất (miễn lãi suất) sang đầu năm 2021.

Giãn thời gian nộp bảo hiểm xã hội cho người lao động hiện đang làm việc tại các doanh nghiệp đang gặp khó khăn về tài chính; giảm 50% bảo hiểm xã hội, bảo hiếm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho các doanh nghiệp cũng đã được UBND TP. Hồ Chí Minh kiến nghị.

 

Tấn Thành

Ý kiến của bạn