Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 15 tháng 6 năm 2024  
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024 | 21:35

"Không làm thay, không đùn đẩy trách nhiệm sắp xếp công ty nông, lâm nghiệp"

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chỉ ra rằng, công tác sắp xếp đổi mới các công ty nông, lâm nghiệp vẫn còn những tồn tại, hạn chế, khó khăn. Trong đó tiến độ sắp xếp, đổi mới còn chậm, còn vướng mắc.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp. Khó khăn ở cấp nào, cấp đó phải xử lý, không làm thay, không đùn đẩy trách nhiệm. Ảnh VGP/Trần Mạnh

Chiều 25/4, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Trưởng ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về thúc đẩy sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp. 

Hội nghị kết nối từ điểm cầu Văn phòng Chính phủ với 42 địa phương có các công ty nông, lâm nghiệp.

Một số tập đoàn, tổng công ty hoạt động hiệu quả sau sắp xếp

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp. “Khó khăn ở cấp nào, cấp đó phải xử lý, không làm thay, không đùn đẩy trách nhiệm.”

Theo Phó Thủ tướng thời gian qua, các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty và các doanh nghiệp nhà nước đã tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW, Kết luận số 82-KL/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp. 

Việc sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp đã đạt được kết quả tích cực trên một số mặt. Trong đó, về thể chế, chính sách, Chính phủ đã ban hành Nghị định 04/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 118/2014/NĐ-CP về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp, đã hoàn thiện quy định về mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; quy định cụ thể về tỷ lệ vốn điều lệ nhà nước nắm giữ tại các công ty nông, lâm nghiệp cổ phần hóa quản lý nhiều đất đai...

Thủ tướng đã phê duyệt 40/41 phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới của các địa phương cơ quan đại diện chủ sở hữu. Đã hoàn thành sắp xếp đổi mới được 161/256 công ty, đạt 63%.

Có 57 công ty và chi nhánh tại 20 tỉnh đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; có 11/45 tỉnh đã cơ bản hoàn thành công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các công ty nông, lâm nghiệp… 

Đáng chú ý, sau sắp xếp, đổi mới, một số tập đoàn, tổng công ty như Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam, Tổng công ty lâm nghiệp Việt Nam… hoạt động kinh doanh có hiệu quả, đã tạo việc làm cho người lao động, đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa, góp phần ổn định chính trị xã hội và phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Xem xét cơ chế hỗ trợ công ty nông, lâm nghiệp giải thể mất khả năng thanh toán

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng chỉ ra rằng, công tác sắp xếp đổi mới các công ty nông, lâm nghiệp vẫn còn những tồn tại, hạn chế, khó khăn. Trong đó tiến độ sắp xếp, đổi mới còn chậm, còn vướng mắc. Đến nay vẫn còn 95 công ty chưa hoàn thành sắp xếp, đổi mới.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp theo tinh thần Nghị quyết 30-NQ/TW, Kết luận 82-KL/TW và Nghị quyết số 109/2023/QH15. 

Giao nhiệm vụ cụ thể, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành liên quan xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị thúc đẩy công tác rà soát, phê duyệt phương án sắp xếp đổi mới các công ty nông, lâm nghiệp; đôn đốc, giao nhiệm vụ cụ thể, có thời hạn rõ ràng cho từng bộ, ngành, địa phương, các cơ quan đại diện chủ sở hữu và các tập đoàn, tổng công ty, công ty nông, lâm nghiệp. 

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các cơ quan liên quan trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định cơ chế hỗ trợ công ty nông, lâm nghiệp giải thể mất khả năng thanh toán; bổ sung vốn điều lệ đối với công ty nông, lâm nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 100% vốn nhà nước. 

Kiểm tra, đôn đốc các địa phương có các doanh nghiệp chưa được phê duyệt phương án tổng thể, đảm bảo hoàn thành việc trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trước ngày 30/6/2024 để thực hiện sắp xếp.

Đồng thời, kiểm tra, đôn đốc các địa phương có các doanh nghiệp đã và đang thực hiện sắp xếp, đổi mới theo đề án đã được phê duyệt nhưng cần phải điều chỉnh lại để phù hợp với Nghị định 04/2024/NĐ-CP, đảm bảo địa phương hoàn thiện lại phương án trước 30/9/2024 để báo cáo các cấp có thẩm quyền.

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các cơ quan liên quan trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định cơ chế hỗ trợ công ty nông, lâm nghiệp giải thể mất khả năng thanh toán; bổ sung vốn điều lệ đối với công ty nông, lâm nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 100% vốn nhà nước. 

Mỗi năm, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Di Linh, huyện Di Linh, Lâm Đồng. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Nghiên cứu, đề xuất việc xử lý tài chính khi thực hiện việc chuyển giao doanh nghiệp cùng đại diện chủ sở hữu (hợp nhất, sáp nhập).

Bộ Tài chính rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về xác định giá trị doanh nghiệp trong thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn, chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. 

Nghiên cứu xây dựng, thành lập sàn giao dịch tín chỉ carbon và ban hành cơ chế tài chính cho hoạt động của thị trường carbon…

Đối với Ngân hàng Nhà nước, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái giao nghiên cứu, chỉ đạo triển khai hoạt động cho vay thực hiện dự án trồng rừng tập trung, trồng cây công nghiệp phù hợp với chu kỳ kinh doanh cây trồng dài ngày.

Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo, hướng dẫn đôn đốc để hoàn thành việc rà soát, đo đạc, cắm mốc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải quyết dứt điểm tranh chấp, lấn chiếm, sử dụng đất không đúng mục đích…

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an phối hợp chặt chẽ với địa phương nhất là khu vực Tây Nguyên để ngăn chặn việc tranh chấp, lấn chiếm đất đai dẫn đến tình trạng khiếu nại, khiếu kiện.

Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoàn thành việc phê duyệt phương án sử dụng đất của các công ty nông, lâm nghiệp của địa phương và của các bộ, cơ quan trung ương trên địa bàn. 

Hoàn thành việc tiếp nhận và xây dựng kế hoạch sử dụng diện tích đất các công ty nông, lâm nghiệp bàn giao về địa phương quản lý. Xây dựng phương án sắp xếp, phương án điều chỉnh, phương án tiếp tục sắp xếp gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trước tháng 6/2024.

95 công ty nông, lâm nghiệp chưa hoàn thành sắp xếp, đổi mới

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ đã thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ 41/41 phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới và phát triển nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp của các địa phương, tập đoàn, tổng công ty có công ty nông, lâm nghiệp với 6 mô hình sắp xếp, đổi mới.Hiện có 161/256 (đạt 63%) công ty nông, lâm nghiệp hoàn thành sắp xếp, đổi mới tại 31 địa phương, 3 tập đoàn, tổng công ty và các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng. 

Trong số đó, 76 công ty tái cơ cấu, giữ nguyên mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; 54 công ty thực hiện cổ phần hóa; 22 công ty chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; 3 công ty chuyển thành ban quản lý rừng, 6 công ty thực hiện giải thể.

Đến nay, còn 95/256 công ty nông, lâm nghiệp chưa hoàn thành sắp xếp, đổi mới theo phương án đã được phê duyệt và chưa được phê duyệt phương án tại 24 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và 2 tổng công ty, chiếm (37%).

 

Theo TTXVN/Vietnam+
Ý kiến bạn đọc
 • Học Bác, người dân vùng cao vươn lên thoát nghèo

  Học Bác, người dân vùng cao vươn lên thoát nghèo

  Học tập và làm theo gương Bác Hồ cụ thể nhất là tìm cách phát triển kinh tế để thoát nghèo bền vững. Người dân vùng cao huyện Tây Giang (Quảng Nam) và tỉnh Đắk Nông luôn tâm niệm như thế trong hành trình vươn lên, nỗ lực xóa đói giảm nghèo, lan tỏa tinh thần dám nghĩ, dám làm trong cộng đồng.

 • Vốn chính sách “vực dậy” nghề cho thu nhập cao

  Vốn chính sách “vực dậy” nghề cho thu nhập cao

  Sát cánh cùng người dân phát triển kinh tế, đồng vốn từ NHCSXH huyện Bảo Yên (Lào Cai) đã góp phần làm sống lại nghề trồng dâu nuôi tằm tưởng như đã “lụi” lại vươn mình phát triển mạnh mẽ, tạo phong trào thi đua làm kinh tế sôi nổi tại địa phương.

 • Tạo mọi điều kiện cho các hộ nghèo, cận nghèo tiêp cận nguồn vốn ở TP. Lào Cai

  Tạo mọi điều kiện cho các hộ nghèo, cận nghèo tiêp cận nguồn vốn ở TP. Lào Cai

  Hôm nay (25/4), Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (BĐD HĐQT NHCSXH) TP. Lào Cai tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024.

 • Lào Cai sẽ tổ chức thi “Tìm hiểu kiến thức nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025”

  Lào Cai sẽ tổ chức thi “Tìm hiểu kiến thức nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025”

  Nhằm góp phần chuyển đổi tư duy, nâng cao nhận thức và cải thiện năng lực cho cán bộ, đảng viên, người dân và cộng đồng trong thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Lào Cai ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025”.

 • Bắc Giang: Nhiều vùng sản xuất tập trung cho giá trị kinh tế cao

  Bắc Giang: Nhiều vùng sản xuất tập trung cho giá trị kinh tế cao

  Từ việc đẩy mạnh tái cơ cấu ngành trồng trọt, chuyển đổi từ sản xuất nhỏ lẻ sang phát triển sản xuất hàng hóa quy mô lớn, có liên kết, giờ đây đây tỉnh Bắc Giang hình thành nhiều vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn, mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao mang lại giá trị kinh tế cao.

 • Khuyến nông Yên Bình giúp nông dân nâng cao trình độ và hiệu quả sản xuất

  Khuyến nông Yên Bình giúp nông dân nâng cao trình độ và hiệu quả sản xuất

  30 năm qua, hệ thống khuyến nông Yên Bình (Yên Bái) đã nỗ lực giúp nông dân nâng cao trình độ sản xuất và hiệu quả kinh tế, tạo động lực thúc đẩy ngành nông, lâm, thủy sản trên địa bàn chuyển biến mạnh mẽ...

Top