Bắc Giang: 1,1 tỷ đồng hỗ trợ phát triển thương hiệu nông sản hàng hóa

KTNT Trong năm 2019, Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang sẽ đẩy mạnh thực hiện Đề án xây dựng và phát triển nông sản hàng hóa đạt tiêu chí cấp tỉnh, giai đoạn 2019-2021.

Đề án đã được UBND tỉnh phê duyệt, với tổng mức đầu tư 1,1 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh (trong đó các huyện hỗ trợ 200 triệu đồng). Đề án nhằm giúp các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn tỉnh xây dựng, phát triển thương hiệu nông sản hàng hóa. 

z1319740685669_504db05c9aeb9d1f27b07fb99df1f4de.jpgz1319740710750_4f36de35f2b0d9309889463816ea5c70.jpg
Công văn triển khai đề án của Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang.

Chương trình hỗ trợ tập trung vào các sản phẩm đặc trưng của tỉnh như: Vải thiều, Mỳ Chũ Lục Ngạn và Gà đồi Yên Thế.

Theo đó, bên cạnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu sản phẩm, Sở sẽ hỗ trợ 17 DN, HTX in tem truy xuất nguồn gốc, mẫu mã, bao bì sản phẩm.

 

z1319740734240_2d8957f7270da4f5e7ac2b460b391081.jpg
Mẫu phiếu đăng ký dành cho DN, HTX tham gia đề án.

Điều kiện tham gia chương trình gồm: Các đơn vị được thành lập theo quy định của pháp luật, có đơn đăng ký tham gia, chưa được nhà nước hỗ trợ các nội dung đề án trong năm 2019.

 

 

 

PV

PV

Ý kiến của bạn