BHTGVN đóng góp vào thành công chung của ngành Ngân hàng

KTNT Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm vượt qua khó khăn, thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ ngành ngân hàng.

bhtg.jpg
 BHTGVN đóng góp vào thành công chung của ngành Ngân hàng. Ảnh: internet

 

Năm 2020 và 2021, dịch Covid-19 hoành hành dữ dội, những tổn thương do Covid-19 gây ra ảnh hưởng mọi mặt đến sự phát triển kinh tế - xã hội. Là tổ chức bảo hiểm tiền gửi (BHTG) duy nhất tại Việt Nam, 6 tháng đầu năm 2022, BHTGVN luôn bám sát các nhiệm vụ trọng tâm ngành Ngân hàng và các nội dung chính sách hỗ trợ phục hồi phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ; tập trung thực hiện đồng bộ các hoạt động nghiệp vụ BHTG nhằm bảo vệ người gửi tiền, góp phần duy trì sự ổn định của hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD), bảo đảm sự phát triển an toàn, lành mạnh của hoạt động ngân hàng.

“Tấm lá chắn” đối với hoạt động ngân hàng

Tính đến hết quý II năm 2022, BHTGVN đang bảo vệ cho tiền gửi của hơn 74 triệu người gửi tiền tại 1.283 tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi (BHTG), gồm 97 ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài, 1.181 quỹ tín dụng nhân dân (QTDND), 01 ngân hàng hợp tác xã và 04 tổ chức tài chính vi mô.

BHTGVN đã thực hiện tốt công tác quản lý thu phí BHTG, từ đầu năm 2022 đến nay tổng số phí BHTG thu được đạt gần 5.000 tỷ đồng. Kết quả thu phí và đầu tư nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi góp phần nâng cao năng lực tài chính của BHTGVN, với tổng tài sản đạt gần 87 nghìn tỷ đồng và quỹ dự phòng nghiệp vụ đạt trên 80 nghìn tỷ đồng. BHTGVN luôn chủ động hoàn thiện nghiệp vụ, phương án trả tiền BHTG, nghiên cứu rút ngắn thời hạn chi trả… để sẵn sàng bảo vệ người gửi tiền khi cần thiết. Với năng lực tài chính và cơ chế hoạt động như hiện tại, BHTGVN có đủ khả năng để hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ người gửi tiền, phù hợp với thông lệ, chuẩn mực quốc tế và tham gia có hiệu quả vào quá trình tái cơ cấu hệ thống các TCTD thông qua hoạt động hỗ trợ tài chính.

Thời gian vừa qua, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, công tác kiểm tra của BHTGVN gặp nhiều khó khăn. Mặc dù vậy, chất lượng các cuộc kiểm tra tiếp tục nâng cao với nhiều cách thức triển khai mới. Đặc biệt, kết quả kiểm tra chuyên sâu của BHTGVN đối với các QTDND luôn được NHNN đánh giá cao – đây là nhiệm vụ mà BHTGVN đã tập trung triển khai hành động theo chỉ đạo của Thống đốc NHNN từ năm 2018. Hiện BHTGVN đang trong quá trình hoàn thành kiểm tra chuyên sâu 53 QTDND được giao trong năm 2022.

Đồng thời, BHTGVN thực hiện giám sát thường xuyên đối với 100% tổ chức tham gia BHTG thông qua khai thác dữ liệu từ NHNN và thông tin báo cáo về tiền gửi được bảo hiểm; theo dõi, phân tích và xây dựng các báo cáo giám sát định kỳ hàng quý đối với tổ chức tham gia BHTG, các báo cáo giám sát chuyên sâu định kỳ hàng tháng đối với QTDND có vấn đề; kịp thời tham mưu, đề xuất, kiến nghị NHNN các vấn đề bất thường phát sinh có thể gây rủi ro, mất an toàn hệ thống TCTD.

Công tác thông tin tuyên truyền chính sách BHTG được tích cực triển khai theo hướng đa dạng về nội dung, hình thức, đưa chính sách BHTG đi vào cuộc sống, tạo sự an tâm, tin tưởng của người gửi tiền đối với hệ thống các TCTD tại Việt Nam. BHTGVN cũng tích cực phối hợp với Vụ Truyền thông NHNN xây dựng kế hoạch, tham gia một số Chương trình truyền thông của Ngành để lan tỏa chính sách, tạo hiệu ứng truyền thông sâu rộng.

Bên cạnh những nghiệp vụ trên, hoạt động cấp và thu hồi Chứng nhận tham gia BHTG cũng được BHTGVN triển khai thống nhất từ Trụ sở chính tới các Chi nhánh BHTGVN, đảm bảo tính hợp lệ, tuân thủ quy định của pháp luật. Ngoài ra, BHTGVN đã cử cán bộ tham gia Ban kiểm soát đặc biệt, chủ động theo dõi sát sao quá trình thực hiện xử lý pháp nhân đối với các tổ chức tham gia BHTG được kiểm soát đặc biệt; Xây dựng kế hoạch về mức vốn khả dụng cho vay đặc biệt năm 2022; Đào tạo nghiệp vụ cho vay đặc biệt cho người lao động;…

Mở rộng tầm nhìn để bảo vệ người gửi tiền tốt hơn

Có thể thấy, vai trò của BHTGVN đã và đang ngày một quan trọng, trở thành một mắt xích không thể thiếu của hệ thống ngân hàng. BHTGVN cho biết, các đơn vị trong toàn hệ thống đang tích cực nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về BHTG nhằm hoàn thiện chính sách, cải tiến phương thức hoạt động, phát huy tối đa vai trò của BHTGVN. Đặc biệt, mục tiêu được chú trọng hàng đầu của BHTGVN là tìm ra phương hướng để tham gia sâu hơn, có hiệu quả hơn trong tái cơ cấu hệ thống các TCTD theo định hướng của Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Các TCTD, Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng, các nghị quyết, quyết định của Chính phủ.

Cuối năm 2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 32/QĐ-TTg về hạn mức trả tiền bảo hiểm, điều chỉnh hạn mức từ 75 triệu đồng lên 125 triệu đồng đối với mỗi cá nhân gửi tiền tại một tổ chức tham gia BHTG. Việc thay đổi hạn mức BHTG được cho là phù hợp với nguyện vọng của đa số người dân. Tuy nhiên, trước bối cảnh thị trường tài chính liên tục biến động do đại dịch, BHTGVN sẽ tiếp tục đánh giá tính phù hợp của hạn mức và tác động của hạn mức mới đối với niềm tin và hành vi của người gửi tiền vào hệ thống tài chính ngân hàng Việt Nam.

BHTGVN cũng cho biết đang trong quá trình nghiên cứu thực hiện khảo sát đánh giá mức độ nhận thức của người gửi tiền về chính sách BHTG để mọi tầng lớp dân cư đều được tiếp cận với những thay đổi có ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

 Với khả năng thích ứng trước Covid-19 như hiện tại, BHTGVN đề ra các nhóm nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai trong nửa cuối năm 2022, cụ thể như sau:

          Hoàn thiện dự thảo Chiến lược phát triển BHTG đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 báo cáo NHNN trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Khẩn trương xây dựng kế hoạch hành động và tập trung nguồn lực để triển khai Chiến lược ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Tổng kết việc thi hành Luật BHTG và đề xuất các nội dung sửa đổi, bổ sung Luật, trong đó nghiên cứu, bổ sung chức năng, nhiệm vụ của BHTGVN được tham gia cơ cấu lại TCTD yếu kém, đóng góp hiệu quả hơn vào quá trình tái cơ cấu, bảo vệ người gửi tiền, đảm bảo hoạt động an toàn của các TCTD; đặc biệt là vai trò, chức năng giám sát TCTD.

Tăng cường trao đổi thông tin, tối đa hóa sự hỗ trợ của các đơn vị thuộc Chi nhánh NHNN tỉnh, thành phố thông qua việc ký kết Quy chế phối hợp trao đổi thông tin với NHNN Chi nhánh tỉnh, thành phố theo chỉ đạo của Thống đốc NHNN

Khắc phục những khó khăn do dịch bệnh gây ra để triển khai Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2022 đối với các tổ chức tham gia BHTG; kịp thời đề xuất các giải pháp để phát huy tối đa vai trò hỗ trợ NHNN trong công tác kiểm tra QTDND. Nâng cao chất lượng nguồn lực, triển khai các khóa đào tạo về nghiệp vụ ngân hàng, giám sát rủi ro cho cán bộ BHTGVN, tích cực tham gia vào quá trình cơ cấu lại TCTD yếu kém theo chỉ đạo của NHNN.

Đẩy mạnh hơn nữa hoạt động tuyên truyền về hạn mức mới và triển khai khảo sát nhận thức của người gửi tiền. Bên cạnh đó, xây dựng Chiến lược truyền thông của BHTGVN trên cơ sở Chiến lược phát triển BHTG được phê duyệt.

Tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức, tăng cường năng lực tài chính, năng lực hoạt động, chú trọng nâng cao chất lượng nghiệp vụ, trình độ cán bộ, áp dụng công nghệ hiện đại và các chuẩn mực quốc tế về BHTG để phát huy tốt hơn nữa vai trò của tổ chức BHTG hiệu quả theo khuyến nghị của Hiệp hội BHTG quốc tế.

 

 

 

P.V

Ý kiến của bạn