HLV&TT Hà Tĩnh: Ứng dụng công nghệ cao trồng rau VietGAP

KTNT Năm 2019, áp dụng công nghệ iMetos truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông nghiệp tại 52 xã là một trong những nhiệm vụ quan trọng được thảo luận tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Hội Làm vườn và Trang trại tỉnh Hà Tĩnh tổ chức sáng nay (18/1).

Năm 2018, Hội Làm vườn và Trang trại tỉnh Hà Tĩnh đã hoàn thành hợp đồng ứng dụng công nghệ iMetos và tổ chức in tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm cho các sản phẩm nông nghiệp của các xã Hương Trà, Tượng Sơn, Cẩm Bình, Cẩm Yên. Xây dựng các cổng truy cập: huongtra.egap.vn, tuongson.egap.vn, cambinh.egap.vn, camyen.egap.vn.
 
lv99.jpg
Hiện tại, tại Hà Tĩnh có 2 trạm iMetos được lắp đặt tại Hương Khê và Thạch Hà. Trong đó, xây dựng mô hình tập trung tại xã Hương Trà (Hương Khê) cho sản phẩm cam VietGAP, xã Tượng Sơn (Thạch Hà) và Cẩm Bình (Cẩm Xuyên) cho sản phẩm rau, củ, quả, lúa gạo.
 
Sản phẩm nông nghiệp của các địa phương được cấp chứng nhận và in tem nhãn mác, logo, tổ chức kết nối thị trường tiêu thụ; Tiếp tục đẩy mạnh nhân rộng mô hình vườn mẫu trong phạm vi các xã xây dựng NTM đạt chuẩn năm 2018, 2019, 2020.
 
Đồng thời, tiếp tục ứng dụng công nghệ, chỉnh trang các vườn đạt chuẩn từ năm 2012 – 2017 với tổng số trên 2.500 vườn; xây dựng 3 mô hình sản xuất tập trung được cấp chứng nhận VietGAP,hữu cơ; kết nối với các doanh nghiệp để tiêu thụ sản phẩm vườn, trang trại; xây dựng 3 mô hình cộng đồng dân cư thôn với 398 hộ dân tham gia, diện tích đất vườn 64ha...
 
lv10.jpg
lv5.jpg
Vườn mẫu ở Hà Tĩnh không chỉ sạch, đẹp mà còn cho giá trị kinh tế cao

Năm 2019, Hội Làm vườn và Trang trại tỉnh hướng tới áp dụng công nghệ iMetos truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông nghiệp tại 52 xã trong vùng hiệu ứng của trạm iMetos cho các sản phẩm rau, củ, quả, lúa gạo, cam, bưởi… Đồng thời, hướng tới xây dựng khu dân cư tự công bố chất lượng.

 

ht4.jpg
cm.jpg
lv1.jpg
Vườn ở Hà Tĩnh được quy hoạch bài bản, ứng dụng khoa học kỹ thuật

Thời gian tới, Hội tập trung tổ chức nhân rộng các mô hình sản xuất hữu cơ trên địa bàn tỉnh; phát động, phát huy các phong trào của Hội như: Nâng cấp vườn mẫu đạt chuẩn bền vững; giúp nhau nhân rộng vườn mẫu tại khu dân cư; phát huy sáng kiến ứng dụng công nghệ cao tạo sản phẩm an toàn vệ sinh thực phẩm; thi đua phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại…

 

kkk.jpg
Nông dân xã Tượng Sơn thực hiện dán tem truy xuất nguồn gốc theo công nghệ iMetos.

Ngoài ra, đôn đốc, kiện toàn thành lập tổ chức hội làm vườn cấp huyện (đối với huyện chưa có tổ chức); hướng tới xây dựng mô hình chi hội làm vườn thôn hoạt động theo phương thức cộng đồng dân cư thôn...

 

 

 

Trà Giang

Ý kiến của bạn