Huyện Chiêm Hóa trồng rừng năm 2020 đạt trên 63% kế hoạch

KTNT Năm 2020, Chiêm Hóa (Tuyên Quang) có kế hoạch trồng mới 1.970ha rừng, thời gian qua huyện tập trung đôn đốc, vận động nhân dân thực hiện các giải pháp đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành diện tích trồng rừng đúng kế hoạch đã đề ra.

trồng-rừng.jpg
 Người dân xã Hùng Mỹ tiến hành trồng rừng.

 

Đến thời điểm này, các xã trên địa bàn huyện đã thực hiện trồng mới được trên 1.257/1.970ha đạt 36,2% kế hoạch (KH). Trong đó, trồng rừng tập trung 1.181ha đạt trên 62 % KH; trồng cây phân tán 75,7 ha đạt 108,1%KH.

Nhiều xã đã trồng đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch giao như: xã Tân Mỹ, Nhân Lý, Hùng Mỹ, Hà Lang… Bên cạnh đó, các địa phương vẫn đang tập trung tuyên truyền nhân dân đẩy nhanh tiến độ trồng mới, thực hiện chăm sóc, bảo vệ tốt diện tích rừng đã trồng gắn với làm tốt công tác quản lý, bảo vệ, phòng cháy chữa cháy rừng.

Chi cục Kiểm lâm tỉnh tỉnh Tuyên Quang cho biết, hết quý I-2020, toàn tỉnh đã trồng mới được 2.607 ha rừng, đạt trên 26% kế hoạch, trong đó rừng trồng tập trung được 2.416 ha, còn lại là rừng phân tán. Do dịch Covid-19 bùng phát, các doanh nghiệp chế biến gỗ đang phải dừng, giãn kế hoạch sản xuất khiến nhiều diện tích rừng được thiết kế để khai thác trong thời điểm này phải dừng lại. Đất rừng chưa được giải phóng, ảnh hưởng ít nhiều đến tiến độ trồng rừng trong thời gian tới.

 

 

Hoàng Văn

Ý kiến của bạn