PVCFC chi cổ tức 2015 chiếm 59% tổng lợi nhuận đạt được cả năm

KTNT Công ty cổ phần Dầu khí Cà Mau (PVCFC) cho biết, đơn vị này vừa tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 và chi hơn 423 tỷ đồng để chia cổ tức năm 2015.

Theo đó, Đại hội đồng Cổ đông PVCFC đã biểu quyết thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch, nhiệm vụ 2016; Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015; thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận; Báo cáo tiền lương, thưởng, thù lao và lợi ích khác năm 2015 và kế hoạch 2016; Tờ trình về việc thay đổi Kiểm soát viên...

Ông Bùi Minh Tiến, TGĐ PVCFC báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông

Ông Bùi Minh Tiến, Tổng giám đốc PVCFC, cho biết, năm 2015 là năm đầu tiên PVCFC chuyển sang mô hình công ty cổ phần. Trong năm, PVCFC đã đưa ra thị trường 300 tấn sản phẩm mới (phân bón cao cấp N.Humate +TE) mang thương hiệu Đạm Cà Mau, cung cấp 773,4 nghìn tấn Ure, doanh thu riêng mặt hàng Ure mang về 5.307 tỷ đồng. Doanh thu thuần cả năm đạt 5.582 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế thu về 712 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế ghi nhận về cho cổ đông công ty mẹ 708 tỷ đồng. Tính chung cả năm PVCFC đã vượt 12% kế hoạch lợi nhuận mà Đại hội đồng Cổ đông đề ra.

Thời gian tới, PVCFC sẽ tổ chức mạng lưới tiêu thụ và kênh phân phối sang các tỉnh khác và các nước trong khu vực; tập trung triển khai dự án phân bón khoáng hữu cơ từ gốc Ure công suất 30.000 tấn/năm nhằm phát triển dòng sản phẩm chức năng trên nền tảng sử dụng Đạm Cà Mau làm nguyên liệu chính.

Bên cạnh đó, PVCFC cũng đã lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu phù hợp triển khai dự án sản xuất phân bón phức hợp từ Ure nóng chảy công suất 300.000 tấn/năm, dự kiến hoàn thành đi vào vận hành từ năm 2018, mục tiêu sản xuất dòng sản phẩm phân bón phức hợp một hạt chất lượng cao từ dung dịch Ure nóng chảy của Nhà máy Đạm Cà Mau, đồng thời đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đầu tư, đặc biệt là dự án phân bón phức hợp và dự án sản xuất đạm đen N.Humate+TE… Tiết giảm chi phí, giảm giá thành nhằm nâng cao tính cạnh tranh của sản phẩm.

Mục tiêu năm 2016, PVFCF sẽ sản xuất và tiêu thụ 786 nghìn tấn Ure quy đổi Đạm Cà Mau. Phấn đấu đạt mức tổng doanh thu 5.845 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ước đạt 649 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 51 tỷ đồng.

Theo ông Nguyễn Đức Thành, Chủ tịch Hội đồng Quản trị PVCFC thì, với kết quả kinh doanh vượt kế hoạch, HĐQT PVCFC đề xuất bổ sung 9,5 tỷ đồng vào quỹ khen thưởng, phúc lợi ngoài khoản đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 thông qua. Ngoài ra, HĐQT công ty cũng trình Đại hội phương án chia cổ tức năm 2015 tỷ lệ 8%, tương ứng mức chi 423,5 tỷ đồng, chiếm 59% tổng lợi nhuận đạt được cả năm.

Năm 2015 cũng là năm đầu tiên PVCFC thay đổi hình thức kinh doanh dưới dạng mô hình công ty cổ phần. Vì vậy, PVCFC đã nhanh chóng thành lập Bộ phận Quan hệ cổ đông (IR), cung cấp thông tin một cách minh bạch, cần thiết, kịp thời, đáp ứng được nhu cầu của cổ đông và chủ sở hữu; gia tăng tính minh bạch trong hoạt động SXKD cũng như tăng cường gắn kết mối quan hệ giữa PVCFC với các nhà đầu tư; cung cấp những thông tin cần thiết nhất để những cổ đông và chủ sở hữu tiện theo dõi, cập nhật và có cái nhìn tổng quan, chính xác về các hoạt động của PVCFC để những quyền lợi, lợi ích của các cổ đông, chủ sở hữu luôn được đảm bảo một cách vững chắc.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 của PVCFC đã đề ra Nghị quyết thể hiện nhận thức sâu sắc về vấn đề phát triển ổn định, bền vững, quyết tâm nỗ lực, tinh thần đoàn kết, thống nhất của tập thể lãnh đạo, CBNV, tạo niềm tin vững chắc cho CBNV và người lao động.

Quang Minh

KTNT

Ý kiến của bạn