Quảng Ngãi triển khai vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2019 - 2020

KTNT Ngày 18/11, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Ngãi tổ chức hội nghị sơ kết sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản năm 2019 và triển khai kế hoạch vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2019 - 2020.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và PTNT, năm 2019, tổng sản lượng lương thực cả năm ước đạt trên 492 ngàn tấn, đạt 98,9% kế hoạch. Trong đó, sản lượng thóc đạt trên 432 ngàn tấn và sản lượng ngô đạt gần 60 ngàn tấn.
 
Tổng diện tích lúa gieo cấy cả năm đạt trên 73.800ha, đạt 100% kế hoạch, năng suất bình quân ước đạt 58,6 tạ/ha, so với năm 2018, diện tích giảm 1,29%, năng suất giảm 0,3 tạ/ha; diện tích ngô được gieo trồng gần 10.308ha, năng suất đạt 57,7 tạ/ha. Tổng diện tích rau các loại đạt trên 14.304ha, năng suất đạt 165,7 tạ/ha.
 
Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

 

Trong năm 2019, các địa phương trong tỉnh đã xây dựng được 122 cánh đồng lớn trong sản xuất lúa, mía, đậu phụng và dưa hấu, với diện tích trên 2.326ha.
 
Giá trị sản phẩm nông nghiệp bình quân trên 01ha đất canh tác cây hàng năm 2019 ước đạt 73,1 triệu đồng/ha, cao hơn 0,6 triệu đồng/ha so với năm 2018.
 
Tổng diện tích cây trồng bị sâu bệnh, chuột gây hại trong năm trên 16.000ha, thấp hơn so với năm 2018 khoảng 8.738ha. Trong đó, có 2 đối tượng mới xuất hiện là sâu keo mùa thu và Virus bệnh khảm lá sắn. Trong sản xuất nông nghiệp, các cơ quan chuyên môn Sở Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong việc chỉ đạo lịch thời vụ, cơ cấu giống, bà con nông dân cũng đã chấp hành khá tốt cơ cấu giống và lịch thời vụ của ngành nông nghiệp khuyến cáo, tỷ lệ sử dụng giống trung, ngắn ngày chiếm 90% diện tích. Tổ chức hướng dẫn bà con nông dân phòng trừ kịp thời các đối tượng sâu bệnh nên năng suất, sản lượng các loại cây trồng trong năm đạt kế hoạch đề ra.
 
Tình hình chăn nuôi trên địa bàn tỉnh phát triển mạnh về quy mô, số lượng, chất lượng con giống, sản phẩm đầu ra cũng được nâng cao. Tính đến nay, tổng đàn bò trên địa bàn tỉnh trên 279 ngàn con, tăng 0,64% so với năm 2018, trong đó, tỷ lệ bò lai chiếm 70,7%; đàn trâu gần 71 ngàn con, tăng 0,16%. Tổng đàn heo hiện có trên 356 ngàn con, giảm 11,4%, sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt trên 79 ngàn tấn, giảm 0,4% so với năm 2018. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh còn có trên 3 triệu con gia cầm.
 
Mặc dù chăn nuôi phát triển, công tác kiểm soát dịch bệnh được tăng cường, nhưng dịch bệnh vẫn còn xảy ra. Trong đó, dịch cúm gia cầm đã xảy ra tại 13 hộ dân, làm chết và tiêu hủy trên 27.880 con gia cầm,  dịch lở mồm long móng xảy ra tại 58 hộ, ở 06 huyện, thành phố, với 955 con gia súc mắc bệnh. Dịch tả lợn Châu Phi xảy ra 6.567 hộ chăn nuôi, tại 397 thôn, 115 xã, 13 huyện, thành phố, với tổng số lợn mắc bệnh và tiêu hủy 32.917 con. Đến nay, có 15 xã, phường của 8 huyện, thành phố đã qua 30 ngày không phát sinh ổ dịch.
 
Về nuôi trồng thủy sản năm 2019, tổng diện tích thả nuôi ước đạt 1.510ha, sản lượng ước đạt 7.403 tấn, đạt 113,8% kế hoạch. Trong đó, diện tích tôm nuôi trên 830ha, sản lượng ước đạt 5.400 tấn.
 
Cũng tại hội nghị, lãnh đạo Sở nông nghiệp và PTNT, các đại biểu cũng đã tập trung, thảo luận, đề ra giải pháp lịch thời vụ, cơ cấu giống đối với vụ Đông Xuân 2019 - 2020.
 
Trên cơ sở dự báo của Đài khí tượng thủy văn tỉnh, Sở NN&PTNT chỉ đạo các địa phương trong tỉnh xuống giống từ ngày 15/12 - 30/12/2019; trường hợp ở chân ruộng trũng chưa rút nước kịp thì gieo mạ để cấy, nhưng phải chấm dứt trước 05/01/2020 và cho lúa đại trà trổ từ 25/2 - 10/3/2020, thu hoạch trước 10/4/2020.
 
Giống lúa TBR225… được Quảng Ngãi cơ cấu giống lúa chủ lực vụ ĐX 2019 - 2020
Giống lúa TBR225… được Quảng Ngãi cơ cấu giống lúa chủ lực vụ ĐX 2019 - 2020

 

Cơ cấu giống lúa chủ lực là ĐH815-6, DT45, Thiên ưu 8, TBR225, Hà Phát 3, Đài Thơm 8. Giống bổ sung: KD28, MT10,  PC6, TBR279, VTNA2, Hương Xuân, OM6976. Giống triển vọng (cơ cấu <10% diện tích trên từng cánh đồng của từng địa phương): QNg11, QNg6, QNg128, HN6, Bắc Thịnh, VNR10, ĐT100, HĐ34
 
Đối với chân ruộng chủ động tưới tiêu, khuyến khích nông dân sử dụng giống lúa có thời gian sinh trưởng từ 110 - <120 ngày, sạ từ ngày 15/12/2019; giống lúa có thời gian sinh trưởng từ 105 - <110 ngày, sạ từ 20/12/2019 và giống lúa có thời gian sinh trưởng dưới 105 ngày sạ từ ngày 25/12/2019.
 
Đối với chân ruộng trũng, tùy điều kiện cụ thể, nước rút đến đâu gieo sạ đến đó nhưng phải chấm dứt trước ngày 05/01/2020. Đối với các huyện miền núi, trên chân ruộng chủ động nước thì bố trí lịch gieo sạ như các huyện đồng bằng để lúa trổ từ ngày 25/2-10/3/2020; ngoài ra tùy điều kiện cụ thể và tiểu khí hậu của từng vùng mà bố trí dịch chuyển lịch thời vụ cho phù hợp, nhưng phải chấm dứt trước ngày 05/01/2020.
 
 
 
         

Hải Yến

Ý kiến của bạn