Tập trung thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nông nghiệp vùng ĐBSCL

KTNT Qua hơn 17 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, quy mô và tiềm lực kinh tế của Đồng Tháp có bước phát triển khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực.

Sáng ngày 26/10, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Thanh Nam chủ trì hội nghị trực tuyến tổng kết Nghị quyết số 21-NQ/TW; Kết luận số 28-KL/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2001 - 2020.

 

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Phước Thiện báo cáo tại hội nghị

 

Qua hơn 17 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, quy mô và tiềm lực kinh tế của Đồng Tháp có bước phát triển khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, thu ngân sách tăng trưởng khá, sản xuất nông nghiệp có nhiều chuyển biến mạnh mẽ theo định hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới...

Đáng chú ý là tăng trưởng bình quân giai đoạn 2003 - 2020 đạt 9%/năm; quy mô nền kinh tế của tỉnh tăng gấp 14 lần, từ 6.272 tỷ đồng (năm 2002) lên 86.538 tỷ đồng (năm 2020); tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh trong năm 2020 đạt 8.431 tỷ đồng, tăng gấp 19 lần so với năm 2002 (446 tỷ đồng); kim ngạch xuất khẩu tính chung cả giai đoạn tăng 15,63%/năm.

Tại hội nghị, tỉnh kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét đẩy nhanh chuyển đổi số ngành nông nghiệp; hỗ trợ các tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long xây dựng các chương trình, dự án, sản phẩm liên kết vùng, nhất là đối với các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng; đẩy mạnh phát triển kinh tế hợp tác; quan tâm chuyển giao các đề tài nghiên cứu hiệu quả, phù hợp cho các địa phương v.v..

Phát biểu kết luận, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Thanh Nam đề nghị lãnh đạo các địa phương cần tiếp tục tập trung thúc đẩy kinh tế nông nghiệp, trong đó chú trọng nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm chủ lực; quan tâm đầu tư hệ thống thủy lợi, ứng dụng công nghệ cao, công nghệ số và cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất; tổ chức sản xuất theo hướng liên kết chuỗi giá trị; nâng cao chất lượng các dịch vụ sản xuất nông nghiệp; tiếp tục thực hiên chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Theo dongthap.gov.vn


Ý kiến của bạn