Vượt khó, giá trị sản xuất ngành Nông nghiệp Tuyên Quang đạt gần 10.000 tỷ đồng

KTNT Ngày 21/1, Đảng uỷ Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tuyên Quang tổ chức tổng kết công tác năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

Theo ông Nguyễn Văn Việt, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Tuyên Quang, năm 2021, Đảng uỷ Sở Nông nghiệp và PTNT duy trì làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; công tác tổ chức, cán bộ được thực hiện với quyết tâm chính trị cao, đã sắp xếp, tinh gọn bộ máy (giảm 44 đầu mối bằng 44,74% và giảm 108 vị trí lãnh đạo bằng 48,21%); công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh; chỉ số cải cách hành chính xếp thứ 08/19 các cơ quan (tăng 4 bậc so với năm 2019).

 

 Toàn cảnh hội nghị.

 

Năm 2021 gặp nhiều khó khăn do dịch Covid-19, dịch trên đàn gia súc diễn biến phức tạp, song sản xuất nông nghiệp của tỉnh duy trì tăng trưởng khá, các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản năm 2021 cơ bản đạt kế hoạch đề ra; giá trị sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản đạt 9.749,3 tỷ đồng, đạt 101,7% kế hoạch, tăng 5,3 % so năm 2020; GRDP khu vực nông lâm nghiệp, thủy sản đứng thứ 4/11 tỉnh vùng Trung du miền núi phía Bắc. Hết năm 2021, diện tích các cây trồng sản xuất theo tiêu chuẩn trên địa bàn tỉnh đạt 1.732,4 ha, trong đó, sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP là 986,3 ha, theo tiêu chuẩn hữu cơ là 114,4 ha, theo tiêu chuẩn Rainforest Alliance 622,7 ha.

Tổng sản lượng thịt hơi các loại đạt 82.929 tấn, đạt 100% kế hoạch; sản lượng sữa tươi đạt 24.000 tấn, đạt 100% kế hoạch. Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản 3.097 ha, đạt 100% kế hoạch; số lồng nuôi thủy sản là 2.225 lồng, đạt 100 % kế hoạch (trong đó số lồng nuôi cá đặc sản, cá chủ lực chiếm 50% tổng số lồng). Sản lượng thủy sản cả năm đạt 9.811 tấn, trong đó sản lượng cá đặc sản 854 tấn, đạt 100% kế hoạch. Công tác sản xuất giống thủy sản được chú trọng, đảm bảo phục vụ sản xuất, nhất là việc sản xuất giống thủy sản đặc sản.

 

 Ông Nguyễn Văn Việt, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT phát biểu tại hội nghị.
 

 Thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững, chính sách hỗ trợ giống cây lâm nghiệp chất lượng cao. Năm 2021, hỗ trợ được 1.829.636 cây giống, tương đương trồng 1.185 ha/809 hộ. Tập trung chỉ đạo, hoàn thành vượt kế hoạch chỉ tiêu trồng rừng, khai thác năm 2021. Toàn tỉnh trồng 11.642,02 ha rừng, đạt 112,48 % kế hoạch; khai thác rừng trồng 10.895,5 ha, khối lượng gỗ 1.005.332 m3, đạt 105,3 % kế hoạch. Thực hiện Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh, tổng toàn tỉnh trồng được 2,1 triệu cây/1,2 triệu cây, đạt 175 % kế hoạch năm 2021.

Tích cực tổ chức kết nối, giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp được chứng nhận OCOP cho các siêu thị, trung tâm thương mại trong và ngoài tỉnh; phối hợp đưa 75 sản phẩm (72 OCOP và 3 sản phẩm na, nhãn, hồng) lên sàn giao dịch thương mại điện tử; dán tem truy xuất nguồn gốc trên 200 sản phẩm; xây dựng được 28 chuỗi liên kết cung ứng sản phẩm an toàn.

Năm 2021, có 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM toàn tỉnh là 54 xã. Trong năm tỉnh đã tổ chức đánh giá, phân hạng, nâng hạng 51 sản phẩm tham gia Chương trình OCOP, lũy kế đến nay cả tỉnh có 128 sản phẩm OCOP.

 

 Hiện, Tuyên Quang 128 sản phẩm OCOP. Năm 2021, Sở Nông nghiệ và PTNT phối hợp đưa 75 sản phẩm lên sàn giao dịch thương mại điện tử.

 

Đặc biệt, Sở Nông nghệp và PTNT đã tham mưu cho tỉnh ban hành 14 Nghị quyết, Chương trình, Đề án, Chính sách, Kế hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2021-2025 để tổ chức thực hiện. Đây là những bước đi, những quyết sách có tính chiến lược; nông nghiệp được cơ cấu lại cụ thể theo các trục sản phẩm chủ lực, đặc sản, xác định không gian vùng cụ thể để phát huy tối đa lợi thế so sánh của địa phương. 

Năm 2022, Đảng uỷ Sở Nông nghiệp và PTNT xác định, tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng; lãnh  đạo thực hiện hoàn thành mục tiêu trọng tâm của ngành nông nghiệp Tuyên Quang là liếp tục thực hiện hiệu quả Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản hàng hóa, tập trung vào các sản phẩm chủ lực, đặc sản theo chuỗi liên kết bảo đảm chất lượng, giá trị gia tăng cao gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. 

 

 

 

 

 Nhiều tổ chức, cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen.

 

Với những kết quả đạt được, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tuyên Quang được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen do có thành tích trong hoạt động của HĐND tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh tặng 3 Bằng khen; ngoài ra Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 11 tập thể và 25 cá nhân thuộc Sở.

Chủ tịch UBND tỉnh tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cho 3 đơn vị, tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 3 cá nhân. Giám đốc Sở công nhận danh hiệu thi đua cho 72 tập thể, 407 cá nhân và 26 chiến sỹ thi đua cơ sở; tặng giấy khen cho 37 tập thể và 119 cá nhân.  

 

 

Hoàng Văn

Ý kiến của bạn