WB cam kết mua 10,3 triệu tấn CO2

KTNT Sáng nay (27/9), Dự án “Hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REDD+ ở Việt Nam giai đoạn 2” đã tổ chức hội thảo tham vấn quốc gia về Văn kiện Chương trình giảm phát thải vùng Bắc Trung Bộ (ER-PD).

Mục đích là nhằm lấy ý kiến lần cuối để hoàn thiện Văn kiện trước khi chính thức gửi Quỹ Đối tác Các-bon trong lâm nghiệp vào cuối tháng 11 tới.

Rừng không chỉ mang lại nguồn thu từ lâm đặc sản, dịch vụ môi trường như hiện nay mà còn là nguồn được chi trả giảm phát thải do công tác bảo vệ và phát triển rừng.

Chương trình giảm phát thải vùng Bắc Trung Bộ (6 tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế) bao gồm gần như toàn bộ diện tích rừng lá rộng thường xanh còn lại hiện nay của Việt Nam và một số khu vực đa dạng sinh học có tầm quan trọng toàn cầu.Vùng Bắc Trung Bộ có dân số 10,3 triệu người (12% dân số VN), có diện tích đất tự nhiên là 5,1 triệu hecta (16% diện tích đất VN), độ che phủ rừng là 57% (2,9 triệu hecta), trong đó 74% là rừng tự nhiên (2,1 triệu hecta).

Theo ông Nguyễn Văn Hà, Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Lâm nghiệp: “Việt Nam đã tham gia REDD+ từ rất sớm với mục tiêu giảm phát thải nhà kính từ mất rừng và suy thoái rừng, góp phần giảm ảnh hưởng của biến đổi khí hậu toàn cầu. Chương tình này có ý nghĩa đặc biệt giúp chúng ta nhận thức rõ hơn về tầm quan trọng của rừng, chỉ riêng về kinh tế rừng không chỉ mang lại nguồn thu từ lâm đặc sản, dịch vụ môi trường như hiện nay mà còn là nguồn được chi trả giảm phát thải do công tác bảo vệ và phát triển rừng.

Ngày 19/6/2017 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ký Ý định thư (LOI) với WB, một lần nữa khẳng định Việt Nam sẽ hoàn thiện Văn kiện chương trình giảm phát thải và WB cam kết đặt mua 10,3 triệu tấn giảm phát thải do Chương trình này mang lại”.

Chương trình giảm phát thải vùng Bắc Trung Bộ là Chương trình REDD+ cấp vùng thực hiện đầu tiên ở nước ta, với tham vọng giảm phát thải khí nhà kính và tăng hấp thụ khoảng 33,06 triệu tấn CO2 quy đổi, trong đó FCPF/Ngân hàng Thế giới đã cam kết chi trả cho các nỗ lực giảm phát thải sau khi thẩm định kết quả thực hiện là 10,3 triệu tấn CO2 quy đổi, tương đương với 60 triệu USD trong thời gian 6 năm thực hiện Chương trình (2018-2024).

REDD+ là sáng kiến nhằm cung cấp hỗ trợ tài chính cho các nước đang phát triển để giảm phát khí nhà kính thông qua 5 hoạt động: Giảm phát thải từ mất rừng, suy thoái rừng, bảo tồn trữ lượng các-bon rừng, quản lý rừng bền vững và tăng cường trữ lượng các-bon rừng.

D.Thanh

 

 

KTNT

Ý kiến của bạn