Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 1 tháng 3 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 3 tháng 11 năm 2023 | 9:36

Bảo hiểm tiền gửi đảm bảo tính lành mạnh trong hệ thống ngân hàng

Chính sách Bảo hiểm tiền gửi là điểm tựa quan trọng cho các tổ chức tín dụng (TCTD) trong việc củng cố, duy trì niềm tin của người gửi tiền, là kênh giám sát, tham mưu cho Ngân hàng Nhà nước (NHNN), góp phần đảm bảo hoạt động an toàn, lành mạnh của hệ thống ngân hàng.

 

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam phổ biến kiến thức đến người gửi tiền. Ảnh: TBTCVN

Những năm qua, BHTGVN đã triển khai có hiệu quả các nghiệp vụ bảo hiểm tiền gửi (BHTG) để bảo vệ quyền lợi người gửi tiền, góp phần đảm bảo an toàn hệ thống TCTD. Trong đó, giám sát và kiểm tra được coi là hai nghiệp vụ “mũi nhọn” đóng vai trò tích cực vào quá trình này.

Nghiệp vụ giám sát được tiến hành thường xuyên trên cơ sở các nguồn thông tin, dữ liệu về hoạt động của tổ chức tham gia BHTG. Thông tin giám sát được BHTGVN tiếp cận từ hai nguồn: Tổ chức tham gia BHTG và dữ liệu thông tin của NHNN. Qua quá trình giám sát, BHTGVN thực hiện kiến nghị NHNN đối với tổ chức tham gia BHTG có hành vi vi phạm pháp luật về an toàn trong hoạt động ngân hàng.

Song hành với đó, BHTGVN thực hiện kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về BHTG, bao gồm: Thực hiện quy định về đề nghị cấp, cấp lại, niêm yết Chứng nhận tham gia BHTG; tính và nộp phí BHTG; việc nhận tiền gửi được bảo hiểm và cung cấp thông tin về tiền gửi được bảo hiểm, các thông tin và báo cáo khác theo yêu cầu của BHTGVN. Trong đó, kiểm tra chuyên sâu về tiền gửi được bảo hiểm là nội dung được BHTGVN rất chú trọng.

Với những nghiệp vụ trên, BHTGVN ngày càng được Nhà nước tin tưởng và trao thêm nhiều trọng trách trong hoạt động kiểm soát rủi ro và đảm bảo tính lành mạnh của hệ thống ngân hàng. Cụ thể, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chiến lược Phát triển ngành Ngân hàng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 có nội dung: “BHTGVN nâng cao năng lực hoạt động, hoàn thiện mô hình tổ chức, nâng cao trình độ cán bộ, áp dụng công nghệ hiện đại nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát, kiểm tra, tham gia kiểm soát đặc biệt, phát hiện, cảnh báo sớm những rủi ro tiềm ẩn đối với tổ chức tham gia BHTG”.

Tại Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 12/3/2019 về tăng cường giải pháp nhằm đảm bảo an toàn hoạt động, củng cố vững chắc hệ thống QTDND, Thủ tướng Chính phủ cũng giao nhiệm vụ cho BHTGVN trong phối hợp tham gia, hỗ trợ chức năng kiểm tra của NHNN đối với các QTDND. Đây là cơ sở để BHTGVN ngày càng tăng cường quy mô, cải tiến nội dung và phương pháp, nâng cao chất lượng hoạt động kiểm tra; qua đó góp phần giữ vững an toàn hệ thống QTDND, bảo vệ tốt hơn quyền lợi người gửi tiền, đặc biệt là những người gửi tiền nhỏ lẻ tại quỹ.

Theo thông tin từ BHTGVN,  đến hết quý III/2023, toàn hệ thống đã thực hiện giám sát liên tục, thường xuyên đối với 100% các tổ chức tham gia BHTG; tăng cường cải tiến báo cáo giám sát, nhằm phát hiện, cảnh báo sớm các tổ chức tham gia BHTG có nguy cơ rủi ro, gây mất an toàn trong hệ thống ngân hàng để kịp thời kiến nghị NHNN xử lí các trường hợp vi phạm.

Đối với hoạt động kiểm tra, bên cạnh thực hiện kiểm tra định kì đối với các tổ chức tham gia BHTG, BHTGVN còn đẩy mạnh kiểm tra chuyên sâu theo chỉ đạo của Thống đốc NHNN. Cụ thể, BHTGVN thực hiện kiểm tra chuyên sâu đối với một số QTDND để theo dõi diễn biến, nắm vững thực trạng và biến động của các loại tiền gửi, nhất là tiền gửi thuộc đối tượng bảo hiểm, chủ động có giải pháp hoặc báo cáo, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền. Về cơ bản, các QTDND đã chấp hành tốt các quy định về nhận tiền gửi tiết kiệm, quy định về các giới hạn, tỉ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động và hoạt động cho vay.

Để phát huy hơn nữa vai trò bảo đảm an toàn cho hệ thống các TCTD, trong thời gian tới, BHTGVN cho biết sẽ tiếp tục đề xuất hoàn thiện chính sách BHTG bằng những việc làm thiết thực. Cụ thể, tại Chiến lược Phát triển BHTG đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, BHTGVN đặt ra một số mục tiêu quan trọng, trong đó có nâng cao chất lượng thông tin báo cáo; hoạt động giám sát, kiểm tra để phát hiện, cảnh báo sớm những rủi ro tiềm ẩn đối với tổ chức tham gia BHTG.

Với phương châm luôn bảo đảm tốt nhất quyền lợi hợp pháp của người gửi tiền trong mọi tình huống, tin rằng BHTGVN sẽ luôn theo sát diễn biến hoạt động của các TCTD thông qua việc chủ động triển khai có hiệu quả các nghiệp vụ BHTG - trong đó, giám sát và kiểm tra sẽ góp phần đảm bảo sự phát triển an toàn của các tổ chức tham gia BHTG. 

 

P.V
Ý kiến bạn đọc
Top