Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 25 tháng 3 năm 2023  
Thứ hai, ngày 6 tháng 2 năm 2023 | 9:6

Xuất khẩu dược liệu sang Trung Quốc phải đăng ký

Cục Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa vừa có Công văn về việc thực hiện quy định mới của Trung Quốc liên quan đến đăng ký xuất khẩu dược liệu gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh thành phố, các tổ chức, cá nhân xuất khẩu dược liệu sang thị trường này.

Theo đó, Cục Bảo vệ thực vật đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh thành chỉ đạo cơ quan chuyên môn rà soát các vùng trồng và cơ sở đóng gói dược liệu trên địa bàn để chuẩn bị tốt cho việc đăng ký xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc.

Ảnh minh họa.

Đồng thời tuyên truyền, phổ biến quy định mới của Trung Quốc; hướng dẫn các tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ về vùng trồng và cơ sơ đóng gói theo hướng dẫn của Cục Bảo vệ thực vật; Tiêu chuẩn cơ sở về Quy trình thiết lập và giám sát vùng trồng, Tiêu chuẩn cơ sở về Quy trình thiết lập và giám sát cơ sở đóng gói. 

Ngoài các hồ sơ theo hướng dẫn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố hướng dẫn vùng trồng, cơ sở đóng gói cung cấp thêm các thông tin theo yêu cầu của Trung Quốc.

Các đơn vị tiếp nhận hồ sơ của các vùng trồng, cơ sở đóng gói và kiểm tra đánh giá các hồ sơ này theo đề nghị của vùng trồng, cơ sở đóng gói. Tổng hợp thông tin các vùng trồng, cơ sở đóng gói đáp ứng yêu cầu của Trung Quốc theo mẫu và gửi kèm hồ sơ, báo cáo về Cục Bảo vệ thực vật trước ngày 15/4 năm nay để tổng hợp gửi lại cho Tổng cục Hải quan Trung Quốc.

Các đơn vị trực thuộc Cục Bảo vệ thực vật chuẩn bị các nội dung theo quy định mới của Trung Quốc để chủ động tuyên truyền, phổ biến thông tin về các quy định này của Tổng cục Hải quan Trung Quốc để hướng dẫn doanh nghiệp xuất khẩu dược liệu để biết và thực hiện theo quy định.

Theo vov.vn

 

Ý kiến bạn đọc
Vinamilk
Tan A Dai Thanh
hanvet.com.vn
Top