Bắc Giang giám sát chặt việc sử dụng thuốc BVTV đối với vải thiều

KTNT Sở Nông nghiệp và PTNT Bắc Giang đề nghị UBND các huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn hướng dẫn người trồng vải, các hộ tham gia liên kết tiêu thụ vải thiều xuất khẩu thực hiện tốt công tác quản lý, giám sát việc sử dụng thuốc BVTV đối với vải thiều.

Theo đó, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện trọng điểm sản xuất vải thiều chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã tập trung công tác hướng dẫn, giám sát chặt chẽ việc sử dụng thuốc BVTV phòng trừ sâu bệnh tại các vùng sản xuất vải thiều, đặc biệt các vùng xuất khẩu sang thị trường như: Nhật Bản, Mỹ, Úc, EU...

Áp dụng biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp, trong đó tăng cường sử dụng biện pháp cơ giới, vật lý, sinh học để phòng trừ sâu bệnh; đồng thời áp dụng các biện pháp chăm sóc thường xuyên như: vệ sinh đồng ruộng, tưới nước, bón phân cân đối NPK, tăng cường sử dụng phân bón hữu cơ, vi lượng, chế phẩm sinh học nhằm tăng sức chống chịu đối với sâu bệnh, cho năng suất cao, chất lượng tốt. Thường xuyên hướng dẫn, giám sát nông dân ghi chép nhật ký đồng ruộng, đảm bảo truy xuất nguồn gốc; tuân thủ đúng quy trình sản xuất vải VietGAP, GlobalGAP, hữu cơ và các yêu cầu của thị trường xuất khẩu.

 

 Sở Nông nghiệp và PTNT Bắc Giang đề nghị giám sát chặt việc sử dụng thuốc BVTV đối với vải thiều.

 

Cùng với đó, khuyến cáo người trồng vải chỉ sử dụng thuốc BVTV để phòng trừ sâu bệnh khi thực sự cần thiết, ưu tiên sử dụng thuốc sinh học, thuốc có thời gian cách ly ngắn; không sử dụng thuốc tràn lan; không sử dụng thuốc có độ độc cao, thuốc không đăng ký sử dụng cho vải; tuyệt đối không sử dụng thuốc chứa các hoạt chất để lại tồn dư lâu trên sản phẩm mà các thị trường xuất khẩu kiểm soát chặt như: Tricyclazole, Difenoconazone, Nereistoxin, Quinalphos, Chlorpyrifos, Pyraclostrobin...

Các doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác liên kết sản xuất và tiêu thụ vải thiều xuất khẩu chủ động xây dựng kế hoạch liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm vải thiều ổn định; đàm phán ký hợp đồng sản xuất và bao tiêu sản phẩm để nông dân yên tâm sản xuất; thường xuyên giám sát việc sử dụng thuốc BVTV của nông dân; hướng dẫn người sản xuất các điều kiện phục vụ xuất khẩu.

Chi cục Trồng trọt và BVTV tập trung công tác dự tính, dự báo sâu bệnh trên vải từ nay đến cuối vụ để tham mưu các biện pháp phòng trừ kịp thời; thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra giám sát nông dân tổ chức sản xuất vải theo các yêu cầu của thị trường xuất khẩu, nhất là đối với thị trường Nhật Bản, Mỹ, Úc, EU...; lấy mẫu phân tích dư lượng thuốc BVTV để phục vụ xuất khẩu; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc kinh doanh buôn bán, sử dụng thuốc BVTV tại vùng sản xuất vải thiều trọng điểm.

 

Hoàng Văn

Ý kiến của bạn