Bắc Giang: Tái đàn lợn nhằm bảo đảm an toàn sinh học

KTNT Sở NN&PTNT Bắc Giang có văn bản đề nghị các cơ quan chức năng triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tái đàn, tăng đàn phát triển chăn nuôi lợn và các vật nuôi chủ lực của tỉnh theo hướng an toàn sinh học, định hướng hữu cơ theo chỉ đạo của Bộ NN&PTNT.

20180822_094140.jpg

 Bắc Giang có văn bản chỉ đạo tái đàn, tăng đàn lợn bảo đảm an toàn sinh học.

 

Theo Sở NN&PTNT, thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi tỉnh Bắc Giang; các huyện thành phố, doanh nghiệp, người chăn nuôi trên địa bàn tỉnh đã tích cực thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi (DTLCP).

Đến nay dịch  bệnh cơ bản được khống chế, có 230/230 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh có DTLCP đã qua 30 ngày không phát sinh ổ dịch mới, có 8/10 huyện, thành phố đã công bố hết dịch tại những xã đã công bố dịch năm 2019. Các huyện còn lại là Lạng Giang và Tân Yên đang được Chi cục Chăn nuôi và Thú y kiểm tra, thẩm định các điều kiện công bố hết dịch bệnh, tiến tới công bố hết DTLCP trên địa bàn tỉnh Bắc Giang trong tháng 4/2020.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tái đàn, tăng đàn phát triển chăn nuôi lợn và các vật nuôi chủ lực của tỉnh theo hướng an toàn sinh học, định hướng hữu cơ theo chỉ đạo của Bộ NN&PTNT tại Công văn số 1965/BNN-TY ngày 18/3/2020; quản lý chặt chẽ hoạt động chăn nuôi từ trang trại tới nông hộ theo quy định của Luật Chăn nuôi số 32/2018/QH14 ngày 19/11/2018, có hiệu lực từ ngày 01/01/2020.

Sở NN&PTNT đề nghị, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bắc Giang chỉ đạo các tổ chức tín dụng, ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh có chính sách ưu tiên tín dụng, ưu tiên cho người chăn nuôi bị thiệt hại vì bệnh dịch tả lợn châu Phi được vay vốn để khôi phục sản xuất, tái đàn, mở rộng mô hình chăn nuôi lợn an toàn dịch bệnh theo các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

UBND các huyện, thành phố tổ chức hướng dẫn tái đàn, tăng đàn lợn bảo đảm an toàn sinh học. Trong đó, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, phường, thị trấn, thành lập tổ công tác rà soát, hướng dẫn các hộ chăn nuôi tái đàn, tăng đàn lợn tuân thủ nguyên tắc đảm bảo an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh theo hướng dẫn của Sở NN&PTNT.

Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở sản xuất lợn giống tại địa phương, các trang trại, hộ chăn nuôi có lợn nái sống sót sau dịch tăng cường việc nhân giống, cung ứng lợn giống đảm bảo chất lượng cho người chăn nuôi tái đàn, tăng đàn lợn.

Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường thông tin tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện tốt các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh; lợn thịt đến lứa xuất không găm hàng chờ giá tăng cao, góp phần ổn định giá thị trường, hài hòa lợi ích của người chăn nuôi, người phân phối và người tiêu dùng.

Chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, UBND các xã, phường, thị trấn thông tin, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của huyện, xã, phường, thị trấn những nội dung cơ bản của Luật Chăn nuôi, đặc biệt về công tác kê khai hoạt động chăn nuôi tới người chăn nuôi trên địa bàn được biết, tự giác thực hiện.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y phối hợp với các huyện, thành phố thực hiện tốt công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các hộ chăn nuôi lợn tái đàn, tăng đàn lợn bảo đảm an toàn sinh học theo chỉ đạo của Bộ NN&PTNT.

Tiếp nhận báo cáo kết quả tái đàn, tăng đàn, phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi và thực hiện các giải pháp kiểm soát giá thịt lợn từ các huyện, thành phố gửi về; tổng hợp kết quả, tham mưu cho Sở NN&PTNT báo cáo UBND tỉnh Bắc Giang, Bộ Nông nghiệp và PTNT theo quy định.

 

 

Hoàng Văn

Ý kiến của bạn